Publikace

Metodika RESTABUS

Další vybrané publikace

Manuál JUSTIN

autor / Anna Korandová, Tereza Řeháková, Lea Vaňkátová

Manuál pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti je jedním z výstupů projektu JUSTIN, realizovaného v rámci výzvy Erasmus+ v partnerství českého Institutu... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi

autor / Petra Masopust Šachová, Tereza Řeháková, Lea Vaňkátová

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých... ›› více

Teze trestní politiky

autor / Úřad vlády ČR, Sekretariát Rady vlády ČR pro lidská práva

Teze vznikly na základě odborné diskuse členů interdisciplinární Pracovní skupiny k trestní politice při Radě vlády pro lidská práva s cílem definovat základní... ›› více

Zborník – Aplikácia alternatývných prístupov v justícii na Slovensku II.

autor / STRÉMY, T. – BURSKÝ, S.

Sborník příspěvků českých a slovenských odborníků na téma různých způsobů aplikace restorativních principů v trestním řízení.   Zbornik_AAPvJnS ›› více

Úvod do restorativní justice

autor / Howard Zehr

Úvod do restorativní justice je první souhrnnou publikací v České republice, která přináší ucelenou a podrobnou informaci o tématu či paradigmatu, jež se na... ›› více

Strategie restorativní justice pro Českou republiku

autor / členové národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change

Dokument doporučujícího typu vzniklý v rámci spolupráce v projektu Restorative Justice: Strategies for Change  je výsledkem řady diskuzí s praktiky i teoretiky české trestně právní... ›› více

Průvodce restorativními programy

autor / Úřad OSN pro drogy a kriminalitu

Restorativní justice má velký potenciál přispívat k dosažení Cíle udržitelného rozvoje (SDG 16) týkajícího se zajištění přístupu ke spravedlnosti pro všechny... ›› více

Restorativní justice v českém vězeňství – výzkumná zpráva z dotazníkového šetření

autor / Tomášek Jan, Masopust Šachová Petra, Řeháková Tereza, Jiřička Václav

V rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change jsme uskutečnili v září 2020 dotazníkové šetření mezi 225 zaměstnanci Vězeňské služby ČR, zaměřené na zjištění... ›› více

Jsou věznice překonané?

autor / Angela Y. Davis

V roce 2003 napsala Angela Y. Davis knihu, ve které popisuje problémy vězeňství v kontextu Spojených států. Zvláštní pozornost věnovala autorka... ›› více

Rodinné skupinové konference

autor / Jan Tomášek, Simona Diblíková, Natálie Hamplová, Jan Rozum

Institut pro kriminologii a sociální prevenci vydal v roce 2019 publikaci s výsledky českého výzkumu, jehož předmětem se staly rodinné skupinové konference, tedy... ›› více

Probace a mediace: Možnosti řešení trestných činů

autor / Dagmar Doubravová, Lenka Ouředníčková, Pavel Štern

Tuto knihu lze považovat za první ucelenou odbornou publikací v naší zemi k tématu probace, mediace, činnosti Probační a mediační služby včetně navazujících... ›› více

Uplatnění mediace v systému trestní justice I.

autor / Jan Rozum, Petr Kotulan, Marina Luptáková, Miroslav Scheinost, Jan Tomášek

Institut pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP) vydal v roce 2009 publikaci o výzkumu mediace v českém prostředí. Je volně dostupná na následujícím odkazu:... ›› více

Restoratívna justícia

autor / Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová

Monografie vydaná v roce 2015 reaguje na nejnověší trendy v restorativní oblasti v rámci trestní justice na Slovensku. Kniha je neprodejná, ve formátu... ›› více

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

autor / Petra Masopust Šachová

Proces nalézání spravedlnosti by měl přispívat k tomu, aby do popředí svého zájmu stavěl zájmy oběti, motivoval pachatele k aktivnímu postoji při převzetí... ›› více

Všechny vybrané publikace →