Česko restorativně – Active Citizens Fund

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních… ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního… ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl… ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali… ›› více

Zveme vás na dvě projekce finského dokumentu Z očí do očí s následnou diskuzí

16 / 3 / 2023

Zapojte se do dialogu #zOčídoOčí – projekce filmu a debata V rámci roadshow kampaně #zOčídoOčí, která upozorňuje na prospěšnost řešení konfliktu dialogem, cestujeme po celé ČR a představujeme jedinečný… ›› více

Jak na nový rok, tak po celý rok – prožijte rok 2023 restorativně

1 / 1 / 2023

Je tady první lednový den roku 2023 a za námi je zlomový rok pro rozvoj restorativní justice. A moc rádi bychom byli mezi prvními, se kterými do nového roku vstoupíte…. ›› více

Kazuistický seminář Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
30 / 12 / 2022

Nasát restorativní příběhy z praxe a předvánoční atmosféru Staroměstského náměstí dorazili 8. prosince členové Restorativní platformy a pozvaní hosté. Během dne měli možnost slyšet a diskutovat osm kazuistik z… ›› více

Týden restorativní justice a dokument Malířka a zloděj (TV Seznam a Deník N)

/ RJ v médiích
6 / 12 / 2022

Podívejte se, jak projekci dokumentu Malířka a zloděj zachytila média. K projekci exkluzivně promluvili i oba protagonisté Barbora a Karl-Bertil. „Dokument přirozeně ukazuje to, co se restorativní justice… ›› více

Všechny aktuality →

O projektu

:

Grantová výzva: Active Citizens Fund – Základní granty 2021

Název projektu: Česko restorativně

Číslo projektu: 62500-2021-005-0025

Období realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024

Projekt Česko restorativně je zaměřen na posílení schopnosti profesních skupin úzce napojených na výkon trestní spravedlnosti v ČR efektivněji chránit a naplňovat lidská práva, díky vědomému užívání restorativních principů ve své praxi. Na základě vypracované analýzy zveřejníme doporučení pro novelu trestního zákoníku a řádu, jejichž implementaci do výkonu trestní spravedlnosti budeme advokační činností prosazovat. Projekt se zabývá také osvětou občanské společnosti, aby společnost užití restorativních principů na všech stupních trestního řízení sama vyžadovala a vytvářela tlak pro potřebnou změnu.

Partnery projektu jsou Mezinárodní vězeňské společenství, z.s., Advokátní kancelář ROWAN LEGAL, s.r.o., Restorativ, z.s. a Common Law Society, z.s.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project Czechia restoratively aims to strengthen the ability of professional groups closely linked to the administration of criminal justice in the Czech Republic to more effectively protect and fulfill human rights, based on the conscious use of restorative principles in their practice. The project aims to change the perception of the current disciplinary model of criminal justice in the Czech Republic, in which a person becomes the subject of law in their own criminal proceedings, without the possibility of their own participation or meeting their real needs, both on the part of perpetrators and victims. Modern human rights doctrine and international obligations are putting pressure on the reflection of such a conception of justice. They emphasize the principle of horizontal participation, meeting the needs of individuals, creating a quality relationship by engaging restorative principles in the administration of criminal justice, see: Council of Europe Recommendation on Restorative Justice in Criminal Matters, CM / Rec (2018) 8; EU Directive on Victims of Crime, 2012/29/EU; EU Strategy on Crime Victims (2020-2025) etc. Based on the elaborated analysis, we will publish recommendations for the Czech legislation, towards a participatory model by involving restorative principles. We will promote the implementation of recommendations by educating the professional public and advocacy activities. We will also deal intensively with the education of civil society. The activities will aim to inform about the advantages and benefits of restorative justice in the form of screenings, discussions and sharing of good practice, so that society itself requires the use of restorative principles at all stages of criminal proceedings and thus creates pressure with us for the necessary change.

Projektové aktivity

V rámci projektu Česko restorativně realizujeme následující aktivity:

Posílení neziskové organizace

Pro zajištění udržitelnosti a profesionality naší organizace nově zavádíme supervize a facilitace týmufundraisingové konzultace.

Analýza místních podmínek a zahraniční praxe, vytváření konkrétních doporučení

Ve spolupráci s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, na základě zmapování českých podmínek a analýzy zahraničních úprav, připravíme konkrétní doporučení pro novelu trestního zákoníku a řádu a souvisejících předpisů.

Osvětová komunikační kampaň pro širokou veřejnost

Vytvoříme web www.zocidooci.cz, po různých městech ČR uspořádáme v rámci roadshow #zOčídoOčí promítání dokumentu a debatu, sepíšeme petici na podporu systémové změny v trestní justici, natočíme několik dokumentárních videí.

Spolupráce s norským partnerem

S naším norským partnerem, jehož jméno zatím uchováváme v tajnosti :-), budeme spolupracovat na osvětových aktivitách (Týden restorativní justice na podzim 2022) i na vzdělávání odborné veřejnosti (Restorativní platforma).

Osvěta odborné veřejnosti

Z grantu budeme financovat druhý rok fungování Restorativní platformy. Výstupem Restorativní platformy bude Příručka restorativní praxe pro ČR, kterou sepíšeme na základě podnětů a zkušeností účastníků platformy.

Advokační mini-kampaň

Vedle využití podepsané petice a zveřejnění dokuvideí uspořádáme kulatý stůl s politiky a následně tiskovou konferenci, kde zveřejníme návrh novely trestního zákoníku a řádu a souvisejících předpisů a na kterou pozveme kapacity z oboru a souvisejících společensky významných oblastí. Tiskovou konferenci bude doprovázet happening.