Aktuality

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s naším institutem podílela Masarykova UniverzitaGerontologický institut. Konference je jednou z aktivit projektu RESTABUS, který podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Konferenci zahájila zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Jsme vděční, že si na zahájení právě této konference udělala čas.

Po úvodním slově prezentovala Lucie Vidovićová za tým Masarykovy Univerzity výsledky průzkumu, na kterém spolupracovala s Marcelou Petrovou Kafkovou a Klárou Reimerovou. Průzkum zahrnul necelých 3 000 seniorů a konference tedy adekvátně začala vytyčením statistického rámce – od definice relevantních pojmů, přes typy zneužívání, nejčastější pachatele, ale také například frekvence sdílení těchto situací a odůvodnění rozhodnutí s nikým stav neřešit – všechny potřebné parametry, nutné k pochopení základního faktického kontextu problematiky.

Ve druhém příspěvku pod vlajkou organizace Život 90 účastníkům Mgr. Aneta Mundok Nitschová, vedoucí linky důvěry Senior telefon a Poradenského centra, představila základní funkce a výstupy této telefonní linky. Dozvěděli jsme se, jak konkrétně může tato služba seniorům pomoci a kdo jí v současné době nejvíc využívá, za jakými účely. Skrze tři možné scénáře z praxe jsme také nahlédli do složitosti křehkých vazeb a komplikovaných specifik, které seniorský abusus doprovázejí.

Následovala prezentace Jana Lormana z Gerontologického institutu. V ní nám byl poskytnut pohled na týrání a zneužívání seniorů (a na řešení přicházející z různých směrů) z perspektivy právní. Příspěvek pana Lormana definoval individuální možné hráče v detekci i řešení týrání a zneužívání seniorů, ohraničil dosah a pravomoce různých orgánů a ilustroval odlišnost dopadů zásahů z úrovní těchto rolí (například zásah ombudsmanem, obcí, úřadem práce a dalších možných aktérů).

„Přijde mi skvělé mít k dispozici mediace, případové konference nebo i kruhy, ve kterých se lidé v rodinných konfliktech mohou pokusit najít porozumění, pochopení pohledů těch druhých, to je ten dobrý cíl i mé přání, to mi dává smysl. Umožnit ozdravení za účasti přímých aktérů, ne z rozhodnutí instituce.“

účastník konference a workshopu Radek Makový, předseda spolku Restorativ, mediátor a poradce pro oběti trestných činů

Jako poslední vystoupila hlavní řečnice, Arlene Groh, která je kanadskou expertkou na tématiku restorativních přístupů v řešení seniorského abusu a zabývá se touto problematikou přes dvě dekády. V rámci své prezentace Arlene zdůraznila klíčovou roli hodnot, jako základních stavebních kamenů, při hledání restorativních řešení konfliktů. 

„If you are grounded with values, you can trust the process.“
„Pokud jste ukotveni v hodnotách, můžete důvěřovat procesu.”

Arlene Groh, expertka na restorativní řešení seniorského abusu

Její prezentace byla inspirující a její zkušenosti jednoznačně možnost restorativních přístupů k řešení tohoto tématu potvrzují, ale také vytyčila možné překážky a nedostatky. 

Jako svůj hlavní a proveřený nástroj v souladu s definovanými hodnotami, jako je respekt a důvěra, Arlene vyzdvihla roli Kruhů. Důležitý bod, který i pro naše užití odděluje kruhy od mediace, nachází Arlene ve způsobu, jak kruh drží rovnocennost v případech, kde hraje roli moc. Mluvíme-li tedy o tzv. “power imbalance”, kruh je vhodnějším nástrojem než mediace, při  které zůstává jistá hierarchie, zatímco kruh nepoměr sil přirozeně vyrovnává. Toto je podstatné například v kontextech domácího či sexualizovného násilí, ale právě také v situacích seniorského abusu, který z nepoměru síly a pozice vychází.

Arlene Groh také vyzývá, aby se řešení týrání a zneužívání seniorů řešilo i jako problém komunitní – a zde je kruh opět výhodou, zkompetentňuje totiž rodinu či další aktéry k tomu, aby vzali věc za svou. Zbavuje situaci struktury “dvou stran proti sobě”, jak vídáme mnohem typičtěji u běžných sporů, který umí dobře řešit mediace. S restorativními kruhy mají svoji zkušenost i některé evropské země, i proto jsme jim věnovali speciální prostor na našich stránkách.

Účastníci pak měli možnost nejen kruh s Arlene zažít v rámci odpoledního workshopu, ale také se naučit jednoduché, ovšem podstatné parametry pro dobré fungování kruhu. A jaké byly reakce participantů?

“Nejvíc mě zaujalo to držení hranic prostřednictvím talking piece – kamene, že mohl mluvit jen ten, kdo ho drží. Napřed jsem měla pocit, že je to trochu omezující, ale pak jsem si řekla, že to bylo super, že díky tomu má ve větším počtu lidí každý možnost říct, co potřebuje, není přerušován, každý si ho vyslechne a taky je díky tomu dán prostor pro zpracování si toho, co ten druhý říká, neříká něco hned unáhleně. Jako mediátorce mi i restorativní kruh dává velký smysl.”

Natálie Brezanská, asistentka Nejvyssiho soudu a mediátorka Mediačního a edukačního centra v Brně

„Kruh napomáhá porozumění a kompromisnímu řešení.“

Dagmar Roztočilová, učitelka odborných předmětů Akademie Vězeňské služby ČR

Arlene s námi nasdílela její oblíbený, informativní a inspirativní text o kruzích a jejich ideální struktuře. Tento text jsme pro vás nechali přeložit a nahráli jako mluvené slovo pro možnost jednoduššího užití. Textová i audio forma je vám k dispozici ke stažení níže, stejně jako veškeré prezentace z naší konference na téma restorativních přístupů při řešení týrání a zneužívání seniorů. Ať tyto materiály dobře slouží!

Pár slov o kruzích

Autorka  Dr. Jennifer Ball, přeloženo Institutem pro restorativní justici

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →