Pro partnery

INSTITUT PRO RESTORATIVNÍ JUSTICI

Pomáháme jít dál.

Obětem trestného činu, pachatelům,
jejich rodinám i komunitě, ve které žijí.

Institut pro restorativní justici vznikl v roce 2019. Chceme široce zapojit restorativní justici do českého trestního práva na teoretické úrovni i v praxi.

Obětí nebo pachatelem se může třeba dnes stát kdokoliv z nás. Restorativní justice je cesta, jak se vyrovnat s újmou i jak přijmout vlastní selhání a neocitnout se na okraji společnosti.

Chceme se přidat mezi země jako je Finsko, Norsko, Belgie a další, které s restorativní justicí pracují a přispět k tomu, aby se i Česká republika stala zemí, kde respekt, důvěra a otevřenost patří mezi základní hodnoty.

Máme odvahu dělat velké věci, buďte u toho s námi!

Michal Špejra
/Institut pro kriminologii a sociální prevenci/
:

Restorativní přístupy nalézáme častěji tam, kde existuje fungující komunita a skutečně živé společenství otevřených lidí. V ČR je vnímání úlohy občanské společnosti poznamenáno pomalým uzdravováním všudypřítomných důsledků totalitního režimu, který zanechal rezidua sklonů k pasivitě, individualismu či nedůvěře.

Na čem stavíme a co chystáme v roce 2023

Vzděláváme odbornou i širší veřejnost

Na konci března 2021 jsme uspořádali online konferenci Česko restorativně 2021, na které jsme představili Strategii restorativní justice pro ČR! Akce se zúčastnilo několik stovek odborníků, včetně předsedy Nejvyššího správního soudu, zástupců Ministerstva spravedlnosti či ředitele Vězeňské služby.

Vloni jsme odstartovali Roadshow #zOčídoOčí a několika stovkám lidí po celé ČR ukázali, že řešení konfliktu dialogem má smysl. I v roce 2023 s roadshow pokračujeme, v různých městech po ČR promítáme finský dokument z Očí do očí a následně debatujeme se zajímavými hosty.

Naše první dokuvideo je na světě! Jedno video vydá za tisíc slov. Proto v dokusérii #zOčídoOčí přinášíme inspirativní příběhy lidí, kterým do života zasáhl konflikt či trestný čin a ukazujeme, jak jim následný dialog pomohl situaci zvládnout. K celému projektu jsme spustili podpůrné stránky www.zocidooci.cz

Inspirujeme se ve světě, ve spolupráci se zahraničními odborníky vytváříme videa, kde představujeme důležitá témata restorativní justice. Pravidelně přinášíme informace ze světa restorativní justice na Facebooku, LinkedInu i v newsletteru.

Rozvíjíme restorativní programy

Michal Barbořík
/Ministerstvo vnitra ČR/
:

Jde o nastavení rovnováhy vychýlené způsobeným trestným činem. Nejde jen o potrestání “z vrchu“, ale pachatel by měl dojít k nápravě u0022uvnitř sám sebe”. Lepší pro prevenci recidivy, možnost odškodnění oběti i obnovení rovnováhy v komunitě, ve společnosti.

Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky jsme v loňské roce zahájili projekt JUSTIN, který rozvíjí možnosti restorativních setkání u závažné trestné činnosti. Letos v květnu jsme ve spolupráci s belgickými a finskými kolegy zrealizovali první školení pro české a slovenské mediátory u závažné trestné činnosti, nyní dokončujeme metodiku a ladíme detaily spolupráce s Vězeňskou služnou ČR, kde bude probíhat testování programu. Výsledkem projektu bude vytvoření standardizovaného programu, který u nás prozatím chybí.

RJ dostupná každému kdykoliv – podporujeme systémovou změnu

Máme za sebou první rok fungování Restorativní platformy, který jsme uzavřeli  výročním setkáním. Cílem dvouletého projektu je inovovat trestněprávní praxi v ČR. Mezi zapojené patří například Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, Policejní prezidium ČR, Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti, Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba a řada nevládních organizací v oblasti trestní justice. Členové platformy rozvíjejí restorativní perspektivy, testují zkušenosti v praxi a sdílí je ve skupině – společně hledáme cestu, jak co nejlépe uvést RJ v život. Výstupem platformy bude také Příručka restorativní praxe pro ČR.

Sepsali jsme legislativní návrh Zavedení principů restorativní justice do základních zásad trestního řízení: znění a kontext do trestního řádu

Máme velkou radost, že se RJ dostala do programového prohlášení nové české vlády:

Začneme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR.

Z programového prohlášení nové české vlády

Podpořte moderní vizi trestněprávní politiky v Česku

Spojujeme se s partnery, se kterými můžeme diskutovat, předávat si zkušenosti a know-how. Zapojujeme také partnery, kteří finančně podporují vybranou programovou linku nebo některé její aktivity. 

Rádi vás do našich projektů zapojíme. Napište nám na petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz nebo rovnou zavolejte na číslo +420 777 110 712.


Restorativní justice si pravidelně všímají i média

Více článků najdete v sekci Aktuality

Restorativní justice v dokumentu

Podívejte se na první dokuvideo z naší produkce, kde sehrají roli coming out, láska, koně, přijetí i zabití.

Pusťte si krátký dokument The Woolf Within, který výborně vystihuje podstatu restorativní justice.


Kdo Institut založil

Zakladatelka institutu  JUDr. Petra Masopust Šachová, Ph.D. se o restorativní justici dozvěděla během studia na PF UK. Téma ji nadchlo natolik, že mu věnovala rigorózní i doktorandskou práci. Poté, co se v USA učila od zakladatele restorativní justice, Howarda Zehra, se rozhodla toto téma aktivně prosadit v ČR.

V současnosti vedle práce v institutu působí na katedře trestního práva UP, kde založila a učí předmět Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti, dále vyučuje na PF MU, Policejní akademiiJustiční akademii. V roce 2021 se stala Ashoka Fellow pro sociální inovátory, kteří podporují systémové změny. Je členkou pracovní skupiny k trestní politice, kterou nově ustavila Rada vlády pro lidská práva. Koordinuje národní skupinu v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Je členkou Výboru Evropského fóra pro restorativní justici a koordinátorkou pracovní skupiny o restorativní justici a genderově podmíněném násilí  a také členkou pracovní skupiny pro snížení násilí, zločinnosti a uvězněníSalzburg Global Seminar.

Podpořte moderní vizi trestněprávní politiky v Česku!