Aktuality

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat nevládních organizací i angažovaných politiků nejen v naší zemi, protože podobné redefinice a změny týkající se legislativ sexuálního násilí se dějí v Evropě několik posledních let.

Samotná redefinice trestného činu znásilnění v rámci trestního zákoníku přináší řadu dalších důležitých a ožehavých právních i lidských otázek. My tato témata vidíme a debatu, do které se zapojují mnohé spřátelené i jiné organizace, politici, veřejné osobnosti a potažmo občané, bedlivě sledujeme. Zároveň je pro nás důležité reagovat plně v souladu s naším posláním a odborností.

Jako organizace zabývající se restorativní justicí považujeme za důležité v tomto zúženém kontextu podtrhnout naše priority a efektivně komunikovat naše snahy a jejich motivace, které se ve vztahu k tématu sexualizovaného násilí nijak nemění, ba spíše naopak. 

Jsme Institut pro restorativní justici a pracujeme na tom, aby:

  • se potřeby obětí dostaly do popředí trestních řízení. Vidíme smysl ve vytváření dobrého prostoru k ozřejmění potřeb obětí a všech, kterých se trestný čin dotýká, a v návaznosti na to hledat samotné řešení trestní věci, aby všechny oběti dostaly příležitost využít restorativních programů
  • nepolevujeme ve snaze dosáhnout toho, aby se k obětem koncept restorativní justice dostal co nejdříve a co možná nejvhodnější formou
  • tvoříme půdu pro principiální posun od hesla „najít a potrestat“ pachatele k pohledu, který je vnímavý k tomu, že někomu jinému bylo ublíženo. Tato vnímavost k potřebám obětí má z restorativního úhlu pohledu řadu rovin, od empatického přístupu, vhodného procesního řešení, které podporuje naplnění těchto potřeb, až k realizaci výše zmíněných restorativních programů
  • pokračujeme v našich dlouhodobých snahách nabízet odborníkům napříč soudním systémem přístup k informacím o restorativních přístupech, příklady dobré praxe a podporu při aplikaci restorativního zacházení
  • usilujeme o to, aby odborná veřejnost pracující s případy znásilnění byla informována o programech, a ideálně proškolena v restorativních přístupech, které prokazatelně fungují i v kontextu této trestné činnosti a jsou ve světě běžně nabízeny i v případech sexualizovaného násilí
  • a v neposlední řadě pracujeme na tom, aby bylo obecnou znalostí, že právě v případech sexualizovaného násilí může být pro oběť setkání s pachatelem zásadně přínosné. Oběti obecně hovoří o zážitku spravedlnosti, možnosti být doopravdy slyšen a přijat, o zmírnění negativních emocí, o jejich transformaci až uzdravení. Oběti sexuálních trestných činů hovoří o tom, že postavit se pachateli tváří v tvář a říct mu, co jim v životě způsobil, jim vrací zpět jejich sílu, přispívá k uzdravení a umožňuje jít v životě dál
  • ctíme, že oběť potřebuje vnímat řízení jako spravedlivé a jeden ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je současně také jeden z diskutovaných bodů navrhované redefinice: délka trestu. I zde jsme vedeni principem restorativní justice, která ve své podstatě existuje i proto, že samotný trest, přes jeho důležitou roli, nemusí naplnit veškeré potřeby pojící se k trestnému činu, a to ani potřeby oběti, ani komunity, ani společnosti

Dále v souladu s hodnotami a misí našeho institutu a hesla “Žít restorativně” vyzdvihujeme důležitost základní občanské informovanosti o sexuálním násilí a širším téma konsentu. Současně se stavíme za všechny oběti; ty, které mlčí i ty, které jsou připraveny o své zkušenosti hovořit. Děkujeme jim tímto s plným vědomím, že sdílení příběhů a návazný dialog může mít obrovskou sílu, ale absolutně není povinností. Pro podporu tohoto sdílení však vnímáme jako dobrý celospolečenský základ ochotu a otevřenost nás všech vyslyšet lidské příběhy, i ty těžké, a stavět se k bolestivým událostem druhých s empatií, otevřeností a vnitřní silou, která nám umožní naslouchat bez potřeby zkušenosti druhých bagatelizovat, hodnotit či vůči nim projevovat apriorní nedůvěru. 

Pro informace týkající se sexuálního násilí doporučujeme například webové stránky organizace ProFem, Praha nebo organizace Persefona v Brně

Pro informace o souhlasu doporučujeme webové stránky organizace Konsent

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →