Aktuality

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a také elektronické dotazníkové verze. Níže přinášíme některé výstupy:

Jaké jsou největší překážky rozvoje RJ u nás?

Účastníci dotazníku nejčastěji zmiňovali

  • nedostatek informací o dané problematice,
  • stávající navyklý způsob uvažování o řešení kriminality
  • neochotu a celkovou rigiditu našeho trestněprávního systému.

Jak je možné rozvoj restorativní justice v ČR podpořit?

Dotazovaní kladli největší důraz na

  • vzdělávání např. zavedením RJ do sylabů právnických fakult či do systému celoživotního vzdělávání odborníků
  • osvětu nejširší veřejnosti v médiích, filmech či debatách
  • aktivnější prosazování realizace konkrétních restorativních programů do české praxe
  • podporu odborné diskuze a spolupráce napříč profesemi trestní justice i dalších služeb např. nevládních organizací

Tato zjištění jsou důležitá pro přípravu Strategie rozvoje RJ pro ČR, kterou v rámci projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“ nyní finalizujeme.

V navázané spolupráci s teoretiky i praktiky trestně právní oblasti budeme v roce 2021 pokračovat prostřednictvím odborných pracovních skupin a dalších aktivit směřujících k podpoře restorativních nástrojů v českém trestním systému. Budeme vás informovat zde i na FB RestorativniJustice.cz.

Další aktuality

Záznam z online konference Česko restorativně 2021

/ online konference Česko restorativně 2021
2 / 4 / 2021

V úterý 30. března 2021 proběhla online konference Česko restorativně 2021, na níž byla členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change podrobně představena Strategie restorativní justice... ›› více

Česko restorativně 2021 – LIVE!

/ online konference Česko restorativně 2021
30 / 3 / 2021

Na konferenci podrobně představíme doporučující dokument Strategie restorativní justice pro ČR. Podívejte se na program konference. Ke konferenci se můžete připojit i prostřednictvím Zoomu. ›› více

Strategie restorativní justice pro Českou republiku

/ Strategie RJ pro ČR
23 / 3 / 2021

S radostí publikujeme dokument vzniklý v rámci spolupráce v projektu Restorative Justice: Strategies for Change: Strategie restorativní justice pro Českou republiku. Je výsledkem řady diskuzí s praktiky i teoretiky české trestně právní oblasti... ›› více

Program konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
22 / 3 / 2021

Zveřejňujeme podrobný program online konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021, která proběhne dne 30. 3. 2021 od 9.30 do 11.30 online pro předem registrované účastníky přes Zoom, živě bude také... ›› více

ČESKO RESTORATIVNĚ 2021 (30. března 2021)

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
1 / 3 / 2021

Srdečně zveme spolu s našimi projektovými partnery Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem spravedlnosti, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Českou kriminologickou společností na online konferenci ČESKO RESTORATIVNĚ... ›› více

Nová podoba trestní politiky ČR

15 / 2 / 2021

Rada vlády pro lidská práva ustavila novou Pracovní skupinu k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR. Vybraní zástupci trestního práva, nevládního sektoru a akademické... ›› více

Zeptali jsme se na RJ II.

/ Co si myslím o restorativní justici?
25 / 1 / 2021

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od loňského léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy?... ›› více

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

11 / 1 / 2021

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.... ›› více

Všechny aktuality →