Komunita a společnost

Trestný čin mění nejen životy obětí a pachatelů, ale také jejich blízkých, svědků, sousedů či kolegů v práci. Lidé mohou ztrácet pocit bezpečí ve svém domě, sousedství, na ulici, v zájmové skupině nebo na místech, která běžně navštěvují.

Měli jsme s manželem strach, po tom, co se u nás v domě semlelo. Nevěděli jsme, zda se to nemůže stát znovu. Necítila jsem se dobře, když jsem měla jít večer po chodbě. Setkání napadených a pachatelů i s námi sousedy nám přineslo informace, co se vlastně stalo. A hlavně uklidnění, že věci se řeší a dalších výpadů se nemusíme bát.

Ludmila B., účastnice restorativní konference
Mgr. Jan Odvárka
/vedoucí Severočeského soudního kraje Probační a mediační služby/
:

RJ umožňuje aktivní řešení konfliktu těm, kterých se týká, dělá z nich hlavní postavy, dává jim prostor formovat řešení celé situace, ale i odpovědnost za to, jak bude vypadat a jak bude fungovat.

Mají co říci k řešení kriminality, která se stala na “jejich místech” a zasáhla “jejich lidi”. 

Restorativní justice nabízí členům místní komunity účast v restorativních programech, nejčastěji v rámci tzv. restorativních konferencí. V nich hovoří všichni zúčastnění/zasažení o dopadech trestného činu, svých potřebách, možnostech urovnání konfliktu i formě nápravy ze strany pachatele.

Restorativní konference v trestním řízení v ČR zprostředkovává Probační a mediační služba. Náprava vztahů v komunitě prostřednictvím RJ vede také k snižování recidivy u pachatelů.

Patrizia Patrizi, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, komentuje vliv komunity na řešení trestné činnosti.