Aktuality

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení do trestních i civilních řízení. 

Na této konferenci jsme měli hned dvě příležitosti hovořit o restorativní praxi v České republice. V prvním příspěvku pod názvem: “Restorativní justice jako impulz k paradigmatické změně trestněprávních systémů” naše předsedkyně Petra Masopust Šachová vyzvala k posunu optiky skrze restorativní smýšlení k novému pohledu na záměr a účel trestního procesu. 

Druhý příspěvek byl v podobě workshopu společně s ředitelkou programů, Terezou Řehákovou, a týkal se našich zkušeností z praxe s nejen Restorativní platformou. Zahrnul také podstatné informace o mediaci v rámci závažné trestné činnosti, která je jak ve Slovenské tak i České republice v praxi málo využívána. Právě díky zmíněnému projektu JUSTIN budeme mít možnost v obou zemích tuto praxi prohloubit a lépe ukotvit. Partnerský projekt našeho institutu a MSSR byl zahájen v Bratislavě loni v červnu společným workshopem s promítáním finského dokumentu Z očí do očí, ve kterém zasedají k restorativnímu dialogu pozůstalí s vrahy svých blízkých ve věznicích. V srpnu následovala společná cesta s kolegyněmi z MSSR na studijní cestu do Finska. Finální částí projektu je nadcházející školení v květnu v Praze, kam zavítá také 7 slovenských probačních a mediačních úředníků a za podpory finských a belgických lektorů se společně s českými kolegy budou školit právě v přípravě restorativních setkání u závažné kriminality. 

Našeho workshopu na dubnové konferenci se zúčastnilo kolem 60 právních profesionálů trestního řízení. Představení náplně projektu JUSTIN otevřelo živou diskuzi okolo možností i úskalí realizace mediací či obdobných restorativních programů v případech závažné kriminality či přesněji v případech závažných dopadů na zúčastněné. Vzledem k očekávané novele slovenského trestního zákona se debata také stočila k celkovému zařazení restorativních principů do moderního pojetí trestního prostředí.

“Bylo pro nás podnětné a obohacující prodiskutovat možnosti a odlišnosti současného trestního práva v Česku i na Slovensku v případech uplatňování restorativních programů, kde i vzhledem k připravované novele trestního zákona vidí kolegové na Slovensku velký potenciál pro rozvoj,”

říká o průběhu workshopu Tereza Řeháková, ředitelka programů IRJ.

Jsme potěšeni zájmem i spoluprací se slovenskými kolegy a nepochybujeme, že závěrečná bratislavská konference pomohla naplnit vytyčený cíl tohoto slovenského národního projektu, kterým je zvýšení využívání mimosoudních forem řešení sporů v trestní a civilní oblasti a přibližování se standardům Evropské unie v restorativní spravedlnosti.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →