Aktuality

Čtvrté setkání Restorativní platformy – tentokrát „z očí do očí“

V příjemných historických prostorách Skautského institutu v Praze, kde sídlí i Institut pro restorativní justici, proběhlo ve dnech 28. 3. a 6. 4. 2022 už čtvrté setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Odborníci z různých oblastí trestní justice tak mohli poprvé osobně „z očí do očí“ diskutovat o hodnotách a principech restorativní justice i o jejích nástrojích, které lze v rámci trestního řízení využít. 

:

Více o restorativních programech najdete také na podstránce zde.

Český překlad publikace Průvodce restorativními programy, které vydala Kancelář pro drogy a kriminalitu při OSN, najdete zde.

Tématem tohoto setkání bylo bližší představení tří restorativních programů, které jsou v České republice realizovány a diskuze nad možnosti jejich využití v praxi.

Ilona Müllerová z Mezinárodního vězeňského společenství uvedla projekt Building Bridges, jenž probíhá ve věznicích a spočívá v setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů. 

„Účast v programu (Building Bridges) je uzdravující pro obě strany.“

Nejen ve věznicích, ale i v několika programových centrech Probační a mediační služby, probíhá další z programů, Vnímám i Tebe, jenž byl představen Zdeňkem Bořilem z liberecké věznice a Blažejem Pelánem z věznice Plzeň – Bory. Jedná se o tříměsíční skupinový program, jehož cílem je dovést pachatele trestného činu k sebereflexi a empatii vůči oběti, k uvědomění si konkrétních dopadů trestného činu na konkrétní oběť a přijetí zodpovědnosti za své chování. 

Pachatelé lžou, manipulují a chovají se účelově (a kdo z nás občas ne?), ale je důležité je s tím konfrontovat – konfrontovat pachatele s tím, co říká, a s tím, co dělá. A mluvit o konkrétním dopadu na jejich oběti.“ (Vnímám i Tebe)

Martina Krajíčková z Probační a mediační služby ve Vsetíně sdílela svou mnohaletou zkušenost s praktickou realizací rodinných skupinových konferencí konaných v případě spáchání provinění mladistvými pachateli, resp. činů jinak trestných dětmi do 15 let. Program funguje paralelně k probíhajícímu trestnímu řízení, a to díky efektivně nastavené spolupráci střediska Probační a mediační služby jak se soudem, tak se státním zastupitelstvím, policií i OSPODem. Členové Restorativní platformy se modelově zúčastnili rodinné skupinové konferenci v konkrétních rolích vycházející z reálné kazuistiky a tuto zkušenost velmi oceňovali.

„Vcítit se do role a následně mluvit o svých potřebách v rámci skupinové konference pro mě bylo velkým zážitkem. Jde o velmi funkční způsob, jak řešit konflikty způsobem uspokojivým pro oběti, pachatele i další zasažené, třeba kamarády, rodiče, učitele, kurátory a další.”

:

„Cílem rodinných skupinových konferencí je smír a uklidnění emocí.“

Modelová rodinná skupinová konference
:

“Techniku “pomeranč” zacílenou na dopady trestného činu využívanou v programu Vnímám i Tebe, si budu pamatovat dlouho. Pomerančem vhozeným do nádoby s vodou, která vystříkne všude kolem, lze velmi názorně vyjádřit, jak se během vteřiny může změnit život a dopady takového činu zasáhnout řadu lidí.”

Členové platformy závěrem hodnotili osobní setkání jako přínosné, inspirativní a obohacující; řadě z nich se dostalo informací o programech, které znají pouze teoreticky nebo vůbec. Díky tomu nyní mohou ve své praxi vhodně doporučit účast obětí i pachatelů v restorativních programech, případně pachateli účast uložit v rámci trestních či výchovných opatření.

Za celý tým Institutu pro Restorativní děkujeme všem členům Restorativní platformy, policistům, státním zástupcům, soudcům, advokátům, kolegům z Probační a mediační i Vězeňské služby či  z nevládních organizací, kteří pracují o oběťmi nebo pachateli kriminality, kteří přijeli z nejrůznějších koutů naší vlasti, za jejich aktivní diskuzi a zájem o rozvoj restorativních přístupů v české trestně právní praxi. Velmi si toho vážíme a motivuje nás to k další společné práci.

„Restorativní programy do každého okresu.“

Následující pracovní setkání Restorativní platformy usilovně připravujeme a zároveň informujeme v řadě měst České republiky o přínosech restorativního dialogu u závažné kriminality prostřednictvím nové Roadshow kampaně #zOčídoOčí.

První zastávka bude 21. dubna 2022 v Olomouci, další 8. června v Brně a 15. června v Táboře. Přijďte na projekci jedinečného finského dokumentu Z očí do očí o restorativních setkáváních ve věznicích, jejichž prostřednicvím hledají rodiny pozůstalých smíření tváří v tvář vrahům svých blízkých.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →