Oběť

Jedním z hlavních impulzů, proč restorativní justice vznikla, byla potřeba zaměření se na potřeby oběti v trestním řízení a náhradu jí způsobené újmy. To v obvykle nastavených trestních systémech nepředstavuje hlavní cíl či účel vedení trestního řízení.

Mgr. Ondřej Kubů
/místopředseda Okresního soudu v Táboře/
:

Pokud chci, aby moje práce dávala smysl, nemohu zůstavat jenom u toho, že zjistím, co se stalo a jaký za to náleží trest. Protože mě zajímá i situace poškozeného trestným činem a to, aby mu byla v co nejvyšší možné míře nahrazena újma. Protože trestní řízení může přispět ke spravedlivé nápravě vztahů a nástroje restorativní justice tyto možnosti výrazně zvyšují.

Měla jsem možnost mluvit o tom, jak se tím činem můj život hrozně změnil, nemohla jsem chodit do práce, jak byla zasažena i moje rodina. Slyšela jsem jeho reakci, což bylo pro mě důležité, Jeho vysvětlení bylo pro mě vlastně úlevou…

Ivana L., oběť trestného činu

V rámci restorativní programů vytváříme prostor k tomu, aby oběť mohla realizovat a naplnit své potřeby vzniklé v důsledku trestného činu. Programy představují bezpečný prostor, kde za účasti třetí osoby – mediátora či facilitátora – může oběť společně s ostatními hledat cestu k nápravě a uzdravení.

Roberto Moreno, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici uvádí, že RJ vrací oběť do středu zájmu systému a přibližuje tak trestní justici zpět společnosti.

V rámci restorativních programů vytváříme prostor k tomu, aby oběť mohla:

  1. konfrontovat pachatele s tím, jaký měl trestný čin dopad na její život
  2. vlastními slovy vypovědět svůj příběh v prostředí, kde její slova nejsou zpochybňována, ale kde se oběti naopak dostává potřebného respektu a uznání, že to, co se jí stalo, nebylo správné
  3. klást pachateli otázky, které jsou pro ni při vyrovnávání se s následky trestného činu důležité
  4. formulovat své potřeby
  5. zapojit se do řešení dané věci a hledat cesty k nápravě způsobené újmy

Konkrétní restorativní programy v ČR a jejich poskytovatele najdete v záložce Restorativní programy.

Užitečné nástroje a techniky při posuzování potřeb obětí

Stáhněte si užitečný dokument z dílny European forum for restorative justice, výstup projektu PROTECT, který se zaměřuje na výměnu osvědčených postupů v oblasti restorativní justice a podpora ochrany práv obětí.

Poradenství obětem trestných činů poskytuje také Probační a mediační služba, advokáti a řada nevládních organizací uvedených v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestné činnosti.

Směrnice Evropské Rady o právech oběti