Aktuality

Čtvrté setkání Restorativní platformy – tentokrát „z očí do očí“

V příjemných historických prostorách Skautského institutu v Praze, kde sídlí i Institut pro restorativní justici, proběhlo ve dnech 28. 3. a 6. 4. 2022 už čtvrté setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Odborníci z různých oblastí trestní justice tak mohli poprvé osobně „z očí do očí“ diskutovat o hodnotách a principech restorativní justice i o jejích nástrojích, které lze v rámci trestního řízení využít. 

:

Více o restorativních programech najdete také na podstránce zde.

Český překlad publikace Průvodce restorativními programy, které vydala Kancelář pro drogy a kriminalitu při OSN, najdete zde.

Tématem tohoto setkání bylo bližší představení tří restorativních programů, které jsou v České republice realizovány a diskuze nad možnosti jejich využití v praxi.

Ilona Müllerová z Mezinárodního vězeňského společenství uvedla projekt Building Bridges, jenž probíhá ve věznicích a spočívá v setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů. 

„Účast v programu (Building Bridges) je uzdravující pro obě strany.“

Nejen ve věznicích, ale i v několika programových centrech Probační a mediační služby, probíhá další z programů, Vnímám i Tebe, jenž byl představen Zdeňkem Bořilem z liberecké věznice a Blažejem Pelánem z věznice Plzeň – Bory. Jedná se o tříměsíční skupinový program, jehož cílem je dovést pachatele trestného činu k sebereflexi a empatii vůči oběti, k uvědomění si konkrétních dopadů trestného činu na konkrétní oběť a přijetí zodpovědnosti za své chování. 

Pachatelé lžou, manipulují a chovají se účelově (a kdo z nás občas ne?), ale je důležité je s tím konfrontovat – konfrontovat pachatele s tím, co říká, a s tím, co dělá. A mluvit o konkrétním dopadu na jejich oběti.“ (Vnímám i Tebe)

Martina Krajíčková z Probační a mediační služby ve Vsetíně sdílela svou mnohaletou zkušenost s praktickou realizací rodinných skupinových konferencí konaných v případě spáchání provinění mladistvými pachateli, resp. činů jinak trestných dětmi do 15 let. Program funguje paralelně k probíhajícímu trestnímu řízení, a to díky efektivně nastavené spolupráci střediska Probační a mediační služby jak se soudem, tak se státním zastupitelstvím, policií i OSPODem. Členové Restorativní platformy se modelově zúčastnili rodinné skupinové konferenci v konkrétních rolích vycházející z reálné kazuistiky a tuto zkušenost velmi oceňovali.

„Vcítit se do role a následně mluvit o svých potřebách v rámci skupinové konference pro mě bylo velkým zážitkem. Jde o velmi funkční způsob, jak řešit konflikty způsobem uspokojivým pro oběti, pachatele i další zasažené, třeba kamarády, rodiče, učitele, kurátory a další.”

:

„Cílem rodinných skupinových konferencí je smír a uklidnění emocí.“

Modelová rodinná skupinová konference
:

“Techniku “pomeranč” zacílenou na dopady trestného činu využívanou v programu Vnímám i Tebe, si budu pamatovat dlouho. Pomerančem vhozeným do nádoby s vodou, která vystříkne všude kolem, lze velmi názorně vyjádřit, jak se během vteřiny může změnit život a dopady takového činu zasáhnout řadu lidí.”

Členové platformy závěrem hodnotili osobní setkání jako přínosné, inspirativní a obohacující; řadě z nich se dostalo informací o programech, které znají pouze teoreticky nebo vůbec. Díky tomu nyní mohou ve své praxi vhodně doporučit účast obětí i pachatelů v restorativních programech, případně pachateli účast uložit v rámci trestních či výchovných opatření.

Za celý tým Institutu pro Restorativní děkujeme všem členům Restorativní platformy, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, kolegům z Probační a mediační i Vězeňské služby či  z nevládních organizací, kteří pracují o oběťmi nebo pachateli kriminality, kteří přijeli z nejrůznějších koutů naší vlasti, za jejich aktivní diskuzi a zájem o rozvoj restorativních přístupů v české trestně právní praxi. Velmi si toho vážíme a motivuje nás to k další společné práci.

„Restorativní programy do každého okresu.“

Následující pracovní setkání Restorativní platformy usilovně připravujeme a zároveň informujeme v řadě měst České republiky o přínosech restorativního dialogu u závažné kriminality prostřednictvím nové Roadshow kampaně #zOčídoOčí.

První zastávka bude 21. dubna 2022 v Olomouci, další 8. června v Brně a 15. června v Táboře. Přijďte na projekci jedinečného finského dokumentu Z očí do očí o restorativních setkáváních ve věznicích, jejichž prostřednicvím hledají rodiny pozůstalých smíření tváří v tvář vrahům svých blízkých.

Další aktuality

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Všechny aktuality →