Aktuality

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a také elektronické dotazníkové verze. Níže přinášíme některé výstupy:

Jaké jsou největší překážky rozvoje RJ u nás?

Účastníci dotazníku nejčastěji zmiňovali

  • nedostatek informací o dané problematice,
  • stávající navyklý způsob uvažování o řešení kriminality
  • neochotu a celkovou rigiditu našeho trestněprávního systému.

Jak je možné rozvoj restorativní justice v ČR podpořit?

Dotazovaní kladli největší důraz na

  • vzdělávání např. zavedením RJ do sylabů právnických fakult či do systému celoživotního vzdělávání odborníků
  • osvětu nejširší veřejnosti v médiích, filmech či debatách
  • aktivnější prosazování realizace konkrétních restorativních programů do české praxe
  • podporu odborné diskuze a spolupráce napříč profesemi trestní justice i dalších služeb např. nevládních organizací

Tato zjištění jsou důležitá pro přípravu Strategie rozvoje RJ pro ČR, kterou v rámci projektu „Restorative Justice: Strategies for Change“ nyní finalizujeme.

V navázané spolupráci s teoretiky i praktiky trestně právní oblasti budeme v roce 2021 pokračovat prostřednictvím odborných pracovních skupin a dalších aktivit směřujících k podpoře restorativních nástrojů v českém trestním systému. Budeme vás informovat zde i na FB RestorativniJustice.cz.

Další aktuality

Manažer/ka sociálních sítí

1 / 7 / 2021

Zapojte se do komunikačního týmu Institutu pro restorativní justici na pozici social media manager. Základ vaší práce bude vycházet ze správy sociálních sítí, ale čekají na vás i... ›› více

Dva roky Institutu pro restorativní justici

/ IRJ
16 / 6 / 2021

Oslavili jsme 2. narozeniny Institutu pro restorativní justici! Náš tým se letos konečně sešel osobně, viděli jsme poprvé naživo naše milé stážisty z Olomouce a Brna a ohlédli... ›› více

Restorativní justice v českém vězeňství – výzkumná zpráva z dotazníkového šetření mezi pracovníky VS ČR

/ RJ ve vězeňství
7 / 6 / 2021

V rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change jsme uskutečnili v září 2020 dotazníkové šetření mezi 225 zaměstnanci Vězeňské služby ČR, zaměřené na zjištění názorů a postojů na uplatnění restorativních principů i konkrétních programů... ›› více

Vytvořit prostor pro osobní proces

/ RJ v mediích
28 / 5 / 2021

Jak se restorativní justice dívá na spravedlnost? Jak funguje princip vyhnutí se dominanci? Co pomáhá obětem, aby se vyrovnaly s následky trestného činu? Kristýna Pilecká z časopisu Protestant... ›› více

Projekt RESTABUS – spolupráce s Masarykovou univerzitou a Gerontologickým ústavem

/ RJ a seniorský abusus
16 / 5 / 2021

Jsme nadšení, že se díky podpoře TAČR se Institut pro restorativní justici bude podílet na novém projektu RESTABUS. Společně s katedrou sociologie FSS Masarykovy univerzity, Gerontologickým institutem a... ›› více

Časopis Soudce o konferenci Česko restorativně 2021

/ RJ v mediích
28 / 4 / 2021

Sociální kurátorka Iva Červená připravila pro časopis Soudce souhrnný článek o březnové konferenci Česko restorativně 2021. V textu se rozepsala i o tom, jak vznikala Strategie restorativní justice... ›› více

Přijmout vinu. Restorativní justice řeší, jak smířit pachatele s rodinou oběti

/ RJ v mediích
3 / 4 / 2021

Foto © Wikimedia „Nemohu odpustit, ale nemusím nenávidět,“ to jsou slova otce zavražděného syna poté, co se několikrát tváří v tvář setkal s jeho vrahem. Ne náhodou, ale plánovaně.... ›› více

Záznam z online konference Česko restorativně 2021

/ online konference Česko restorativně 2021
2 / 4 / 2021

V úterý 30. března 2021 proběhla online konference Česko restorativně 2021, na níž byla členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change podrobně představena Strategie restorativní justice... ›› více

Všechny aktuality →