RESTABUS

O projektu

Inovativní cesty definice, měření prevalence a řešení seniorského abusu v ČR (včetně přenosu mezinárodních postupů dobré praxe)

Projekt aplikovaného výzkumu se zaměří na vytvoření metodiky tzv. široké definice seniorského abusu (tzv. EAN) a pilotní zavedení inovativních principů restorativní justice do řešení případů seniorského týrání, zanedbávání a zneužívání. Součástí projektu je reprezentativní výzkum v obecné seniorské populaci využívající mezinárodně srovnatelných nástrojů pro zjišťování prevalence různých forem abusu a hledání cest k jejich prevenci a řešení. Projekt je realizován v souladu s prioritami Cílů udržitelného rozvoje (SGDs) a národních strategických/akčních plánů pro seniorskou otázku a inkluzi.

Projektové aktivity

Odborná konference a workshop

Téma: týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů.

Týráním, zneužíváním, špatným zacházením a podrýváním důstojnosti trpí v ČR 29 % seniorů a seniorek. Podle hrubých odhadů stojí snahy o řešení tohoto fenoménu naši společnost přes 1,5 miliardy korun ročně. Přesto hlasy obětí zůstávají skryté. Přivítali jsme kanadskou expertku Arlene Groh, která přiblížila své letité zkušenosti s problematikou týrání a zneužívání seniorů řešenou prostřednictvím restorativních přístupů. 

Konference proběhla 25. dubna 2023 v Praze

Materiály z konference

S radostí představujeme dokončenou metodiku s názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. Na této metodice se podílel autorský tým odborníků z našeho institutu, konkrétně Anna Korandová, Tereza Řeháková, Sylva Řezníková a Jakub Novák.

Cílem této metodiky je rozšířit možnosti řešení seniorského abusu o aplikovatelné přístupy restorativní justice. Prostřednictvím poznatků o hodnotách a principech restorativní justice a současně porozumění problematice seniorského abusu nabízí novou perspektivu, jak lze reagovat na nežádoucí jednání ve vztahu k seniorům za využití kruhů, jako jednoho z typů restorativních programů.

Metodika je využitelná pro státní i nevládní organizace, podnikatelské subjekty i jednotlivce, kteří v rámci svých služeb pečují nebo jinak přicházejí do kontaktu se seniory. Uvedené postupy a doporučení vycházejí z aktivit projektu TAČR RESTABUS, dále pak zejména z poznatků světově uznávané expertky na dané téma, Arlene Groh z Kanady, odborných znalostí v oblasti restorativní justice týmu Institutu pro restorativní justici a dalších dostupných zdrojů.