Aktuality

Projekt JUSTIN pokračuje návštěvou partnerů v Belgii

V polovině měsíce ledna jsme v rámci projektu JUSTIN Erasmus navštívili rovnou dvě důležitá místa pro restorativní justici v Belgii, a to dlouhodobého partnera European Forum for Restorative Justice a organizaci Moderator.
EFRJ představovat nemusíme. Během této návštěvy jsme ale měli cíl velmi konkrétní, a to sdílení dosavadní dobré praxe při implementaci restorativních principů v kontextu různé trestné činnosti, včetně závažné. Další velkou úlohu bude EFRJ hrát při diseminaci výstupu z projektu JUSTIN a tudíž jsme probrali i vhodné příležitosti pro šíření informací během a po skončení tohoto projektu.


Druhou zastávkou byla Lovaňská organizace Moderator, která se v činnosti mediace závažné trestné činnosti a školení tohoto druhu mediace specializuje. To, že Moderator je naším dalším partnerem pro plánované školení mediátorů, je nám velkou ctí. Moderator totiž tématu příležitostí pro restorativní principy v závažné trestné činnosti panuje nejen vědomostmi teoretickými, ale hlavně je jedním z nejváženějších zdrojů dlouhodobé praxe v tomto konkrétním odvětí restorativní justice. Právě díky hluboké znalosti a bohatým zkušenostem nám Katrien a Pieter byli schopni poskytnout vhled a rady šité na míru našemu prostředí; od tipů na to, co funguje, až po slepé uličky, kterým se vyhnout.

Petra Masopust Šachová
/"Jde to v Belgii, půjde to i u nás!"/
:

A my se nemůžeme dočkat, až budeme mít příležitost tyto zkušenosti předat na zmiňovaném školení, které proběhne v květnu v Praze za účasti kolegů ze slovenského Ministerstva spravedlnosti. Všechny informace k tomuto školení budeme poskytovat v nadcházejících týdnech. Sledujte náš Facebook a tyto webové stránky pro detaily a možnost registrace!

Pokud vás zajímá téma mediace v ČR, vytvořili jsme v rámci projektu JUSTIN komplexní zprávu. V ní se můžete dozvědět například, že v Česku je velký potenciál pro rozšíření mediací k závažnějšímu typu trestné činnosti a do vykonávacího trestního řízeni a na Slovensku je potřeba vybudovat přiměřené kapacity pro plnohodnotné poskytování metod restorativní justice. Obsahuje ale mnohem více informací – vývoj mediací, současné výzvy a další.

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →