Aktuality

Projekt JUSTIN pokračuje návštěvou partnerů v Belgii

V polovině měsíce ledna jsme v rámci projektu JUSTIN Erasmus navštívili rovnou dvě důležitá místa pro restorativní justici v Belgii, a to dlouhodobého partnera European Forum for Restorative Justice a organizaci Moderator.
EFRJ představovat nemusíme. Během této návštěvy jsme ale měli cíl velmi konkrétní, a to sdílení dosavadní dobré praxe při implementaci restorativních principů v kontextu různé trestné činnosti, včetně závažné. Další velkou úlohu bude EFRJ hrát při diseminaci výstupu z projektu JUSTIN a tudíž jsme probrali i vhodné příležitosti pro šíření informací během a po skončení tohoto projektu.


Druhou zastávkou byla Lovaňská organizace Moderator, která se v činnosti mediace závažné trestné činnosti a školení tohoto druhu mediace specializuje. To, že Moderator je naším dalším partnerem pro plánované školení mediátorů, je nám velkou ctí. Moderator totiž tématu příležitostí pro restorativní principy v závažné trestné činnosti panuje nejen vědomostmi teoretickými, ale hlavně je jedním z nejváženějších zdrojů dlouhodobé praxe v tomto konkrétním odvětí restorativní justice. Právě díky hluboké znalosti a bohatým zkušenostem nám Katrien a Pieter byli schopni poskytnout vhled a rady šité na míru našemu prostředí; od tipů na to, co funguje, až po slepé uličky, kterým se vyhnout.

Petra Masopust Šachová
/"Jde to v Belgii, půjde to i u nás!"/
:

A my se nemůžeme dočkat, až budeme mít příležitost tyto zkušenosti předat na zmiňovaném školení, které proběhne v květnu v Praze za účasti kolegů ze slovenského Ministerstva spravedlnosti. Všechny informace k tomuto školení budeme poskytovat v nadcházejících týdnech. Sledujte náš Facebook a tyto webové stránky pro detaily a možnost registrace!

Pokud vás zajímá téma mediace v ČR, vytvořili jsme v rámci projektu JUSTIN komplexní zprávu. V ní se můžete dozvědět například, že v Česku je velký potenciál pro rozšíření mediací k závažnějšímu typu trestné činnosti a do vykonávacího trestního řízeni a na Slovensku je potřeba vybudovat přiměřené kapacity pro plnohodnotné poskytování metod restorativní justice. Obsahuje ale mnohem více informací – vývoj mediací, současné výzvy a další.

Další aktuality

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: https://radiozurnal.rozhlas.cz/dialog-s-pachatelem-trestneho-cinu-obeti-hovori-o-tom-ze-byl-moment-kdy-si-8957988 ›› více

Registrace na konferenci v rámci projektu RESTABUS spuštěna

/ RJ a seniorský abusus
28 / 3 / 2023

Registrujte se na dubnovou konferenci na téma týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů. Registrace zde 25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 hod.konference a workshop v prostorách Českého... ›› více

Zveme vás na dvě projekce finského dokumentu Z očí do očí s následnou diskuzí

16 / 3 / 2023

Zapojte se do dialogu #zOčídoOčí – projekce filmu a debata V rámci roadshow kampaně #zOčídoOčí, která upozorňuje na prospěšnost řešení konfliktu dialogem, cestujeme po celé ČR a představujeme jedinečný... ›› více

10. setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
12 / 3 / 2023

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci,... ›› více

Vznikl manuál restorativní justice pro soudce a státní zástupce

/ Institut pro restorativní justici
6 / 3 / 2023

Tato příručka je průvodcem pro školitele, kteří vedou a facilitují školení o restorativní justici pro soudce a státní zástupce. Manuál vznikl díky odbornému konsorciu pod taktovkou European Forum... ›› více

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

/ Institut pro restorativní justici
2 / 3 / 2023

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských... ›› více

Odborné školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality

/ Institut pro restorativní justici
21 / 2 / 2023

V současné době jsou v České republice příležitosti pro restorativní programy typu mediace využívány převážně v situacích méně závažné trestné činnosti. Zcela ojedinělý projekt Institutu pro restorativní justici... ›› více

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

/ Restorativní platforma
21 / 2 / 2023

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem... ›› více

Všechny aktuality →