Aktuality

Čtvrté setkání Restorativní platformy – tentokrát „z očí do očí“

V příjemných historických prostorách Skautského institutu v Praze, kde sídlí i Institut pro restorativní justici, proběhlo ve dnech 28. 3. a 6. 4. 2022 už čtvrté setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Odborníci z různých oblastí trestní justice tak mohli poprvé osobně „z očí do očí“ diskutovat o hodnotách a principech restorativní justice i o jejích nástrojích, které lze v rámci trestního řízení využít. 

:

Více o restorativních programech najdete také na podstránce zde.

Český překlad publikace Průvodce restorativními programy, které vydala Kancelář pro drogy a kriminalitu při OSN, najdete zde.

Tématem tohoto setkání bylo bližší představení tří restorativních programů, které jsou v České republice realizovány a diskuze nad možnosti jejich využití v praxi.

Ilona Müllerová z Mezinárodního vězeňského společenství uvedla projekt Building Bridges, jenž probíhá ve věznicích a spočívá v setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů. 

„Účast v programu (Building Bridges) je uzdravující pro obě strany.“

Nejen ve věznicích, ale i v několika programových centrech Probační a mediační služby, probíhá další z programů, Vnímám i Tebe, jenž byl představen Zdeňkem Bořilem z liberecké věznice a Blažejem Pelánem z věznice Plzeň – Bory. Jedná se o tříměsíční skupinový program, jehož cílem je dovést pachatele trestného činu k sebereflexi a empatii vůči oběti, k uvědomění si konkrétních dopadů trestného činu na konkrétní oběť a přijetí zodpovědnosti za své chování. 

Pachatelé lžou, manipulují a chovají se účelově (a kdo z nás občas ne?), ale je důležité je s tím konfrontovat – konfrontovat pachatele s tím, co říká, a s tím, co dělá. A mluvit o konkrétním dopadu na jejich oběti.“ (Vnímám i Tebe)

Martina Krajíčková z Probační a mediační služby ve Vsetíně sdílela svou mnohaletou zkušenost s praktickou realizací rodinných skupinových konferencí konaných v případě spáchání provinění mladistvými pachateli, resp. činů jinak trestných dětmi do 15 let. Program funguje paralelně k probíhajícímu trestnímu řízení, a to díky efektivně nastavené spolupráci střediska Probační a mediační služby jak se soudem, tak se státním zastupitelstvím, policií i OSPODem. Členové Restorativní platformy se modelově zúčastnili rodinné skupinové konferenci v konkrétních rolích vycházející z reálné kazuistiky a tuto zkušenost velmi oceňovali.

„Vcítit se do role a následně mluvit o svých potřebách v rámci skupinové konference pro mě bylo velkým zážitkem. Jde o velmi funkční způsob, jak řešit konflikty způsobem uspokojivým pro oběti, pachatele i další zasažené, třeba kamarády, rodiče, učitele, kurátory a další.”

:

„Cílem rodinných skupinových konferencí je smír a uklidnění emocí.“

Modelová rodinná skupinová konference
:

“Techniku “pomeranč” zacílenou na dopady trestného činu využívanou v programu Vnímám i Tebe, si budu pamatovat dlouho. Pomerančem vhozeným do nádoby s vodou, která vystříkne všude kolem, lze velmi názorně vyjádřit, jak se během vteřiny může změnit život a dopady takového činu zasáhnout řadu lidí.”

Členové platformy závěrem hodnotili osobní setkání jako přínosné, inspirativní a obohacující; řadě z nich se dostalo informací o programech, které znají pouze teoreticky nebo vůbec. Díky tomu nyní mohou ve své praxi vhodně doporučit účast obětí i pachatelů v restorativních programech, případně pachateli účast uložit v rámci trestních či výchovných opatření.

