Restorativní programy

Pro naplňování restorativních principů v praxi vznikly restorativní programy. Mezi ně patří především mediace, restorativní konferencekruhy

Restorativní programy vytvářejí bezpečný prostor pro setkání oběti, pachatele, případně dalších osob. Mohou tak společně hovořit o tom, jaký měl trestný čin dopad na jejich životy a jak způsobené následky napravit. 

Restorativní programy nenahrazují trestní řízení, ale doplňují ho. Probíhají paralelně nebo nezávisle na něm.

Restorativní programy poskytují

 • prostor pro dialog
 • dobrovolnou účast
 • respekt ke každému
 • prostor pro sdílení a pro vyjádření emocí
 • příležitost pochopit, jak trestný čin druhému ublížil
 • příležitost k převzetí skutečné odpovědnosti za důsledky vlastního jednání
 • prostor pro hledání nových řešení a naplnění potřeb všech zúčastněných
 • převzetí vlastní aktivity při řešení následků

Přečtěte si článek předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petry Masopust Šachové s názvem „Proč by spolu oběti a pachatelé měli mít možnost mluvit“, který vyšel v týdeníku Respekt.

Annemieke Wolthuis, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici vysvětluje, proč je restorativní justice důležitá především při řešení trestné činnosti mladistvých
Gábina Kabátová
/výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství/
:

Projekt Building bridges přináší hluboký vhled do bolesti obětí i situace pachatelů, pochopení, co zločin působí jednotlivcům i komunitě a přemýšlí, jak vrátit vše co nejblíže stavu před zločinem. Protože mohu v praxi (v ČR od 2015) sledovat pozitivní dopad restorativního dialogu a jeho neobyčejné výsledky, věřím plně ve smysluplnost pronikání RJ do justičního systému.

RJ vnímám jako příležitost zavádění alternativních přístupů v soudnictví, dále jako účelnou pomoc obětem, vyřešení jejich potřeb a bolestí, zároveň jako možnost změny pachatelů a příležitost pro spravedlivé vyrovnání. RJ je pro mě spravedlností budoucnosti.

Příklady restorativních programů v ČR

Mediace v trestním řízení, restorativní a rodinné konference

Program Building Bridges

 • restorativní dialog pachatelů s oběťmi nesouvisejících trestných činů ve věznici
 • ucelený program setkávání skupiny obětí se skupinou pachatelů ve věznicích za přítomnosti facilitátora realizuje v ČR organizace Mezinárodní vězeňské společenství, program probíhá i v jiných zemích
 • pachatelé společně s oběťmi hovoří o přijetí odpovědnosti za zločin, rozpoznání falešné viny (oběť má pocit, že něčím zločin zapříčinila a pachatel svou vinu popírá), o náhradě za čin a diskutuje se o odpuštění. Lidé se snaží vzájemně pochopit, co ke zločinu vedlo, proč se stal právě jim, nebo co vedlo pachatele k tomu, že jednali tímto způsobem.
 • Projekt probíhá v několika cyklech uvnitř věznic a má vysoce pozitivní dopad na oběti i na pachatele, kteří prvně za zločinem vidí skutečného člověka, kterému někdo ublížil, nikoliv jen paragraf, slyší jeho pocity a prožívají s ním jeho utrpení. Oběť zase vidí zranitelnost pachatele, přestává si ho démonizovat a může mu říct, co cítí, a osvobodit se od svých traumat, či osvobození nastartovat.

Program “Vnímám i Tebe”

PhDr. Andrea Matoušková
/ředitelka Probační a mediační služby/
:

Restorativní justici jsem zažila v mnoha příbězích našich klientů a jejich rodin, se kterými naše služba pracovala – každý případ je jiný; když se vám ale při jejich řešení podaří navázat spolupráci s lidmi a využít přitom principy restorativní justice, vždy jsou to příběhy v něčem společné. Jsou plné vůle hledat řešení, snahy pochopit proč se čin stal, ale také obav z budoucnosti, bolesti ze ztráty, zloby. V případech jsem viděla odhodlání těchto lidí situaci zvládnout a cítíla, že nechtějí být sami a já jim mohu pomoci.

 • vytvořen Probační a mediační službou (PMS) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR, nyní probíhá ve věznicích a také Programových centrech PMS pro pachatele vykonávající trest na svobodě
 • témata dopadů trestné činnosti na oběti s důrazem na zvýšení citlivosti pachatelů k potřebám obětí, převzetí zodpovědnosti za způsobenou újmu a vedení k nápravě jsou diskutovány se skupinou odsouzených v rámci třinácti setkání; oběti jsou v programu zastoupeny videonahrávkami výpovědí o dopadech trestného činu na jejich životy

Peacemaking circles (Kruhy smíření)

 • Přečtěte si o zkušenosti s realizací Peacemaking Circles v Evropě

Víte o dalších restorativních programech v Česku? Dejte nám vědět, rádi je zveřejníme. Děkujeme!