Aktuality

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s naším institutem podílela Masarykova UniverzitaGerontologický institut. Konference je jednou z aktivit projektu RESTABUS, který podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Konferenci zahájila zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Jsme vděční, že si na zahájení právě této konference udělala čas.

Po úvodním slově prezentovala Lucie Vidovićová za tým Masarykovy Univerzity výsledky průzkumu, na kterém spolupracovala s Marcelou Petrovou Kafkovou a Klárou Reimerovou. Průzkum zahrnul necelých 3 000 seniorů a konference tedy adekvátně začala vytyčením statistického rámce – od definice relevantních pojmů, přes typy zneužívání, nejčastější pachatele, ale také například frekvence sdílení těchto situací a odůvodnění rozhodnutí s nikým stav neřešit – všechny potřebné parametry, nutné k pochopení základního faktického kontextu problematiky.

Ve druhém příspěvku pod vlajkou organizace Život 90 účastníkům Mgr. Aneta Mundok Nitschová, vedoucí linky důvěry Senior telefon a Poradenského centra, představila základní funkce a výstupy této telefonní linky. Dozvěděli jsme se, jak konkrétně může tato služba seniorům pomoci a kdo jí v současné době nejvíc využívá, za jakými účely. Skrze tři možné scénáře z praxe jsme také nahlédli do složitosti křehkých vazeb a komplikovaných specifik, které seniorský abusus doprovázejí.

Následovala prezentace Jana Lormana z Gerontologického institutu. V ní nám byl poskytnut pohled na týrání a zneužívání seniorů (a na řešení přicházející z různých směrů) z perspektivy právní. Příspěvek pana Lormana definoval individuální možné hráče v detekci i řešení týrání a zneužívání seniorů, ohraničil dosah a pravomoce různých orgánů a ilustroval odlišnost dopadů zásahů z úrovní těchto rolí (například zásah ombudsmanem, obcí, úřadem práce a dalších možných aktérů).

„Přijde mi skvělé mít k dispozici mediace, případové konference nebo i kruhy, ve kterých se lidé v rodinných konfliktech mohou pokusit najít porozumění, pochopení pohledů těch druhých, to je ten dobrý cíl i mé přání, to mi dává smysl. Umožnit ozdravení za účasti přímých aktérů, ne z rozhodnutí instituce.“

účastník konference a workshopu Radek Makový, předseda spolku Restorativ, mediátor a poradce pro oběti trestných činů

Jako poslední vystoupila hlavní řečnice, Arlene Groh, která je kanadskou expertkou na tématiku restorativních přístupů v řešení seniorského abusu a zabývá se touto problematikou přes dvě dekády. V rámci své prezentace Arlene zdůraznila klíčovou roli hodnot, jako základních stavebních kamenů, při hledání restorativních řešení konfliktů. 

„If you are grounded with values, you can trust the process.“
„Pokud jste ukotveni v hodnotách, můžete důvěřovat procesu.”

Arlene Groh, expertka na restorativní řešení seniorského abusu

Její prezentace byla inspirující a její zkušenosti jednoznačně možnost restorativních přístupů k řešení tohoto tématu potvrzují, ale také vytyčila možné překážky a nedostatky. 

Jako svůj hlavní a proveřený nástroj v souladu s definovanými hodnotami, jako je respekt a důvěra, Arlene vyzdvihla roli Kruhů. Důležitý bod, který i pro naše užití odděluje kruhy od mediace, nachází Arlene ve způsobu, jak kruh drží rovnocennost v případech, kde hraje roli moc. Mluvíme-li tedy o tzv. “power imbalance”, kruh je vhodnějším nástrojem než mediace, při  které zůstává jistá hierarchie, zatímco kruh nepoměr sil přirozeně vyrovnává. Toto je podstatné například v kontextech domácího či sexualizovného násilí, ale právě také v situacích seniorského abusu, který z nepoměru síly a pozice vychází.

Arlene Groh také vyzývá, aby se řešení týrání a zneužívání seniorů řešilo i jako problém komunitní – a zde je kruh opět výhodou, zkompetentňuje totiž rodinu či další aktéry k tomu, aby vzali věc za svou. Zbavuje situaci struktury “dvou stran proti sobě”, jak vídáme mnohem typičtěji u běžných sporů, který umí dobře řešit mediace. S restorativními kruhy mají svoji zkušenost i některé evropské země, i proto jsme jim věnovali speciální prostor na našich stránkách.

Účastníci pak měli možnost nejen kruh s Arlene zažít v rámci odpoledního workshopu, ale také se naučit jednoduché, ovšem podstatné parametry pro dobré fungování kruhu. A jaké byly reakce participantů?

“Nejvíc mě zaujalo to držení hranic prostřednictvím talking piece – kamene, že mohl mluvit jen ten, kdo ho drží. Napřed jsem měla pocit, že je to trochu omezující, ale pak jsem si řekla, že to bylo super, že díky tomu má ve větším počtu lidí každý možnost říct, co potřebuje, není přerušován, každý si ho vyslechne a taky je díky tomu dán prostor pro zpracování si toho, co ten druhý říká, neříká něco hned unáhleně. Jako mediátorce mi i restorativní kruh dává velký smysl.”

Natálie Brezanská, asistentka Nejvyssiho soudu a mediátorka Mediačního a edukačního centra v Brně

„Kruh napomáhá porozumění a kompromisnímu řešení.“

Dagmar Roztočilová, učitelka odborných předmětů Akademie Vězeňské služby ČR

Arlene s námi nasdílela její oblíbený, informativní a inspirativní text o kruzích a jejich ideální struktuře. Tento text jsme pro vás nechali přeložit a nahráli jako mluvené slovo pro možnost jednoduššího užití. Textová i audio forma je vám k dispozici ke stažení níže, stejně jako veškeré prezentace z naší konference na téma restorativních přístupů při řešení týrání a zneužívání seniorů. Ať tyto materiály dobře slouží!

Pár slov o kruzích

Autorka  Dr. Jennifer Ball, přeloženo Institutem pro restorativní justici

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

/ RJ v médiích
29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: "Kdykoli se něco stane, je důležité mít otevřený prostor pro dialog, o věcech komunikovat, nezůstávat s nimi sám." Poslechněte si... ›› více

Všechny aktuality →