Aktuality

Týden restorativní justice 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání odborníků konaly na univerzitách napříč Českou republikou, dále pak také celosvětově.

Naše verze TRJ 2023 se prodloužila na “týdny” díky několika pozvání regionálních vedoucích Probační a mediační služby, která své události oslavující restorativní justici začala již 15. listopadu (Mezinárodní týden restorativní justice začal 19.11.).

Prvního vystoupení se za IRJ ujala naše odborná konzultantka Anička Korandová a to na konferenci s názvem Restorativní x retributivní justice na Zlínské fakultě Humanitních studií. Ten samý večer jste mohli zastihnout naší ředitelku programů Terezu Řehákovou v Českých Budějovicích na půdě Jihočeské univerzity, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě, v rámci konference Restorativní justice v otázkách, odpovědích a souvislostech. Obě kolegyně hovořily o restorativní justici v teorii i praxi. Obě události nám byly umožněny díky pozvání regionálních kanceláří Probační a mediační služby. 

Setkání a debata s paní Janou z dokuvidea “Nevyslyšena”

Týden oslav restorativní justice pokračoval 20. listopadu, kdy jsme promítali dokuvideo ze série #zOčídoOčí v pražském Kině Pilotů. 

 #zOčídoOčí mapuje příběhy lidí, kterým do života zasáhl trestný čin a kteří v sobě našli odvahu s námi situaci sdílet. Ať už proto, aby tak mohli pomoci ostatním obětem podobných trestných činů, či v touze dosáhnout spravedlnosti a důstojného ukončení extrémně těžké životní situace. 

To je případ paní Jany, která v díle “Nevyslyšena” popisuje smrtelnou nehodu syna a následný soudní proces plný lidských i procesních pochybení na straně soudce a jeho cynického přístupu k pozůstalým celkově, ale i ke své vlastní roli v tomto příběhu. Šest let od zmíněné nehody stále existuje prostor pro dialog a využití klíčových principů restorativní justice.

A to promítání s následnou debatou v zaplněném Kině Pilotů nabídlo. U jednoho stolu s paní Janou Voždovou usedl soudce Michal Matouš, režisér dokusérie Jenda Žáček, ředitelka programů a odborná garantka Institutu pro restorativní justici Tereza Řeháková a moderátorka večera Petra Sokol Maňasová. 

„Setkání s Vámi všemi i oběma pány soudci bylo moc krásné, ohleduplné, nevím, jak to slovy popsat… Strašně moc pro nás znamená, jak pan soudce veřejně řekl, že právo vyjádření nám vzal soudce nezákonně a vysvětloval i ostatní věci. Shodli jsme se, že díky Vám všem jsme včera dostali všechno to, co nám před 5 lety u soudu chybělo…“

Jana Voždová

Do situace publikum v kině uvedlo s plnou intenzitou přímo zmíněné dokuvideo. V debatě následně paní Jana i její dvě děti upřesnily, co by jakožto pozůstalí oběti trestného činu od soudce a celého procesu potřebovaly. Benefity, které by nejen v tomto případě mohla všem zúčastněným přinést restorativní justice, pak vysvětlila Tereza Řeháková. Přítomný pan soudce Matouš doplňoval, jaká jsou práva pozůstalých, povinnosti soudce a celkově zasazoval situaci do právního rámce. Režisér Jenda Žáček nabídl i další pohled na události díky svému neplánovanému setkání s pachatelem dané smrtelné nehody.

Třetí akcí, kde jsme mohli vystoupit díky pozvání PMS, byla konference Restorativní justice v praxi Probační a mediační služby ve středu 22. listopadu na Slezské univerzitě v Opavě. Na této akci úspěšně zastoupila náš institut další externí spolupracovnice, Lea Vaňkátová společně se členem Restorativní platformy Dušanem Beyerem.

Čtvrté vystoupení následovalo ten samý den ve večerních hodinách, kdy před celkem unavené posluchače, primárně studenty Univerzity Karlovy, předstoupila dvojice Tereza Řeháková a Petra Sokol Maňasová. I toto vystoupení bylo na pozvání PMS a studentského spolku Common Law Society, ale časový blok padl na závěrečnou část celo-odpoledního programu, po promítání finského dokumentu Z očí do očí proběhla asi hodinová debata, což bylo evidentní maximum sil všech zúčastněných a na Právnické fakultě už většina učeben spala.

Poslední večerní promítání a debata, tentokrát obou dokumentů z naší produkční dílny, proběhlo na pozvání člena restorativní platformy Lukáše Dirgy a v rámci plnění memoranda o spolupráci Katedry sociologie a sociální práce Západočeské univerzity. Promítání bylo  vzhledem k dalším eventům v regionu komorní, ale o to víc otevřené. 

Naše organizace moc děkuje všem, kteří s námi restorativní justici podporují, ať už zaváděním do praxe nebo vzděláváním se v teorii!

Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →