Publikace

Uplatnění mediace v systému trestní justice I.

Další vybrané publikace

Restorativní justice v českém vězeňství – výzkumná zpráva z dotazníkového šetření

autor / Tomášek Jan, Masopust Šachová Petra, Řeháková Tereza, Jiřička Václav

V rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change jsme uskutečnili v září 2020 dotazníkové šetření mezi 225 zaměstnanci Vězeňské služby ČR, zaměřené na zjištění... ›› více

Strategie restorativní justice pro Českou republiku

autor / členové národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change

Dokument doporučujícího typu vzniklý v rámci spolupráce v projektu Restorative Justice: Strategies for Change  je výsledkem řady diskuzí s praktiky i teoretiky české trestně právní... ›› více

Rodinné skupinové konference

autor / Jan Tomášek, Simona Diblíková, Natálie Hamplová, Jan Rozum

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal v roce 2019 publikaci s výsledky českého výzkumu, jehož předmětem se staly rodinné skupinové konference, tedy... ›› více

Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů

autor / Dagmar Doubravová, Lenka Ouředníčková, Pavel Štern

Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících... ›› více

Restoratívna justícia

autor / Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová

Monografie vydaná v roce 2015 reaguje na nejnověší trendy v restorativní oblasti v rámci trestní justice na Slovensku. Kniha je neprodejná, ve formátu... ›› více

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

autor / Petra Masopust Šachová

Proces nalézání spravedlnosti by měl přispívat k tomu, aby do popředí svého zájmu stavěl zájmy oběti, motivoval pachatele k aktivnímu postoji při převzetí... ›› více

Všechny vybrané publikace →