Restorativní justice je

Restorativní justice zdůrazňuje, že trestný čin mění životy lidí, narušuje mezilidské vztahy, někomu vzniká újma či škoda. Při nalézání spravedlnosti restorativní přístupy směřují k naplnění potřeb oběti, převzetí odpovědnosti pachatele za následky trestného činu a k zapojení komunity.

Chceme přispět k tomu, aby restorativní principy byly stabilní součástí českého trestního práva. Pojďme to společně změnit!

Partneři