Aktuality

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v Akademii věd ČR na adrese Národní 3, Praha 1.

Záštitu nad konferencí přijala
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková,
zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Představení a křest
příručky pro českou restorativní praxi

Na konferenci představíme a společně pokřtíme Příručku pro českou restorativní praxi. Ta je výstupem dvouleté spolupráce s více než padesáti odborníky Restorativní platformy, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního řízení aktivně vykonávají svou profesi. Dokument nabízí aktuální pohled na pojetí restorativní justice v ČR, který zkoumá současné možnosti pro širší uplatnění restorativních principů i konkrétních restorativních programů a vedle řady odpovědí předkládá i další otázky pro pokračování diskuzí na úrovni vedení příslušných organizací i ministerstev. Příručku představí členové Restorativní platformy napříč praxí trestního řízení, kteří se na její tvorbě podíleli.

Panelová diskuze o budoucnosti restorativní justice

→  Standardizace vzdělávání a podpory profesionálů k RJ

→  Legislativní ukotvení základní zásady o restorativní justici

→  Podpora restorativní justice mezi profesionály a veřejností

Tato a další témata otevřou v panelové diskuzi naši hosté:

→ Tomáš Durdík, Nejvyšší soud

→  Gabriela Kabátová, Mezinárodní vězeňské společenství

→  Petra Masopust Šachová, Institut pro restorativní justici

→  Gabriela Slováková, Ministerstvo spravedlnosti ČR

→  zástupce Probační a mediační služby

Promluví oběti i pozůstalí

Mezi našimi hosty jsou oběti i pozůstalí, kterým restorativní programy či naopak jejich absence zásadně zasáhly do životního příběhu. O ten se s námi podělí. Jejich příběhy jsme zpracovali do dvou krátkých videí. Velmi nás potěší, pokud najdete chvíli na jejich zhlédnutí ještě před konferencí.

Předběžný časový harmonogram

09:30–10:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

10:00–11:30 PŘEDSTAVENÍ PŘÍRUČKY A PANELOVÁ DISKUZE

11:30–12:00 COFFEE BREAK

12:00–13:00 OBĚTI A POZŮSTALÍ SDÍLÍ OSOBNĚ SVÉ PŘÍBĚHY

13:00–14:00 KŘEST PŘÍRUČKY A NÁSLEDNÝ OBĚD

Další informace ke konferenci

Bližší informace ke konferenci naleznete na Facebook události konference, kterou budeme postupně doplňovat o nové organizační i programové aktualizace.

Další aktuality

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Všechny aktuality →