Aktuality

Aktivity IRJ v roce 2021

V roce 2021 nás čekají velké věci.

Každý má právo na restorativní řešení.

Budeme pokračovat ve vzdělávání a osvětě:

  • vydáme český překlad druhé edice publikace Úřadu pro drogy a kriminalitu při OSN s názvem Handbook on restorative justice programmes – Průvodce restorativními programy. Krátké ukázky z vybraných kapitol publikujeme již nyní na našem FB RestrativniJustice.cz například zde nebo zde.
  • připravujeme knihu s příběhy a fotkami obětí, pachatelů a jejich rodin, kteří byli kriminalitou dotčeni a využili restorativní řešení následků trestného činu
  • zpracujeme publikaci o výsledcích dotazníkového šetření o možnostech využití restorativních principů v českých věznicích, více na našem FB např. zde
  • rozšiřujeme náš web restorativni-justice.cz o aktuální informace, zařazujeme videa s odborníky z celého světa s českými titulky, další aktuality získáte prostřednictvím našich newsletterů i na FB RestorativniJustice,
  • plánujeme promítání filmů s příběhy restorativní praxe a diskuzí pro širokou veřejnost, organizujeme semináře, přednášky a další vzdělávají akce pro odborníky. V případě zájmu nás kontaktujte!

Rozvíjíme také další restorativní programy:

  • zahájíme nový program mediací v případech závažné trestné činnosti (ve vězení i mimo ně) – budeme školit mediátory, připravíme metodiku programu, vyjedeme za zkušenostmi do zahraničí (doufejme), otestujeme program v praxi – pokud uvažujete o zapojení se, kontaktujte nás!

Iniciujeme systémové změny:

  • představíme Strategii rozvoje RJ pro ČR v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change
  • pro její začlenění do praxe podpoříme vznik pracovních skupin profesionálů trestní justice,
  • zrealizujeme odbornou konferenci k tématu RJ: 30. března 2021, sledujte naše Události.

Přečtěte si podrobnosti v letáku,

který jsme vytvořili ve skvělé spolupráci se Simonou Bagarovou z  organizace Management pro neziskovky.

Těšíme se na spolupráci v novém roce 2021!

Další aktuality

Záznam z online konference Česko restorativně 2021

/ online konference Česko restorativně 2021
2 / 4 / 2021

V úterý 30. března 2021 proběhla online konference Česko restorativně 2021, na níž byla členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change podrobně představena Strategie restorativní justice... ›› více

Česko restorativně 2021 – LIVE!

/ online konference Česko restorativně 2021
30 / 3 / 2021

Na konferenci podrobně představíme doporučující dokument Strategie restorativní justice pro ČR. Podívejte se na program konference. Ke konferenci se můžete připojit i prostřednictvím Zoomu. ›› více

Strategie restorativní justice pro Českou republiku

/ Strategie RJ pro ČR
23 / 3 / 2021

S radostí publikujeme dokument vzniklý v rámci spolupráce v projektu Restorative Justice: Strategies for Change: Strategie restorativní justice pro Českou republiku. Je výsledkem řady diskuzí s praktiky i teoretiky české trestně právní oblasti... ›› více

Program konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
22 / 3 / 2021

Zveřejňujeme podrobný program online konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021, která proběhne dne 30. 3. 2021 od 9.30 do 11.30 online pro předem registrované účastníky přes Zoom, živě bude také... ›› více

ČESKO RESTORATIVNĚ 2021 (30. března 2021)

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
1 / 3 / 2021

Srdečně zveme spolu s našimi projektovými partnery Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem spravedlnosti, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Českou kriminologickou společností na online konferenci ČESKO RESTORATIVNĚ... ›› více

Nová podoba trestní politiky ČR

15 / 2 / 2021

Rada vlády pro lidská práva ustavila novou Pracovní skupinu k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR. Vybraní zástupci trestního práva, nevládního sektoru a akademické... ›› více

Zeptali jsme se na RJ II.

/ Co si myslím o restorativní justici?
25 / 1 / 2021

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od loňského léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy?... ›› více

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

11 / 1 / 2021

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.... ›› více

Všechny aktuality →