Videa

Vyučování restorativní praxe na univerzitách – 3 videa

V květnu 2020 proběhly v rámci UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 3 online debaty související s významem restorativních praktik… ›› více

Howard Zehr: Restorativní justice je…

Restorativní justice je… – krátké shrnutí zakladatele RJ Howarda Zehra ›› více

Tim Chapman: Smysl a místo RJ v současné společnosti a systému

Tim Chapman, člen Výkonného výboru European Forum for Restorative Justice, hovoří o smyslu a místě RJ v současné společnosti a systému. ›› více

Annemieke Wolthuis: RJ je důležitá při řešení trestné činnosti mladistvých

Annemieke Wolthuis, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici vysvětluje, proč je restorativní justice důležitá především při řešení trestné činnosti… ›› více

Patrizia Patrizi: Vliv komunity na řešení trestné činnosti

Patrizia Patrizi, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, komentuje vliv komunity na řešení trestné činnosti. ›› více

Bart Claes: Vliv RJ na opětovné páchání trestných činů

Bart Claes, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, uvádí jaký je vliv restorativní justice na opětovné páchání trestných… ›› více

Roberto Moreno: RJ vrací oběť do středu zájmu systému

Roberto Moreno, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici uvádí, že RJ vrací oběť do středu zájmu systému a přibližuje… ›› více

Edit Törzs: Přínosy Restorativní justice

Edit Törzs, výkonná ředitelka European Forum for Restorative Justice, mluví o přínosech Restorativní justice. ›› více

The Woolf Within – Kdo se bojí Petera Woolfa?

  Peter Woolf a Will Riley mluví o své zkušenosti s restorativním setkání v případu loupeže v ojedinělém 10 min videu, které jsme opatřili českými… ›› více