Aktuality

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení do trestních i civilních řízení. 

Na této konferenci jsme měli hned dvě příležitosti hovořit o restorativní praxi v České republice. V prvním příspěvku pod názvem: “Restorativní justice jako impulz k paradigmatické změně trestněprávních systémů” naše předsedkyně Petra Masopust Šachová vyzvala k posunu optiky skrze restorativní smýšlení k novému pohledu na záměr a účel trestního procesu. 

Druhý příspěvek byl v podobě workshopu společně s ředitelkou programů, Terezou Řehákovou, a týkal se našich zkušeností z praxe s nejen Restorativní platformou. Zahrnul také podstatné informace o mediaci v rámci závažné trestné činnosti, která je jak ve Slovenské tak i České republice v praxi málo využívána. Právě díky zmíněnému projektu JUSTIN budeme mít možnost v obou zemích tuto praxi prohloubit a lépe ukotvit. Partnerský projekt našeho institutu a MSSR byl zahájen v Bratislavě loni v červnu společným workshopem s promítáním finského dokumentu Z očí do očí, ve kterém zasedají k restorativnímu dialogu pozůstalí s vrahy svých blízkých ve věznicích. V srpnu následovala společná cesta s kolegyněmi z MSSR na studijní cestu do Finska. Finální částí projektu je nadcházející školení v květnu v Praze, kam zavítá také 7 slovenských probačních a mediačních úředníků a za podpory finských a belgických lektorů se společně s českými kolegy budou školit právě v přípravě restorativních setkání u závažné kriminality. 

Našeho workshopu na dubnové konferenci se zúčastnilo kolem 60 právních profesionálů trestního řízení. Představení náplně projektu JUSTIN otevřelo živou diskuzi okolo možností i úskalí realizace mediací či obdobných restorativních programů v případech závažné kriminality či přesněji v případech závažných dopadů na zúčastněné. Vzledem k očekávané novele slovenského trestního zákona se debata také stočila k celkovému zařazení restorativních principů do moderního pojetí trestního prostředí.

“Bylo pro nás podnětné a obohacující prodiskutovat možnosti a odlišnosti současného trestního práva v Česku i na Slovensku v případech uplatňování restorativních programů, kde i vzhledem k připravované novele trestního zákona vidí kolegové na Slovensku velký potenciál pro rozvoj,”

říká o průběhu workshopu Tereza Řeháková, ředitelka programů IRJ.

Jsme potěšeni zájmem i spoluprací se slovenskými kolegy a nepochybujeme, že závěrečná bratislavská konference pomohla naplnit vytyčený cíl tohoto slovenského národního projektu, kterým je zvýšení využívání mimosoudních forem řešení sporů v trestní a civilní oblasti a přibližování se standardům Evropské unie v restorativní spravedlnosti.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

/ RJ v médiích
29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: "Kdykoli se něco stane, je důležité mít otevřený prostor pro dialog, o věcech komunikovat, nezůstávat s nimi sám." Poslechněte si... ›› více

Všechny aktuality →