Pachatel

Restorativní justice ve vztahu k pachateli klade důraz na přijetí opravdové a upřímné odpovědnosti za spáchaný trestný čin. Přijetí odpovědnosti je zvnitřnělým prožitkem, který není totožný s pouhým formálním konstatováním viny.

Až v osobním setkání s obětí mi došlo, co jsem způsobil, jak těžké to kvůli mě má. Mohl jsem se omluvit a vysvětlit, proč se to stalo, i když mě to neomlouvá. Jsem rád, že přijala nabídku splácení náhrady škody. Aspoň něco můžu napravit.

Honza K., pachatel trestného činu po mediaci s obětí

Restorativní justice v tomto smyslu odsuzuje jako nesprávné samotné pachatelovo jednání, ale ne pachatele jako člověka. Vede jej k aktivnímu řešení následků trestné činnosti a nápravě újmy vzniklé obětem.

The Woolf Within – výpověď pachatele s restorativní zkušeností (EN)

V rámci restorativních programů vytváříme prostor k tomu, aby pachatel mohl:

  • přijmout odpovědnost
  • omluvit se oběti 
  • nahlédnout kořeny a důvody, které ho k trestné činnosti dovedly
  • hledat cestu k nápravě způsobené újmy
  • aktivně se zapojit do řešení následků svého činu
  • změnit zaběhlé způsoby chování a vlivy, které jej vedly k páchání trestného činu
PhDr. Václav Jiřička, Ph.D.
/vedoucí psycholog Vězeňské služby/
:

Pro mne je restorativní justice takovým učeným slovem pro příležitost k usmíření – nejen jednoho člověka s druhým, ale ještě víc člověka sama se sebou. K usmíření vedu i klienty v psychoterapii, což je pomalé, dlouhé a těžké.

Pomoc pachatelům trestných činů

Pachatelům trestných činů, kteří mají zájem řešit svoji trestnou činnost restorativním způsobem, poskytuje poradenství a další služby v přípravném trestním řízení a v řízení před soudem Probační a mediační služba.

Ve vykonávacím řízení (po rozhodnutí soudu) pak  Probační a mediační služba organizuje výkon alternativních trestů nebo paroli (příprava na podmíněné propuštění z vězení a dohled probačního úředníka ve zkušební době podmíněného propuštění).

Poradenství pachatelům trestných činů ve vězení a po propuštění poskytují také sociální kurátoři obecních/městských úřadů nebo řada nevládních organizací – například ty sdružené v Asociaci organizací v oblasti vězeňství.

Konkrétní restorativní programy v ČR a jejich poskytovatele najdete v záložce Restorativní programy.

Bart Claes, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, uvádí, jaký je vliv restorativní justice na opětovné páchání trestných činů pachatelem.