Aktuality

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma „Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla součástí projektu JUSTIN Erasmus+, který je společným projektem Ministerstva spravodlivosti SR a Institutu pro restorativní justici.

Konference shromáždila odborníky, akademiky a praktiky z oblasti práva a sociálních sfér, aby diskutovali o inovativních přístupech k řešení závažných trestných činů pomocí restorativních setkání. 

Jedním z klíčových prvků konference byly příspěvky odborníků, naší ředitelku programů Terezu Řehákovou nevyjímaje, kteří prezentovali teorii, legislativu i praktické zkušenosti s implementací restorativních setkání. Diskutovalo se o úspěších a výzvách, které s sebou tento přístup nese, a o tom, jak může být efektivně začleněn do existujícího právního rámce v obou zemích.

Po shlédnutí finského dokumentu Z očí do očí byly prezentovány modely restorativních setkání v konkrétních případech závažné trestné činnosti a diskutovalo se o optimálních strategiích při zapojení všech zainteresovaných stran, včetně obětí, pachatelů a komunit.

Důraz byl kladen projekt JUSTIN Erasmus+, který slouží jako platforma pro výměnu know-how a spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou, za podpory belgických  a finských partnerů, v oblasti restorativní justice v případech závažné trestné činnosti. Účastníci konference měli možnost se dozvědět o konkrétních aktivitách, které byly v rámci tohoto projektu realizovány. Byl představen nově vzniklý Manuál pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti, který vznikl v autorské dílně Institutu pro restorativní justici a Ministerstva spravodlivosti SR a je v této oblasti jedinou veřejně dostupnou metodikou na české praxi.

Mezinárodní konference v Bratislavě poskytla platformu pro otevřenou a konstruktivní diskuzi o restorativních setkáních v kontextu závažné trestné činnosti. Účastníci opustili událost s novými poznatky, inspirací a připraveni na další spolupráci na podporu restorativního přístupu v rámci justice.

Velký dík patří Slovenským partnerům za spolupráci na celém projektu a skvělé zorganizované konferenci, podporující restorativní setkání  v případech závažné trestné činnosti.

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Všechny aktuality →