Aktuality

Seminář Dominica Bartera

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy v trestním řízení“.

Dominic Barter dokázal s restorativními kruhy zdánlivě nemožné a i proto byl o posezení s ním velký zájem. Naším cílem ale od počátku bylo vytvořit dobrý prostor k diskuzím a dotazům, takže počet míst velmi omezen.

Každá válka končí dialogem.“

Dominic Barter

V jeho jeho rodném Rio de Jaineiru praktikuje Dominic restorativní kruhy již dekády a to ve vysoce konfliktním a výbušném prostředí. Během semináře nám brazilský expert v širší restorativní praxi a nenásilné komunikaci toto „své“ prostředí představil. Protože je také uznáváným mezinárodním konzultantem při tvorbě systémových změn a politik, samozřejmě jsme využili příležitost k získání rad při překonávání překážek, na které narážíme v českém prostředí. Dominicova praxe přinesla jeden zajímavý vhled do našeho hledání specifických postupů při ukotvování restorativních principů napříč trestním řízením v naší zemi: vyprávěl nám, že i v těch nejtěžších situacích vždy hledá alespoň jednoho spojence, podporovatele myšlenky, a s tímto spojencem systematicky prohlubuje vztah a spolupráci. Spojení sil a vzájemná podpora zvyšuje odolnost proti nepřízni, zvláště v případech procesů celospolečenských změn, které mohou trvat velmi dlouho.

Zajímý byl Dominicův postřeh, jenž získal na základě své praxe při setkávání se s restorativními snahami po celém světě, ale také v rámci mnoha sběru dat, která jsou mu k dispozici: podle Dominica se ukazuje, že hlavní vliv na změnu chování pachatelů má ne až tak sdělení oběti o dopadu, ale nějaký jejich vlastní závěr, že svým chováním nenaplňují hlavně své vlastní představy o svém životě, že nežijí podle vlastních hodnot. K tomu, aby ovšem došlo k praktické změně v životě člověka, který zásadně pochybil, je také potřeba venkovního impulzu – je potřeba, aby pachatelé pocítili, že v jejich blízkém okolí panuje víra, že se těchto svých hodnot dokážou držet a žít podle nich.

Dominic ještě v závěru semináře na místě zmínil svůj plán do našeho města se navrátit na jaře příštího roku, na což se velmi těšíme a budeme o dalším termínu a možnosti setkání s ním brzy informovat. Velké poděkování Dominikovi, překladatelům a všem účastníkům!

Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →