Aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

V týdnu od 15. – 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti. Dalšími účastníky projektu byli zástupci nevládních i vládních organizací a pracovníci v přímé službě s klienty (práce s oběťmi, pachateli, jejich rodinami) jak z České, tak Slovenské republiky. Mezi lektory jsme kromě naší předsedkyně Petry Masopust Šachové a ředitelky programů Terezy Řehákové přivítali i belgické a finské partnery. Ti se s námi podělili o své dlouholeté zkušenosti z této oblasti a díky kterým máme ověřeno, že restorativní metody mají  významné přínosy právě v kontextu závažné trestné činnosti. 

Hluboký význam restorativních metod v tomto specifickém kontextu se dá podtrhnout citátem:

„Uzdravení je otázkou času, ale někdy je také otázkou příležitosti“

Hippocrates

Jinými slovy, protože se jedná o činy s nejvyšší mírou újmy a zásadních dopadů do životů všech zúčastněných, důležitost vytvoření vhodného, citlivého prostoru pro vyrovnání se s důsledky úměrně situaci stoupá. Otec restorativní justice Howard Zehr poukazuje na mnohé výzkumy prokazující pozitivní změny v kvalitě života po restorativních programech: “Zapojení příběhu pachatele do života oběti se ukazuje jako zásadní krok k posunu v jejich životě. Stejně tak přiblížení pachateli pohled oběti je nezbytné pro vytvoření prostoru pro skutečnou odpovědnost.“

„Pouhý rozhovor, který můžeme považovat za běžný nebo banální, dokáže změnit život a uzdravovat.“

účastník/-ice školení

I toto měli účastníci během školení a různých cvičení prozkoušet, ověřit a slyšet z úst zkušených zahraničních facilitátorů. Po společném shlédnutí dokumentu Z očí do očí a byla prodiskutována možnost využití finské praxe v Česku a na Slovensku. Proto byli také spojeni přes online hovor s facilitátorkou restorativního setkání Arjou Konttila z Finska.

Belgické lektorky a mediátorky Ingrid Marit a Evelyn Goeman z organizace Moderator si pro účastníky připravily kromě teorie týkající se restorativní justice a její metodologie také několik interaktivních aktivit a modelových cvičení, během kterých se účastníci mohli vcítit do jednotlivých stran restorativního setkání. Účastníci byli dále na konkrétních příbězích a ve videích seznámeni se specifiky mediace či restorativních setkání v případech závažné kriminality.

Jedním z nesporných přínosů školení bylo sdílení zkušeností a dobré praxe mezi českými a slovenskými účastníky a diskutování o konkrétních možnostech rozvoje těcho služeb v jejich organizacích. Věříme tedy, že v následujících letech dojde k rozvoji nových restorativních programů v Česku. Jsme připraveni svými dalšími aktivitami i zpracováním metodiky tuto tolik potřebnou změnu podpořit. 

„Pocházíme z různých zemí, ale čelíme stejným výzvám.“

účastník/-ice školení

Zájem o toto školení byl od jeho vyhlášení obrovský a my jsme kapacitu naplnili velmi rychle. Nejen tento prvopočáteční zájem, ale i zpětná vazba účastníků jsou pro nás velkou motivací školení na jaře příštího roku opakovat. Moc děkujeme všem, kteří se na uskutečnění projektu JUSTIN podíleli a posunuli využívání restorativní justice zase o kus dále!

„Lidé by si sami měli rozhodnout, jestli je pro ně restorativní justice cestou, nikoliv soudce nebo státní zástupce.“

účastník/-ice školení
Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →