Aktuality

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a také elektronické dotazníkové verze. Níže přinášíme některé výstupy:

Jaké jsou největší překážky rozvoje RJ u nás?

Účastníci dotazníku nejčastěji zmiňovali

  • nedostatek informací o dané problematice,
  • stávající navyklý způsob uvažování o řešení kriminality
  • neochotu a celkovou rigiditu našeho trestněprávního systému.

Jak je možné rozvoj restorativní justice v ČR podpořit?

Dotazovaní kladli největší důraz na

  • vzdělávání např. zavedením RJ do sylabů právnických fakult či do systému celoživotního vzdělávání odborníků
  • osvětu nejširší veřejnosti v médiích, filmech či debatách
  • aktivnější prosazování realizace konkrétních restorativních programů do české praxe
  • podporu odborné diskuze a spolupráce napříč profesemi trestní justice i dalších služeb např. nevládních organizací

Tato zjištění jsou důležitá pro přípravu Strategie rozvoje RJ pro ČR, kterou v rámci projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“ nyní finalizujeme.

V navázané spolupráci s teoretiky i praktiky trestně právní oblasti budeme v roce 2021 pokračovat prostřednictvím odborných pracovních skupin a dalších aktivit směřujících k podpoře restorativních nástrojů v českém trestním systému. Budeme vás informovat zde i na FB RestorativniJustice.cz.

Další aktuality

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

11 / 1 / 2021

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.... ›› více

Aktivity IRJ v roce 2021

/ Plány IRJ 2021
4 / 1 / 2021

V roce 2021 nás čekají velké věci. Každý má právo na restorativní řešení. Budeme pokračovat ve vzdělávání a osvětě: vydáme český překlad druhé edice publikace Úřadu pro drogy... ›› více

Štastný a zdravý rok 2021 přeje tým Institutu pro restorativní justici

/ Tým IRJ přeje šťastný nový rok
1 / 1 / 2021

Složitý rok 2020 je za námi, přinesl mnohé překážky i inspirativní zjištění. O nejvýznamnějších aktivitách IRJ uplynulého roku jsme informovali v minulé Aktualitě. Máme radost, že se v... ›› více

2020 výběr z aktivit IRJ

/ Shrnutí nejdůležitějších aktivit IRJ 2020
30 / 12 / 2020

Co všechno jsme v roce 2020 zvládli společně udělat? Nový web www.restorativni-justice.cz je zdrojem mnoha informací a spolu s FB RestorativniJustice a newslettery vám pravidelně přinášíme nejzajímavější novinky ze světa... ›› více

RJ ve výzkumech, i těch českých

/ RJ ve výzkumech
14 / 12 / 2020

Často se ptáte na efektivitu restorativních programů, jejich měřitelnost a přínosy pro zainteresované subjekty. Odpovědi na tyto otázky najdete v textu Jana Tomáška z Institutu pro kriminologiii a... ›› více

Zeptali jsme se na RJ

/ Co si myslím o restorativní justici?
5 / 12 / 2020

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy? Jakou... ›› více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

/ RJ v mediích
30 / 11 / 2020

Nový rozhovor s předsedkyní Institutu pro restorativní justici Petrou Masopust Šachovou nejen o tom, jak se s myšlenkou restorativní justice seznámila a jaký je její význam ve společnosti,... ›› více

Výsledky anketní otázky v rámci letošního Týdne restorativní justice

/ Týden restorativní justice
22 / 11 / 2020

Dnes uzavíráme Týden restorativní justice 2020, který jsme vzhledem k letošní pandemické situaci slavili více online komunikací než osobně. Těšíme se na příští ročník, do té doby zůstaňme... ›› více

Všechny aktuality →