Příručka pro českou restorativní praxi

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního řízení aktivně vykonávají svou profesi. Příručku jsme představili 20. 3. 2024 na konferenci Česko restorativně: Společně od teorie k praxi.

Příručku si můžete stáhnout v PDF zde!

Co v příručce najdu?

První kapitola – Kontext:

Vysvětluje základní pojmy jako restorativní justice, restorativní princip, restorativní program, oběť a pachatel.

Druhá kapitola – Česká restorativní praxe:

Přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních programů.

Třetí kapitola – Systémové kroky:

Otevírá nejvýraznější témata vyžadující další pozornost již konkrétních autorit, aby restorativní praxe byla více stabilním standardem trestního práva než specifikem jednotlivců.

Příběhy:

Příručka navíc jednotlivé kapitoly prokládá celkem čtyřmi příběhy z české restorativní praxe.

Mapa restorativně-trestního řízení:

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

Příručku jsme uvedli na konferenci 20. 3. 2024. Ta byla unikátním setkáním členů Restorativní platformy a dalších významných hostů. Na konferenci jsme Příručku představili, stěžejní témata jsme otevřeli v panelové diskuzi i mimo ni, závěrem jsme si vyslechli dva silné životní příběhy, do kterých výrazně zasáhly restorativní principy, či naopak jejich absence.

Rozklikávací navigace:

Je pro nás velmi důležité, že při představení i křtu Příručky byli přítomni lidé zapojení napříč trestním řízením. Připomeňte si s námi skrz videoreportáž příspěvky některých z nich.

– Karel Dvořák, náměstek člena vlády, MSp ČR

– Gabriela Slováková, ředitelka Odboru trestní politiky, MSp ČR

– Ondřej Kubů, soudce, Krajský soud v Českých Budějovicích

– Jana Voždová, matka zesnulého Zdeny, jehož trestní řízení pro absenci restorativních principů nikdy nepřineslo pocit spravedlnosti

1/3 Konference: Představení příručky

V úvodu konference jsme představili Institut pro restorativní justici. Navázali jsme na práci Restorativní platformy. Tu tvoří odborníci z trestní praxe, aby diskutovali možnosti začlenění restorativních principů ve všech fázích trestního řízení.

Jde o zástupce z Policie ČR, státních zastupitelství, Probační a mediační služby, Vězeňské služby ČR, advokacie, soudců všech stupňů vč. Nejvyššího soudu, odborníky ze sociálních služeb a nevládních organizací, kteří s oběťmi a pachateli trestných činů v průběhu trestního řízení pracují.

V průběhu dvou let proběhlo více než 10 online i osobních setkání s předem danými tématy a především diskuzí. To vše vedlo ke vzniku Příručky pro restorativní praxi v ČR.

2/3 Konference: Mapa restorativně-trestního řízení a panelová diskuze

První polovinou druhé části konference nás provedla Mapa restorativně-restního řízení, která zdůrazňuje vybrané restorativní principy v kontextu praxe jednotlivých profesí. Ty postupně představili jejich jednotliví zástupci z řad členů Restorativní platformy i mimo ni. V druhé polovině navázala panelová diskuze.

Tématy panelu byly:

  •  Standardizace vzdělávání a podpory profesionálů k RJ
  • Dostupnost restorativních programů
  • Legislativní ukotvení základní zásady o restorativní justici
  • Podpora restorativní justice mezi profesionály a veřejností

Tomáš
Durdík
NS

Gabriela
Kabátová
MVS

Petra
M. Šachová
IRJ

Gabriela
Slováková
MSp ČR

Andrea
Matoušková
PMS

3/3 Konference: Příběhy

Mezi našimi hosty byli pozůstalí, kterým restorativní programy či naopak jejich absence zásadně zasáhly do životního příběhu. O ten se s námi podělili a my Vám tento silný zážitek můžeme přiblížit alespoň záznamem.

Celé příběhy zpracované do dvou dokumentárních videí naleznete zde.

Poděkování kmotrám příručky

Naše velké díky patří Janě Voždové a Tereze Vajtové, které s námi pokřtily Příručku pro českou restorativní praxi a staly se tak jejími kmotrami. Na konferenci s námi sdílely své životní příběhy, do kterých silně zasáhly restorativní principy a programy nebo naopak jejich absence.

Rozhovory z konference

Připravili jsme pro Vás pět rozhovorů s významnými hosty konference. Ptali jsme se jich na roli restorativních principů v jejich profesi, možnosti dalšího rozvoje restorativní justice v oblasti jejich působení, závěrem pak co by Příručce popřáli k jejímu křtu.


Karel Dvořák
Ministerstvo spravedlnosti ČR


Jaroslav Hrabálek
Policejní prezidium ČR


Václav Jiřička
Generální ředitelství VS ČR


Ondřej Kubů
Krajský soud v ČB


Gabriela Slováková
Ministerstvo spravedlnosti ČR

Připomeňte si atmosféru konference fotografiemi z ní