Aktuality

Čtvrté setkání Restorativní platformy – tentokrát „z očí do očí“

V příjemných historických prostorách Skautského institutu v Praze, kde sídlí i Institut pro restorativní justici, proběhlo ve dnech 28. 3. a 6. 4. 2022 už čtvrté setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Odborníci z různých oblastí trestní justice tak mohli poprvé osobně „z očí do očí“ diskutovat o hodnotách a principech restorativní justice i o jejích nástrojích, které lze v rámci trestního řízení využít. 

:

Více o restorativních programech najdete také na podstránce zde.

Český překlad publikace Průvodce restorativními programy, které vydala Kancelář pro drogy a kriminalitu při OSN, najdete zde.

Tématem tohoto setkání bylo bližší představení tří restorativních programů, které jsou v České republice realizovány a diskuze nad možnosti jejich využití v praxi.

Ilona Müllerová z Mezinárodního vězeňského společenství uvedla projekt Building Bridges, jenž probíhá ve věznicích a spočívá v setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů. 

„Účast v programu (Building Bridges) je uzdravující pro obě strany.“

Nejen ve věznicích, ale i v několika programových centrech Probační a mediační služby, probíhá další z programů, Vnímám i Tebe, jenž byl představen Zdeňkem Bořilem z liberecké věznice a Blažejem Pelánem z věznice Plzeň – Bory. Jedná se o tříměsíční skupinový program, jehož cílem je dovést pachatele trestného činu k sebereflexi a empatii vůči oběti, k uvědomění si konkrétních dopadů trestného činu na konkrétní oběť a přijetí zodpovědnosti za své chování. 

Pachatelé lžou, manipulují a chovají se účelově (a kdo z nás občas ne?), ale je důležité je s tím konfrontovat – konfrontovat pachatele s tím, co říká, a s tím, co dělá. A mluvit o konkrétním dopadu na jejich oběti.“ (Vnímám i Tebe)

Martina Krajíčková z Probační a mediační služby ve Vsetíně sdílela svou mnohaletou zkušenost s praktickou realizací rodinných skupinových konferencí konaných v případě spáchání provinění mladistvými pachateli, resp. činů jinak trestných dětmi do 15 let. Program funguje paralelně k probíhajícímu trestnímu řízení, a to díky efektivně nastavené spolupráci střediska Probační a mediační služby jak se soudem, tak se státním zastupitelstvím, policií i OSPODem. Členové Restorativní platformy se modelově zúčastnili rodinné skupinové konferenci v konkrétních rolích vycházející z reálné kazuistiky a tuto zkušenost velmi oceňovali.

„Vcítit se do role a následně mluvit o svých potřebách v rámci skupinové konference pro mě bylo velkým zážitkem. Jde o velmi funkční způsob, jak řešit konflikty způsobem uspokojivým pro oběti, pachatele i další zasažené, třeba kamarády, rodiče, učitele, kurátory a další.”

:

„Cílem rodinných skupinových konferencí je smír a uklidnění emocí.“

Modelová rodinná skupinová konference
:

“Techniku “pomeranč” zacílenou na dopady trestného činu využívanou v programu Vnímám i Tebe, si budu pamatovat dlouho. Pomerančem vhozeným do nádoby s vodou, která vystříkne všude kolem, lze velmi názorně vyjádřit, jak se během vteřiny může změnit život a dopady takového činu zasáhnout řadu lidí.”

Členové platformy závěrem hodnotili osobní setkání jako přínosné, inspirativní a obohacující; řadě z nich se dostalo informací o programech, které znají pouze teoreticky nebo vůbec. Díky tomu nyní mohou ve své praxi vhodně doporučit účast obětí i pachatelů v restorativních programech, případně pachateli účast uložit v rámci trestních či výchovných opatření.

Za celý tým Institutu pro Restorativní děkujeme všem členům Restorativní platformy, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, kolegům z Probační a mediační i Vězeňské služby či  z nevládních organizací, kteří pracují o oběťmi nebo pachateli kriminality, kteří přijeli z nejrůznějších koutů naší vlasti, za jejich aktivní diskuzi a zájem o rozvoj restorativních přístupů v české trestně právní praxi. Velmi si toho vážíme a motivuje nás to k další společné práci.

„Restorativní programy do každého okresu.“

Následující pracovní setkání Restorativní platformy usilovně připravujeme a zároveň informujeme v řadě měst České republiky o přínosech restorativního dialogu u závažné kriminality prostřednictvím nové Roadshow kampaně #zOčídoOčí.

První zastávka bude 21. dubna 2022 v Olomouci, další 8. června v Brně a 15. června v Táboře. Přijďte na projekci jedinečného finského dokumentu Z očí do očí o restorativních setkáváních ve věznicích, jejichž prostřednicvím hledají rodiny pozůstalých smíření tváří v tvář vrahům svých blízkých.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Všechny aktuality →