Aktuality

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte.

„Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních událostí, s dopady dlouhodobého upozadění vlastních potřeb v oblastech zdraví fyzického i duševního na úkor profesních a rodinných požadavků,“

vysvětluje současný stav kolegyně Petra Sokol Maňasová

Petra Masopust Šachová měla po dvou letních měsících plánovaného sníženého úvazku nastoupit zpět do své role předsedkyně IRJ počátkem září, ale shledala, že posun v oblastech regenerace spánku, jehož kvalita značně ovlivňuje funkce kognitivní i tělesné, pomáhá posilovat odolnost proti stresu a pojí se k němu i schopnost udržení vnitřního klidu, není pro návrat do běžného chodu dostatečný. Ukončení zdravotního volna v této fázi by pro Petru znamenalo dva kroky zpátky na její cestě za funkčním tělem bez chronických bolestí. Nyní je cílem, aby Petra obnovila svoji vnitřní pohodu a všechny své role (rodič, odbornice, propagátorka složitého tématu a autorita neziskového sektoru) opět zastávala s radostí a plnou energií. Nastávající čtyři měsíce zdravotní dovolené Petra plánuje věnovat aktivnímu budování sil a obnově vlastních zdrojů za pomoci odborníků v oboru duševního zdraví a za podpory blízkých přátel.

Šestičlenný tým IRJ se jednohlasně shodl prodloužení tohoto volna podpořit. V praxi tato podpora znamená pečlivé rozdělení přenosných odpovědností, hlubší prozkoumání zastupitelnosti, rozšíření kompetencí stávajících členek týmu a samozřejmě otevřenou komunikaci s externími spolupracovníky, partnery a dalšími zainteresovanými entitami.

Konkrétní dočasné přerozdělení kompetencí, převzetí specifických oblastí práce, projektů a  odpovědnosti na dobu absence předsedkyně IRJ je něco, na čem tým institutu postupně pracuje a podle potřeb bude i projednávat na jednotlivé bázi s individuálními partnery a podporovateli.

„Přenastavení tohoto druhu je pro nás výzvou, ale také v něm vidíme příležitost zlepšit celkové fungování organizace, ujasnit si vlastní směr a priority. Petra nám všem chybí, ale důvěra, kterou týmu projevila právě tím, že čerpá zasloužený čas k vlastní obnově, nás inspiruje a pohání vpřed,”

shrnuje současný interní stav IRJ ředitelka programů, Tereza Řeháková.

V době absence předsedkyně Petry Masopust Šachové se s jakýmikoliv dotazy ohledně restorativní justice můžete obrátit na kteroukoliv další členku našeho týmu:

Tereza Řeháková /ředitelka programů/ tereza.rehakova@restorativni-justice.cz
Anna Perdoková /fundraising/ anna.perdokova@restorativni-justice.cz
Julie Rattay /finanční manažerka/ julie.rattay@restorativni-justice.cz
Dagmar M.Stuchlíková-Machová /projektová manažerka/ dagmar.stuchlikova@restorativni-justice.cz
Petra Sokol Maňasová /komunikace a PR/ petra.sokolmanasova@restorativni-justice.cz
Anna Korandová /odborná konzultantka/ anna.korandova@restorativni-justice.cz

Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →