ReSet

O projektu

Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR přinášíme pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na půdě věznic.

Cílem projektu je:

1) Umožnit obětem a pachatelům trestných činů se závažnou újmou účastnit se restorativního procesu, který jim pomáhá ve vyrovnávání se s následky trestného činu a jeho dopady na jejich život i jejich sociální okolí.

Přínosy restorativního setkání pro oběť:

 • vlastními slovy vypovědět svůj příběh v prostředí, kde její slova nejsou zpochybňována, ale kde se oběti naopak dostává potřebného respektu a uznání, že to, co se jí stalo, nebylo správné
 • možnost konfrontovat pachatele s tím, jaký měl trestný čin dopad na její život
 • klást pachateli otázky, které jsou pro ni při vyrovnávání se s následky trestného činu důležité
 • formulovat své potřeby
 • zapojit se do řešení dané věci a hledat cesty k nápravě způsobené újmy

Přínosy restorativního setkání pro pachatele:

 • přijetí odpovědnosti za svoje chování
 • prostor omluvit se oběti či vyjádřit lítost, reagovat na otázky oběti
 • hledat cestu k nápravě způsobené újmy
 • aktivně se zapojit do řešení následků svého činu
 • nahlédnout kořeny a důvody, které ho k trestné činnosti dovedly
 • změnit zaběhlé způsoby chování a vlivy, které jej vedly k páchání trestného činu

2) Otestovat možnost realizace takových setkání v českých věznicích.

 • Posílit dovednosti pracovníků věznice v práci na restorativních tématech s pachateli závažné kriminality.
 • Zjistit potřeby a překážky systému k poskytování kvalitní služby restorativních setkání v českých věznicích.

3) Zvýšit praktické dovednosti nově vyškolených facilitátorů restorativních setkání za intenzivní metodické, intervizní a supervizí podpory. 

Pro testování projektu byly Generálním ředitelstvím VS ČR vybrány Vazební věznice Liberec, Věznice Plzeň a Věznice Vinařice.

Projektové aktivity

Manuál pro koordinátory věznic

Probíhá připomínkové kolo koordinátorů věznic. Manuál bude finálně k dispozici na konci září 2023.