Aktuality

Nový rok přinesl další setkání členů Restorativní platformy

V únoru 2022 proběhlo již třetí online setkání členů Restorativní platformy. Tentokrát se potkali v rámci mezioborového setkání dne 9. 2. členové sekce pro přípravné řízení se členy sekce pro pomáhající profese a dne 10. 2. členové sekce pro řízení před soudem se členy pro řízení vykonávací.

Nosným tématem třetích setkání byl potenciál restorativní justice při řešení závažné trestné činnosti.

„Použití mediace není závislé na závažnosti trestného činu, ale na potřebách oběti a postoji pachatele.“

„Až setkání z očí do očí pomohlo oběti posunout se v životě dál.“

Na podkladě videa, ve kterém Ailbhe, oběť znásilnění, sdílí svůj příběh a zkušenost s restorativním setkáním s pachatelem trestného činu, diskutovali členové platformy o významu a přínosu takového setkání právě pro oběti závažné trestné činnosti. V zásadě se shodli na tom, že osobní setkání oběti a pachatele trestného činu oběť posiluje a vede k jejímu vystoupení z role (identity) oběti a k uzavření celé věci. Uzdravující proces vyrovnávání se s trestným činem je však procesem dlouhodobým a přesahujícím často možnosti trestního řízení. Proto je nutná spolupráce orgánu činných v trestním řízení s ostatními subjekty poskytujícími pomoc a podporu obětem trestné činnosti, především s Probační a mediační službou, přičemž možnost restorativního setkání nemusí být nutně omezena pouze na přípravné řízení, ale má svůj význam v jakékoli fázi trestního řízení, a to i po jeho skončení, tj. v rámci výkonu trestu, resp. i po jeho výkonu. Jak ukazuje případ Ailbhe, restorativní setkání má svůj význam i po letech od události.

„Restorativní justice znamená jakési vyrovnání se s vlastní bolestí.“

„Potřeby oběti se časem mění.“

:

„Proces mediace může být zahájen na žádost osob, které se přímo účastní trestního řízení a trvá v celém jeho průběhu, nejsou přitom vyloučené žádné trestné činy.“

Součástí obou setkání byl i webinář s belgickou mediátorkou Kristel Buntinx, jež představila činnost organizace Moderator, ve které působí. Mediační činnosti věnuje dlouhodobě především proto, že mediaci vidí jako příležitost pro samotné účastníky trestného činu k aktivnímu řešení následků. Zdůraznila, že každý trestný čin je svým způsobem závažný, a proto by ona „závažnost“ neměla být kritériem rozhodujícím o vhodnosti či nevhodnosti věci k mediaci. Důležitá je zejména dobrovolná účast stran a precizní příprava na setkání.

„Čím větší má trestný čin dopad, tím větší je potřeba mediace a komunikace.“

V závěrečné části setkání členové Restorativní platformy diskutovali o českých možnostech restorativních setkání u závažné trestné činnosti. Zamýšleli se nad tím, v čem vidí limity a čeho se česká praxe obává, jakož i nad tím, co jí brání či chybí a co by případně potřebovala.

„Všechny strany musí být informovány o tom, že možnost mediace existuje.“

:

„V procesu mediace se něco změní – nejsou to slova soudců, obhájců, mediátorů, sociálních pracovníků apod., ale až skutečné vnímání oběti je tím, co může vést pachatele k opravdovému zamyšlení se nad svým chováním tak, aby jej do budoucna již neopakoval.“

Odborníci v trestní oblasti v rámci setkání Restroartivní platformy předně zmiňovali nutnost institucionalizované nabídky možnosti mediace přímo obětem i pachatelům trestné činnosti. Informace o této možnosti by měly být poskytovány ze strany orgánů činných v trestním řízení, ať už jde o policii, státního zástupce či soudce, ale i od organizací mediace provádějících, tj. zejména od Probační a mediační služby. V zásadě se shodovali, že základním problémem je nedostatečná informovanost o možnosti využití mediace. Překážku představuje i typ agendy, která se k Probační a mediační službě dostává, a to v návaznosti na zaběhnutou praxi orgánů činných v trestním řízení předávat k mediaci spíše méně závažnou trestnou činnost. Nedostatečnou se v tomto ohledu jeví i právní úprava, jež restorativní postupy nenabízí jako plnohodnotnou alternativu k těm klasickým. Opakovaně zaznívalo i to, že mediace by měla být (a je) možná v jakékoli fázi trestního řízení, včetně té vykonávací.

Setkávání členů Restorativní platformy probíhají v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change, organizačně je zajišťuje Institut pro restorativní justici. Další setkání se uskuteční již osobně ve dnech 28. 3. a 6. 4. 2022. Mezitím, dne 1. 3. 2022, IRJ uspořádá pro členy Restorativní platformy neformální osobní setkání s promítáním finského dokumentu „Z očí do očí“.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Všechny aktuality →