Aktuality

Týden restorativní justice 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání odborníků konaly na univerzitách napříč Českou republikou, dále pak také celosvětově.

Naše verze TRJ 2023 se prodloužila na “týdny” díky několika pozvání regionálních vedoucích Probační a mediační služby, která své události oslavující restorativní justici začala již 15. listopadu (Mezinárodní týden restorativní justice začal 19.11.).

Prvního vystoupení se za IRJ ujala naše odborná konzultantka Anička Korandová a to na konferenci s názvem Restorativní x retributivní justice na Zlínské fakultě Humanitních studií. Ten samý večer jste mohli zastihnout naší ředitelku programů Terezu Řehákovou v Českých Budějovicích na půdě Jihočeské univerzity, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě, v rámci konference Restorativní justice v otázkách, odpovědích a souvislostech. Obě kolegyně hovořily o restorativní justici v teorii i praxi. Obě události nám byly umožněny díky pozvání regionálních kanceláří Probační a mediační služby. 

Setkání a debata s paní Janou z dokuvidea “Nevyslyšena”

Týden oslav restorativní justice pokračoval 20. listopadu, kdy jsme promítali dokuvideo ze série #zOčídoOčí v pražském Kině Pilotů. 

 #zOčídoOčí mapuje příběhy lidí, kterým do života zasáhl trestný čin a kteří v sobě našli odvahu s námi situaci sdílet. Ať už proto, aby tak mohli pomoci ostatním obětem podobných trestných činů, či v touze dosáhnout spravedlnosti a důstojného ukončení extrémně těžké životní situace. 

To je případ paní Jany, která v díle “Nevyslyšena” popisuje smrtelnou nehodu syna a následný soudní proces plný lidských i procesních pochybení na straně soudce a jeho cynického přístupu k pozůstalým celkově, ale i ke své vlastní roli v tomto příběhu. Šest let od zmíněné nehody stále existuje prostor pro dialog a využití klíčových principů restorativní justice.

A to promítání s následnou debatou v zaplněném Kině Pilotů nabídlo. U jednoho stolu s paní Janou Voždovou usedl soudce Michal Matouš, režisér dokusérie Jenda Žáček, ředitelka programů a odborná garantka Institutu pro restorativní justici Tereza Řeháková a moderátorka večera Petra Sokol Maňasová. 

„Setkání s Vámi všemi i oběma pány soudci bylo moc krásné, ohleduplné, nevím, jak to slovy popsat… Strašně moc pro nás znamená, jak pan soudce veřejně řekl, že právo vyjádření nám vzal soudce nezákonně a vysvětloval i ostatní věci. Shodli jsme se, že díky Vám všem jsme včera dostali všechno to, co nám před 5 lety u soudu chybělo…“

Jana Voždová

Do situace publikum v kině uvedlo s plnou intenzitou přímo zmíněné dokuvideo. V debatě následně paní Jana i její dvě děti upřesnily, co by jakožto pozůstalí oběti trestného činu od soudce a celého procesu potřebovaly. Benefity, které by nejen v tomto případě mohla všem zúčastněným přinést restorativní justice, pak vysvětlila Tereza Řeháková. Přítomný pan soudce Matouš doplňoval, jaká jsou práva pozůstalých, povinnosti soudce a celkově zasazoval situaci do právního rámce. Režisér Jenda Žáček nabídl i další pohled na události díky svému neplánovanému setkání s pachatelem dané smrtelné nehody.

Třetí akcí, kde jsme mohli vystoupit díky pozvání PMS, byla konference Restorativní justice v praxi Probační a mediační služby ve středu 22. listopadu na Slezské univerzitě v Opavě. Na této akci úspěšně zastoupila náš institut další externí spolupracovnice, Lea Vaňkátová společně se členem Restorativní platformy Dušanem Beyerem.

Čtvrté vystoupení následovalo ten samý den ve večerních hodinách, kdy před celkem unavené posluchače, primárně studenty Univerzity Karlovy, předstoupila dvojice Tereza Řeháková a Petra Sokol Maňasová. I toto vystoupení bylo na pozvání PMS a studentského spolku Common Law Society, ale časový blok padl na závěrečnou část celo-odpoledního programu, po promítání finského dokumentu Z očí do očí proběhla asi hodinová debata, což bylo evidentní maximum sil všech zúčastněných a na Právnické fakultě už většina učeben spala.

Poslední večerní promítání a debata, tentokrát obou dokumentů z naší produkční dílny, proběhlo na pozvání člena restorativní platformy Lukáše Dirgy a v rámci plnění memoranda o spolupráci Katedry sociologie a sociální práce Západočeské univerzity. Promítání bylo  vzhledem k dalším eventům v regionu komorní, ale o to víc otevřené. 

Naše organizace moc děkuje všem, kteří s námi restorativní justici podporují, ať už zaváděním do praxe nebo vzděláváním se v teorii!

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Všechny aktuality →