RESTABUS

O projektu

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice seniorského abusu (tzv. EAN) a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. Projekt je realizován v souladu s prioritami Cílů udržitelného rozvoje (SGDs) a národních strategických/akčních plánů pro seniorskou otázku a inkluzi.

https://www.fss.muni.cz/vyzkum/publikace/prehled/2242717

Projektové aktivity

Odborná konference a workshop

Téma: týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů.

Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti trpí v ČR 29 % seniorů a seniorek. Podle hrubých odhadů stojí snahy o řešení tohoto fenoménu naši společnost přes 1,5 miliardy korun ročně. Přesto hlasy obětí zůstávají skryté. Přivítali jsme kanadskou expertku Arlene Groh, která přiblížila své letité zkušenosti s problematikou týrání a zneužívání seniorů řešenou prostřednictvím restorativních přístupů. 

Konference proběhla 25. dubna 2023 v Praze

Materiály z konference

Metodika

Pracujeme na metodice, která bude připravena na podzim 2023 a pokryje využití restorativních přístupů při zneužívání a zanedbávání péče o seniory.

Máte zájem o zaslání této metodiky? Vyplňte tento formulář a rádi ji zašleme jakmile bude ve své finální podobě.