JUSTIN Erasmus+

Projekt JUSTIN, realizovaný v rámci výzvy Erasmus+ v partnerství českého Institutu pro restorativní justici, z.s. a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rozvíjí možnosti restorativní justice v případech závažné trestné činnosti.

Svými aktivitami projekt v rámci období 22 měsíců od dubna 2022 do února 2024 buduje kapacity mediátorů realizujících mediace či obdobná restorativní setkání v případech závažné kriminality v obou zemích, a to prostřednictvím tvorby metodického manuáluspolupráce zástupců výše zmíněných partnerských organizací se zahraničními partnerem z Finska (organizace Criminal Sanctions Agency – RISE, vč. studijní cesty) a belgickou organizací Moderator, školení konkrétních mediátorů či facilitátorů restorativních setkání obětí, pachatelů a dalších účastníků a rozšířením získaných zkušeností v Česku, na Slovensku i v dalších zemích Evropy v partnerské spolupráci s Evropským fórem pro restorativní justici.

Projektové aktivity

Zpráva o stavu mediace v trestním řízení v České a Slovenské republice

Vytvořili jsme dokument informující o aktuálním stavu mediací v obou zemích, součástí je popis legislativy, statistiky, výzkum, současná praxe i výzvy k systémovým změnám. Jeho online verze je zde:

Zpráva byla představena na zahajovacím setkání projektu JUSTIN 10. června 2022 v Bratislavě.

Zahájení projektu – setkání v Bratislavě

podrobnější informace o zahajovacím setkání partnerů dne 10. června 2022 zde

Studijní cesta do Criminal Sanctions Agency (RISE) ve Finsku

krátké informace a fotografie najdete na našem FB zdezde

podrobnosti k průběhu cesty v srpnu 2022 vč. výstupů – informací o realizaci restorativních setkání v případech závažné kriminality ve Finsku najdete zde

Proběhlo týdenní školení JUSTIN

Podrobnosti ke školení, které proběhlo v týdnu 15. – 19. 5 2023 najdete zde

Metodika JUSTIN

K dispozici je autorská metodická příručka na téma restorativních setkání v případech závažné trestné činnosti.

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma „Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla… ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. – 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti…. ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení… ›› více

Odborné školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality

/ Institut pro restorativní justici
21 / 2 / 2023

V současné době jsou v České republice příležitosti pro restorativní programy typu mediace využívány převážně v situacích méně závažné trestné činnosti. Zcela ojedinělý projekt Institutu pro restorativní justici… ›› více

Projekt JUSTIN pokračuje návštěvou partnerů v Belgii

/ Institut pro restorativní justici
25 / 1 / 2023

V polovině měsíce ledna jsme v rámci projektu JUSTIN Erasmus navštívili rovnou dvě důležitá místa pro restorativní justici v Belgii, a to dlouhodobého partnera European Forum for Restorative… ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali… ›› více

Zahájili jsme projekt JUSTIN v Bratislavě

/ Institut pro restorativní justici
14 / 6 / 2022

Rozvoj mediací v případech závažné kriminality je tématem našeho nového projektu JUSTIN, který jsme v partnerství s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky zahájili v pátek 10. června v Bratislavě.Setkání… ›› více

Zpráva o aktuálním stavu mediací v trestním řízení v Česku i na Slovensku

/ Institut pro restorativní justici
1 / 6 / 2022

Zprávu jsme vytvořili v rámci našeho nového projektu JUSTIN, který odstartoval 10. června v Bratislavě. Ve zprávě se můžete dozvědět například, že v Česku je velký potenciál pro… ›› více

Všechny aktuality →