Aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

V týdnu od 15. – 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti. Dalšími účastníky projektu byli zástupci nevládních i vládních organizací a pracovníci v přímé službě s klienty (práce s oběťmi, pachateli, jejich rodinami) jak z České, tak Slovenské republiky. Mezi lektory jsme kromě naší předsedkyně Petry Masopust Šachové a ředitelky programů Terezy Řehákové přivítali i belgické a finské partnery. Ti se s námi podělili o své dlouholeté zkušenosti z této oblasti a díky kterým máme ověřeno, že restorativní metody mají  významné přínosy právě v kontextu závažné trestné činnosti. 

Hluboký význam restorativních metod v tomto specifickém kontextu se dá podtrhnout citátem:

„Uzdravení je otázkou času, ale někdy je také otázkou příležitosti“

Hippocrates

Jinými slovy, protože se jedná o činy s nejvyšší mírou újmy a zásadních dopadů do životů všech zúčastněných, důležitost vytvoření vhodného, citlivého prostoru pro vyrovnání se s důsledky úměrně situaci stoupá. Otec restorativní justice Howard Zehr poukazuje na mnohé výzkumy prokazující pozitivní změny v kvalitě života po restorativních programech: “Zapojení příběhu pachatele do života oběti se ukazuje jako zásadní krok k posunu v jejich životě. Stejně tak přiblížení pachateli pohled oběti je nezbytné pro vytvoření prostoru pro skutečnou odpovědnost.“

„Pouhý rozhovor, který můžeme považovat za běžný nebo banální, dokáže změnit život a uzdravovat.“

účastník/-ice školení

I toto měli účastníci během školení a různých cvičení prozkoušet, ověřit a slyšet z úst zkušených zahraničních facilitátorů. Po společném shlédnutí dokumentu Z očí do očí a byla prodiskutována možnost využití finské praxe v Česku a na Slovensku. Proto byli také spojeni přes online hovor s facilitátorkou restorativního setkání Arjou Konttila z Finska.

Belgické lektorky a mediátorky Ingrid Marit a Evelyn Goeman z organizace Moderator si pro účastníky připravily kromě teorie týkající se restorativní justice a její metodologie také několik interaktivních aktivit a modelových cvičení, během kterých se účastníci mohli vcítit do jednotlivých stran restorativního setkání. Účastníci byli dále na konkrétních příbězích a ve videích seznámeni se specifiky mediace či restorativních setkání v případech závažné kriminality.

Jedním z nesporných přínosů školení bylo sdílení zkušeností a dobré praxe mezi českými a slovenskými účastníky a diskutování o konkrétních možnostech rozvoje těcho služeb v jejich organizacích. Věříme tedy, že v následujících letech dojde k rozvoji nových restorativních programů v Česku. Jsme připraveni svými dalšími aktivitami i zpracováním metodiky tuto tolik potřebnou změnu podpořit. 

„Pocházíme z různých zemí, ale čelíme stejným výzvám.“

účastník/-ice školení

Zájem o toto školení byl od jeho vyhlášení obrovský a my jsme kapacitu naplnili velmi rychle. Nejen tento prvopočáteční zájem, ale i zpětná vazba účastníků jsou pro nás velkou motivací školení na jaře příštího roku opakovat. Moc děkujeme všem, kteří se na uskutečnění projektu JUSTIN podíleli a posunuli využívání restorativní justice zase o kus dále!

„Lidé by si sami měli rozhodnout, jestli je pro ně restorativní justice cestou, nikoliv soudce nebo státní zástupce.“

účastník/-ice školení
Další aktuality

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Všechny aktuality →