Za celý tým Institutu pro Restorativní děkujeme všem členům Restorativní platformy, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, kolegům z Probační a mediační i Vězeňské služby či  z nevládních organizací, kteří pracují o oběťmi nebo pachateli kriminality, kteří přijeli z nejrůznějších koutů naší vlasti, za jejich aktivní diskuzi a zájem o rozvoj restorativních přístupů v české trestně právní praxi. Velmi si toho vážíme a motivuje nás to k další společné práci.

„Restorativní programy do každého okresu.“

Následující pracovní setkání Restorativní platformy usilovně připravujeme a zároveň informujeme v řadě měst České republiky o přínosech restorativního dialogu u závažné kriminality prostřednictvím nové Roadshow kampaně #zOčídoOčí.

První zastávka bude 21. dubna 2022 v Olomouci, další 8. června v Brně a 15. června v Táboře. Přijďte na projekci jedinečného finského dokumentu Z očí do očí o restorativních setkáváních ve věznicích, jejichž prostřednicvím hledají rodiny pozůstalých smíření tváří v tvář vrahům svých blízkých.

Další aktuality

Co zajímavého přinesla online konference RJ World 2022

/ Institut pro restorativní justici
11 / 5 / 2022

Ve dnech 23. – 30. dubna 2022 proběhla online konference RJ World 2022, na níž vystoupilo mnoho odborníků z různých částí světa zabývajících se ve své práci restorativními přístupy.... ›› více

Kampaň #zOčídoOčí pokračuje– projekce dokumentu Z Očí do očí v Brně

/ #zOčídoOčí
9 / 5 / 2022

Roadshow kampaň #zOčídoOčí, při které cestujeme po celé ČR a upozorňujeme na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl, pokračuje. Přesouváme se do Brna! Přijďte 8. 6. 2022 do velkého sálu Kanceláře... ›› více

Exkluzivní video s mediátorkou Kristel Buntix s českými titulky najdete nově na našem webu!

/ Institut pro restorativní justici
6 / 5 / 2022

Kristel z belgické organizace Moderator se dlouhodobě věnuje restorativním setkáním obětí a pachatelů zejména v případech závažných násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, školí nové mediátory a je... ›› více

Startujeme projekt JUSTIN ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky

/ Institut pro restorativní justici
4 / 5 / 2022

Institut pro restorativní justici uspěl v rámci výzvy Erasmus+ a díky tomu startujeme projekt JUSTIN ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky.  Projekt usiluje o rozšíření mediací u závažné kriminality... ›› více

Jak Benátská deklarace přispívá do mezinárodního rámce restorativní justice

/ Institut pro restorativní justici
27 / 4 / 2022

Evropa podporuje restorativní justici! Na konci roku se v Benátkách sešli ministři spravedlnosti členských států Rady Evropy a z iniciativy italského předsednictví jednali o úloze restorativní justice v... ›› více

Skvělé dojmy z projekce #zOčídoOčí a diskuze v Olomouci – naplnili jsme Divadlo na cucky

/ Institut pro restorativní justici
22 / 4 / 2022

"Setkání oběti a pachatele má obrovskou sílu, nedá se nahradit ničím jiným.""Začněme restorativně u sebe." Včerejší promítání dokumentu Z očí do očí s diskuzí o dialogu #zOčídoOčí v... ›› více

Building Bridges v pardubické věznici

/ Restorativní programy
20 / 4 / 2022

V úterý 19. dubna 2022 se v pardubické věznici uskutečnilo poslední setkání obětí a pachatelů trestné činnosti v rámci běhu programu Building Bridges a Institut pro restorativní justici mohl být u toho prostřednictvím... ›› více

Zahajujeme roadshow kampaň #zOčídoOčí | projekce dokumentu Z OČÍ DO OČÍ a diskuze

/ #zOčídoOčí
5 / 4 / 2022

Je to tu! Zahajujeme roadshow kampaň #zOčídoOčí, při které cestujeme po celé ČR a upozorňujeme na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl. Dialog z očí do... ›› více

Všechny aktuality →