Aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

V týdnu od 15. – 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti. Dalšími účastníky projektu byli zástupci nevládních i vládních organizací a pracovníci v přímé službě s klienty (práce s oběťmi, pachateli, jejich rodinami) jak z České, tak Slovenské republiky. Mezi lektory jsme kromě naší předsedkyně Petry Masopust Šachové a ředitelky programů Terezy Řehákové přivítali i belgické a finské partnery. Ti se s námi podělili o své dlouholeté zkušenosti z této oblasti a díky kterým máme ověřeno, že restorativní metody mají  významné přínosy právě v kontextu závažné trestné činnosti. 

Hluboký význam restorativních metod v tomto specifickém kontextu se dá podtrhnout citátem:

„Uzdravení je otázkou času, ale někdy je také otázkou příležitosti“

Hippocrates

Jinými slovy, protože se jedná o činy s nejvyšší mírou újmy a zásadních dopadů do životů všech zúčastněných, důležitost vytvoření vhodného, citlivého prostoru pro vyrovnání se s důsledky úměrně situaci stoupá. Otec restorativní justice Howard Zehr poukazuje na mnohé výzkumy prokazující pozitivní změny v kvalitě života po restorativních programech: “Zapojení příběhu pachatele do života oběti se ukazuje jako zásadní krok k posunu v jejich životě. Stejně tak přiblížení pachateli pohled oběti je nezbytné pro vytvoření prostoru pro skutečnou odpovědnost.“

„Pouhý rozhovor, který můžeme považovat za běžný nebo banální, dokáže změnit život a uzdravovat.“

účastník/-ice školení

I toto měli účastníci během školení a různých cvičení prozkoušet, ověřit a slyšet z úst zkušených zahraničních facilitátorů. Po společném shlédnutí dokumentu Z očí do očí a byla prodiskutována možnost využití finské praxe v Česku a na Slovensku. Proto byli také spojeni přes online hovor s facilitátorkou restorativního setkání Arjou Konttila z Finska.

Belgické lektorky a mediátorky Ingrid Marit a Evelyn Goeman z organizace Moderator si pro účastníky připravily kromě teorie týkající se restorativní justice a její metodologie také několik interaktivních aktivit a modelových cvičení, během kterých se účastníci mohli vcítit do jednotlivých stran restorativního setkání. Účastníci byli dále na konkrétních příbězích a ve videích seznámeni se specifiky mediace či restorativních setkání v případech závažné kriminality.

Jedním z nesporných přínosů školení bylo sdílení zkušeností a dobré praxe mezi českými a slovenskými účastníky a diskutování o konkrétních možnostech rozvoje těcho služeb v jejich organizacích. Věříme tedy, že v následujících letech dojde k rozvoji nových restorativních programů v Česku. Jsme připraveni svými dalšími aktivitami i zpracováním metodiky tuto tolik potřebnou změnu podpořit. 

„Pocházíme z různých zemí, ale čelíme stejným výzvám.“

účastník/-ice školení

Zájem o toto školení byl od jeho vyhlášení obrovský a my jsme kapacitu naplnili velmi rychle. Nejen tento prvopočáteční zájem, ale i zpětná vazba účastníků jsou pro nás velkou motivací školení na jaře příštího roku opakovat. Moc děkujeme všem, kteří se na uskutečnění projektu JUSTIN podíleli a posunuli využívání restorativní justice zase o kus dále!

„Lidé by si sami měli rozhodnout, jestli je pro ně restorativní justice cestou, nikoliv soudce nebo státní zástupce.“

účastník/-ice školení
Další aktuality

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

/ RJ v médiích
29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: "Kdykoli se něco stane, je důležité mít otevřený prostor pro dialog, o věcech komunikovat, nezůstávat s nimi sám." Poslechněte si... ›› více

Všechny aktuality →