Aktuality

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte.

„Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních událostí, s dopady dlouhodobého upozadění vlastních potřeb v oblastech zdraví fyzického i duševního na úkor profesních a rodinných požadavků,“

vysvětluje současný stav kolegyně Petra Sokol Maňasová

Petra Masopust Šachová měla po dvou letních měsících plánovaného sníženého úvazku nastoupit zpět do své role předsedkyně IRJ počátkem září, ale shledala, že posun v oblastech regenerace spánku, jehož kvalita značně ovlivňuje funkce kognitivní i tělesné, pomáhá posilovat odolnost proti stresu a pojí se k němu i schopnost udržení vnitřního klidu, není pro návrat do běžného chodu dostatečný. Ukončení zdravotního volna v této fázi by pro Petru znamenalo dva kroky zpátky na její cestě za funkčním tělem bez chronických bolestí. Nyní je cílem, aby Petra obnovila svoji vnitřní pohodu a všechny své role (rodič, odbornice, propagátorka složitého tématu a autorita neziskového sektoru) opět zastávala s radostí a plnou energií. Nastávající čtyři měsíce zdravotní dovolené Petra plánuje věnovat aktivnímu budování sil a obnově vlastních zdrojů za pomoci odborníků v oboru duševního zdraví a za podpory blízkých přátel.

Šestičlenný tým IRJ se jednohlasně shodl prodloužení tohoto volna podpořit. V praxi tato podpora znamená pečlivé rozdělení přenosných odpovědností, hlubší prozkoumání zastupitelnosti, rozšíření kompetencí stávajících členek týmu a samozřejmě otevřenou komunikaci s externími spolupracovníky, partnery a dalšími zainteresovanými entitami.

Konkrétní dočasné přerozdělení kompetencí, převzetí specifických oblastí práce, projektů a  odpovědnosti na dobu absence předsedkyně IRJ je něco, na čem tým institutu postupně pracuje a podle potřeb bude i projednávat na jednotlivé bázi s individuálními partnery a podporovateli.

„Přenastavení tohoto druhu je pro nás výzvou, ale také v něm vidíme příležitost zlepšit celkové fungování organizace, ujasnit si vlastní směr a priority. Petra nám všem chybí, ale důvěra, kterou týmu projevila právě tím, že čerpá zasloužený čas k vlastní obnově, nás inspiruje a pohání vpřed,”

shrnuje současný interní stav IRJ ředitelka programů, Tereza Řeháková.

V době absence předsedkyně Petry Masopust Šachové se s jakýmikoliv dotazy ohledně restorativní justice můžete obrátit na kteroukoliv další členku našeho týmu:

Tereza Řeháková /ředitelka programů/ tereza.rehakova@restorativni-justice.cz
Anna Perdoková /fundraising/ anna.perdokova@restorativni-justice.cz
Julie Rattay /finanční manažerka/ julie.rattay@restorativni-justice.cz
Dagmar M.Stuchlíková-Machová /projektová manažerka/ dagmar.stuchlikova@restorativni-justice.cz
Petra Sokol Maňasová /komunikace a PR/ petra.sokolmanasova@restorativni-justice.cz
Anna Korandová /odborná konzultantka/ anna.korandova@restorativni-justice.cz

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Všechny aktuality →