Aktuality

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení do trestních i civilních řízení. 

Na této konferenci jsme měli hned dvě příležitosti hovořit o restorativní praxi v České republice. V prvním příspěvku pod názvem: “Restorativní justice jako impulz k paradigmatické změně trestněprávních systémů” naše předsedkyně Petra Masopust Šachová vyzvala k posunu optiky skrze restorativní smýšlení k novému pohledu na záměr a účel trestního procesu. 

Druhý příspěvek byl v podobě workshopu společně s ředitelkou programů, Terezou Řehákovou, a týkal se našich zkušeností z praxe s nejen Restorativní platformou. Zahrnul také podstatné informace o mediaci v rámci závažné trestné činnosti, která je jak ve Slovenské tak i České republice v praxi málo využívána. Právě díky zmíněnému projektu JUSTIN budeme mít možnost v obou zemích tuto praxi prohloubit a lépe ukotvit. Partnerský projekt našeho institutu a MSSR byl zahájen v Bratislavě loni v červnu společným workshopem s promítáním finského dokumentu Z očí do očí, ve kterém zasedají k restorativnímu dialogu pozůstalí s vrahy svých blízkých ve věznicích. V srpnu následovala společná cesta s kolegyněmi z MSSR na studijní cestu do Finska. Finální částí projektu je nadcházející školení v květnu v Praze, kam zavítá také 7 slovenských probačních a mediačních úředníků a za podpory finských a belgických lektorů se společně s českými kolegy budou školit právě v přípravě restorativních setkání u závažné kriminality. 

Našeho workshopu na dubnové konferenci se zúčastnilo kolem 60 právních profesionálů trestního řízení. Představení náplně projektu JUSTIN otevřelo živou diskuzi okolo možností i úskalí realizace mediací či obdobných restorativních programů v případech závažné kriminality či přesněji v případech závažných dopadů na zúčastněné. Vzledem k očekávané novele slovenského trestního zákona se debata také stočila k celkovému zařazení restorativních principů do moderního pojetí trestního prostředí.

“Bylo pro nás podnětné a obohacující prodiskutovat možnosti a odlišnosti současného trestního práva v Česku i na Slovensku v případech uplatňování restorativních programů, kde i vzhledem k připravované novele trestního zákona vidí kolegové na Slovensku velký potenciál pro rozvoj,”

říká o průběhu workshopu Tereza Řeháková, ředitelka programů IRJ.

Jsme potěšeni zájmem i spoluprací se slovenskými kolegy a nepochybujeme, že závěrečná bratislavská konference pomohla naplnit vytyčený cíl tohoto slovenského národního projektu, kterým je zvýšení využívání mimosoudních forem řešení sporů v trestní a civilní oblasti a přibližování se standardům Evropské unie v restorativní spravedlnosti.

Další aktuality

Chráněno: ReSET: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →