RJ ve vzdělávání

Petr Šuráň
/student práva/
:

Kurz Restorativní justice v trestně právní praxi na olomoucké právnické fakultě mi poprvé za celou dobu studia umožnil mít pocit, že i v právu lze nahlížet na člověka jako na bytost s city a že někomu záleží právě na vašem příběhu. Bylo to to nejlepší, co mě mohlo potkat.

Pro rozvoj restorativní justice je podstatné, aby byla integrována do vzdělávacího systému těch, kteří budou později v systému trestní justice působit na jeho rozličných pozicích, ať už jako advokáti, soudci, státní zástupci, policisté, zaměstnanci Probační a mediační služby či Vězeňské služby nebo jako zástupci neziskového sektoru poskytujícím služby obětem i pachatelům.

Na jaře 2020 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) při OSN  uspořádala tři online diskuze k tématu vyučování restorativní justice. UNODC taktéž vytvořilo online model pro výuku RJ.

Projít si můžete také seznam vzdělávacích institucí, které nabízejí v Evropě i mimo ni akademické kurzy o RJ.

Jak vhodně vyučovat téma RJ, abyste dosáhli u studentů nejen pochopení dané problematiky, ale podpořili je i v růstu restorativních kompetencí, tj. spolupracovat, naslouchat, vcítit se apod., se můžete inspirovat na webu Restorative Teaching Tools nebo jejich Facebooku.

Jak učit restorativně a jak restorativně studenty hodnotit?

Studenti z Maynooth University a Vermont Law School společně s učiteli restorativní justice z celého světa hovořili 22. dubna 2021 o tom, jak restorativně učit i restorativně hodnotit studenty.

Výuka restorativní justice v Česku

V ČR komplexní předmět o RJ nabízí Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti jsou volitelným předmětem pro studenty práv ve vyšších ročnících, přičemž je předmět nabízen od roku 2018.

Chtěli byste, aby se RJ vyučovala i u vás? Již se RJ u vás vyučuje? Dejte nám vědět!

Velký manuál pro školení soudců a státních zástupců Re-Justice

Tato příručka je průvodcem pro školitele, kteří vedou a facilitují školení o restorativní justici pro soudce a státní zástupce. Manuál vznikl díky odbornému konsorciu pod vedením European Forum for Restorative Justice.

Ukázka školícího videa projektu RE-JUSTICE: