ReSet

O projektu

Restorativní program ReSet umožňuje obětem a pachatelům trestných činů se závažnou újmou účastnit se restorativního procesu, který jim pomáhá ve vyrovnávání se s následky a dopady trestného činu na jejich život i jejich sociální okolí.

Školení odborníci, tzv. facilitátoři, pomáhají všem zúčastněným v bezpečném a podnětném prostředí k obnově narušených vztahů. Do programu mohou být zahrnuti také blízcí obětí i pachatelů, místní komunita nebo další osoby zasažené danou událostí.

Pracujeme s klienty po celé ČR, restorativní program poskytujeme bezplatně.

Přínosy restorativního setkání pro oběť:
 • vlastními slovy vypovědět svůj příběh v prostředí, kde její slova nejsou zpochybňována, ale kde se oběti naopak dostává potřebného respektu a uznání, že to, co se jí stalo, nebylo správné
 • možnost konfrontovat pachatele s tím, jaký měl trestný čin dopad na její život
 • klást pachateli otázky, které jsou pro ni při vyrovnávání se s následky trestného činu důležité
 • formulovat své potřeby
 • zapojit se do řešení dané věci a hledat cesty k nápravě způsobené újmy
Přínosy restorativního setkání pro pachatele:
 • přijetí odpovědnosti za svoje chování
 • prostor omluvit se oběti či vyjádřit lítost, reagovat na otázky oběti
 • hledat cestu k nápravě způsobené újmy
 • aktivně se zapojit do řešení následků svého činu
 • nahlédnout kořeny a důvody, které ho k trestné činnosti dovedly
 • změnit zaběhlé způsoby chování a vlivy, které jej vedly k páchání trestného činu
Přínosy restorativního setkání pro další dotčené osoby a komunitu:
 • členům místní komunity nabízí možnost aktivní účasti na řešení následků dané situace
 • možnost hovořit o konkrétních dopadech trestného činu za všechny zasažené, o svých potřebách
 • mít vliv na možnosti urovnání konfliktu i formu nápravy ze strany pachatele

737 958 358

tereza.rehakova@restorativni-justice.cz

Ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR probíhá pilotní program ReSET také přímo na půdě věznic. Setkání tak může být uskutečněno i mezi obětí a pachatelem trestné činnosti se závažným dopadem ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pro testování projektu byly Generálním ředitelstvím VS ČR vybrány:

 • Vazební věznice Liberec
 • Věznice Plzeň
 • Věznice Vinařice

Otestovat možnost realizace takových setkání v českých věznicích.

 • Posílit dovednosti pracovníků věznice v práci na restorativních tématech s pachateli závažné kriminality.
 • Zjistit potřeby a překážky systému k poskytování kvalitní služby restorativních setkání v českých věznicích.

Zvýšit praktické dovednosti nově vyškolených facilitátorů restorativních setkání za intenzivní metodické, intervizní a supervizí podpory.

Projektové aktivity

Manuál pro koordinátory věznic

V září 2023 byl finálně schválen praktický Manuál pro koordinátory zapojených věznic, který přehledně upravuje postup spolupráce VS ČR s IRJ v rámci pilotního projektu ReSet.

Vstupní konzultace ve třech vybraných věznicích

V prvních dvou týdnech měsíce října 2023 proběhly vstupní konzultace s odsouzenými ve třech pilotních věznicích a po dohodě zahájena spolupráce v 9 konkrétních případech. V dalších měsících pokračujeme v práci v dalších případech, průběžně probíhají intervize a supervize odborného týmu.

Společné jednání facilitátorů restorativních setkání s koordinátory věznic a hosty

Ve dnech 22. a 23. května 2024 proběhlo v prostorách Komunitního centra a zahrady Kotlaska společné intervizně supervizní setkání týmu facilitátorů ReSet s koordinátory všech zapojených věznic a hosty z Generálního ředitelství VS ČR a Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Více informací o průběhu naleznete zde.

Děkujeme za podporu