Aktuality

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás!

Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici jako moderní vizi trestněprávní politiky a praxe. Prosazujeme myšlenky a principy restorativní justice v trestním řízení. Společně se snažíme, aby společnost změnila pohled na řešení následků trestného činu. Usilujeme o to, aby restorativní přístupy a programy byly v trestním řízení dostupné pro každého, kdo jich potřebuje.

Pevně věříme, že restorativní cesta, která klade důraz na potřeby obětí, nápravu vztahů a způsobené újmy, podporuje pachatele v přijetí odpovědnosti a zapojuje restorativní programy do trestního řízení, je cesta do budoucna a k potřebné změně. Už jsme po ní kus společně ušli a moc rádi na tu další najdeme nového parťáka/čku.

Hledáme finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku Institutu pro restorativní justici

Jste náš člověk, pokud:

 • se v oblasti řízení financí a grantů už nějakou dobu pohybujete
 • jste otevřený/á novým myšlenkám a zajímají vás sociální témata
 • máte chuť poznávat zajímavé a inspirativní lidi z různých odvětví trestní justice
 • dokážete pracovat plně samostatně a rád/a přicházíte s novými nápady
 • umíte si zorganizovat svou práci, jste důsledný/á a dotahujete věci do konce
 • jste týmový/á parťák/čka, který/á rád komunikuje s lidmi 
 • máte velmi dobrou znalost anglického jazyka

Co bude náplní vaší práce:

 • finanční řízení, příprava a správa finančního plánu a rozpočtu IRJ
 • spolupráce s předsedkyní IRJ na ročních strategických plánech organizace
 • odpovědnost za dodržení a naplňování projektových plánů a náležitostí (finanční hospodaření projektů, komunikace s poskytovateli finančního příspěvku/dotace)
 • spolupráce s odbornými garanty projektu při plnění projektových aktivit
 • zpracování a příprava projektových žádostí z veřejných zdrojů
 • úzká spolupráce s fundraiserem IRJ, který se stará o soukromé zdroje, na naplňování finančních potřeb organizace
 • vyúčtování a reporting závěrečných a průběžných zpráv projektů
 • příprava finančních podkladů a komunikace s externí účetní firmou
 • spolupráce na dílčích projektech v rámci IRJ

Co vám nabízíme:

 • práci v časovém rozsahu cca 0,8 – 1,0 úvazku
 • možnost setkat se se silnými lidskými příběhy
 • práci v inspirativním prostředí plném odborníků z mnoha odvětví a možnost realizovat nové nápady
 • kancelář v centru Prahy (Skautský institut na Staroměstském náměstí)
 • flexibilní pracovní dobu
 • ​​podnětné prostředí v týmu lidí ztotožňujících se s restorativními principy a hodnotami, kteří usilují o jejich aplikaci nejen ve své práci, ale také v životě
 • potenciál kariérního růstu na post výkonné/ho ředitele/ky IRJ

Zaujala vás naše nabídka a myslíte, že si budeme rozumět?

info@restorativni-justice.cz

Nástup možný od 1. května 2024 (dle dohody i dříve)

Hledáme fundraiser*ku Institutu pro restorativní justici

Jste náš člověk, pokud:

 • se v oblasti fundraisingu už nějakou dobu pohybujte
 • máte dobré komunikační a organizační dovednosti
 • jste otevřený/á novým myšlenkám a zajímají vás sociální témata
 • máte chuť poznávat zajímavé a inspirativní lidi z různých odvětví 
 • dokážete pracovat plně samostatně a rád/a přicházíte s novými nápady
 • umíte si zorganizovat svou práci, jste důsledný/á a dotahujete věci do konce
 • jste týmový/á parťák/čka, který/á rád komunikuje s lidmi 

Co bude náplní vaší práce:

 • vytváření fundraisingové strategie a fundraisingového plánu
 • budování sítě kontaktů a komunikace s potenciálními i stávajícími dárci 
 • realizace fundraisingových kampaní (ve spolupráci PR oddělením IRJ)
 • zpracování (projektových) žádostí, monitorovacích  a závěrečných zpráv pro nadace a hlavní donory (netýká se veřejných zdrojů)
 • zpracování pro nadace a hlavní donory
 • sledování dopadu naší práce, sběr dat potřebný pro FDR účely

Co vám nabízíme:

 • práci v časovém rozsahu cca 0,5 úvazku
 • možnost setkat se se silnými lidskými příběhy
 • práci v inspirativním prostředí plném odborníků z mnoha odvětví a možnost realizovat nové nápady
 • kancelář v centru Prahy (Skautský institut na Staroměstském náměstí)
 • flexibilní pracovní dobu
 • příjemné prostředí ve společnosti přátelských lidí s lidským přístupem

Zaujala vás naše nabídka a myslíte, že si budeme rozumět?

info@restorativni-justice.cz

Nástup možný od 1. května 2024 (dle dohody i dříve)

Jak přemýšlíme:

 • jsme organizace, která se vyvíjí a my s ní, snažíme se proto adaptovat na změny a společně hledat ty nejlepší cesty pro všechny v týmu
 • rádi nasloucháme lidem a situace řešíme dialogem
 • stavíme se k sobě partnersky a jsme nápomocni při jakémkoliv problému
 • chceme, aby se každý cítil při své práci dobře a nebál se požádat o radu
Další aktuality

Česko směřuje k zakotvení restorativní justice v legislativě. Pět let od vzniku Institutu pro RJ

25 / 6 / 2024

/tisková zpráva/ Česko směřuje k zakotvení principů restorativní justice (RJ) v novele trestního řádu, která prošla připomínkovým řízením. Novelu doplní nová metodika vydaná Institutem pro restorativní justici (IRJ), která... ›› více

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →