JUSTIN Erasmus+

O projektu

Projekt JUSTIN, realizovaný v rámci výzvy Erasmus+ v partnerství českého Institutu pro restorativní justici, z.s. a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rozvíjí možnosti restorativní justice v případech závažné trestné činnosti.

Svými aktivitami projekt v rámci období 22 měsíců od dubna 2022 do února 2024 buduje kapacity mediátorů realizujících mediace či obdobná restorativní setkání v případech závažné kriminality v obou zemích, a to prostřednictvím tvorby metodického manuáluspolupráce zástupců výše zmíněných partnerských organizací se zahraničními partnerem z Finska (organizace Criminal Sanctions Agency – RISE, vč. studijní cesty) a belgickou organizací Moderator, školení konkrétních mediátorů či facilitátorů restorativních setkání obětí, pachatelů a dalších účastníků a rozšířením získaných zkušeností v Česku, na Slovensku i v dalších zemích Evropy v partnerské spolupráci s Evropským fórem pro restorativní justici.

Projektové aktivity

Zpráva o stavu mediace v trestním řízení v České a Slovenské republice

Vytvořili jsme dokument informující o aktuálním stavu mediací v obou zemích, součástí je popis legislativy, statistiky, výzkum, současná praxe i výzvy k systémovým změnám. Jeho online verze je zde:

Zpráva byla představena na zahajovacím setkání projektu JUSTIN 10. června 2022 v Bratislavě.

Zahájení projektu – setkání v Bratislavě

podrobnější informace o zahajovacím setkání partnerů dne 10. června 2022 zde

Studijní cesta do Criminal Sanctions Agency (RISE) ve Finsku

krátké informace a fotografie najdete na našem FB zdezde

podrobnosti k průběhu cesty v srpnu 2022 vč. výstupů – informací o realizaci restorativních setkání v případech závažné kriminality ve Finsku najdete zde