Aktuality

Seminář Dominica Bartera

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy v trestním řízení“.

Dominic Barter dokázal s restorativními kruhy zdánlivě nemožné a i proto byl o posezení s ním velký zájem. Naším cílem ale od počátku bylo vytvořit dobrý prostor k diskuzím a dotazům, takže počet míst velmi omezen.

Každá válka končí dialogem.“

Dominic Barter

V jeho jeho rodném Rio de Jaineiru praktikuje Dominic restorativní kruhy již dekády a to ve vysoce konfliktním a výbušném prostředí. Během semináře nám brazilský expert v širší restorativní praxi a nenásilné komunikaci toto „své“ prostředí představil. Protože je také uznáváným mezinárodním konzultantem při tvorbě systémových změn a politik, samozřejmě jsme využili příležitost k získání rad při překonávání překážek, na které narážíme v českém prostředí. Dominicova praxe přinesla jeden zajímavý vhled do našeho hledání specifických postupů při ukotvování restorativních principů napříč trestním řízením v naší zemi: vyprávěl nám, že i v těch nejtěžších situacích vždy hledá alespoň jednoho spojence, podporovatele myšlenky, a s tímto spojencem systematicky prohlubuje vztah a spolupráci. Spojení sil a vzájemná podpora zvyšuje odolnost proti nepřízni, zvláště v případech procesů celospolečenských změn, které mohou trvat velmi dlouho.

Zajímý byl Dominicův postřeh, jenž získal na základě své praxe při setkávání se s restorativními snahami po celém světě, ale také v rámci mnoha sběru dat, která jsou mu k dispozici: podle Dominica se ukazuje, že hlavní vliv na změnu chování pachatelů má ne až tak sdělení oběti o dopadu, ale nějaký jejich vlastní závěr, že svým chováním nenaplňují hlavně své vlastní představy o svém životě, že nežijí podle vlastních hodnot. K tomu, aby ovšem došlo k praktické změně v životě člověka, který zásadně pochybil, je také potřeba venkovního impulzu – je potřeba, aby pachatelé pocítili, že v jejich blízkém okolí panuje víra, že se těchto svých hodnot dokážou držet a žít podle nich.

Dominic ještě v závěru semináře na místě zmínil svůj plán do našeho města se navrátit na jaře příštího roku, na což se velmi těšíme a budeme o dalším termínu a možnosti setkání s ním brzy informovat. Velké poděkování Dominikovi, překladatelům a všem účastníkům!

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Všechny aktuality →