Aktuality

Projekt JUSTIN pokračuje návštěvou partnerů v Belgii

V polovině měsíce ledna jsme v rámci projektu JUSTIN Erasmus navštívili rovnou dvě důležitá místa pro restorativní justici v Belgii, a to dlouhodobého partnera European Forum for Restorative Justice a organizaci Moderator.
EFRJ představovat nemusíme. Během této návštěvy jsme ale měli cíl velmi konkrétní, a to sdílení dosavadní dobré praxe při implementaci restorativních principů v kontextu různé trestné činnosti, včetně závažné. Další velkou úlohu bude EFRJ hrát při diseminaci výstupu z projektu JUSTIN a tudíž jsme probrali i vhodné příležitosti pro šíření informací během a po skončení tohoto projektu.


Druhou zastávkou byla Lovaňská organizace Moderator, která se v činnosti mediace závažné trestné činnosti a školení tohoto druhu mediace specializuje. To, že Moderator je naším dalším partnerem pro plánované školení mediátorů, je nám velkou ctí. Moderator totiž tématu příležitostí pro restorativní principy v závažné trestné činnosti panuje nejen vědomostmi teoretickými, ale hlavně je jedním z nejváženějších zdrojů dlouhodobé praxe v tomto konkrétním odvětí restorativní justice. Právě díky hluboké znalosti a bohatým zkušenostem nám Katrien a Pieter byli schopni poskytnout vhled a rady šité na míru našemu prostředí; od tipů na to, co funguje, až po slepé uličky, kterým se vyhnout.

Petra Masopust Šachová
/"Jde to v Belgii, půjde to i u nás!"/
:

A my se nemůžeme dočkat, až budeme mít příležitost tyto zkušenosti předat na zmiňovaném školení, které proběhne v květnu v Praze za účasti kolegů ze slovenského Ministerstva spravedlnosti. Všechny informace k tomuto školení budeme poskytovat v nadcházejících týdnech. Sledujte náš Facebook a tyto webové stránky pro detaily a možnost registrace!

Pokud vás zajímá téma mediace v ČR, vytvořili jsme v rámci projektu JUSTIN komplexní zprávu. V ní se můžete dozvědět například, že v Česku je velký potenciál pro rozšíření mediací k závažnějšímu typu trestné činnosti a do vykonávacího trestního řízeni a na Slovensku je potřeba vybudovat přiměřené kapacity pro plnohodnotné poskytování metod restorativní justice. Obsahuje ale mnohem více informací – vývoj mediací, současné výzvy a další.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Všechny aktuality →