Aktuality

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat nevládních organizací i angažovaných politiků nejen v naší zemi, protože podobné redefinice a změny týkající se legislativ sexuálního násilí se dějí v Evropě několik posledních let.

Samotná redefinice trestného činu znásilnění v rámci trestního zákoníku přináší řadu dalších důležitých a ožehavých právních i lidských otázek. My tato témata vidíme a debatu, do které se zapojují mnohé spřátelené i jiné organizace, politici, veřejné osobnosti a potažmo občané, bedlivě sledujeme. Zároveň je pro nás důležité reagovat plně v souladu s naším posláním a odborností.

Jako organizace zabývající se restorativní justicí považujeme za důležité v tomto zúženém kontextu podtrhnout naše priority a efektivně komunikovat naše snahy a jejich motivace, které se ve vztahu k tématu sexualizovaného násilí nijak nemění, ba spíše naopak. 

Jsme Institut pro restorativní justici a pracujeme na tom, aby:

  • se potřeby obětí dostaly do popředí trestních řízení. Vidíme smysl ve vytváření dobrého prostoru k ozřejmění potřeb obětí a všech, kterých se trestný čin dotýká, a v návaznosti na to hledat samotné řešení trestní věci, aby všechny oběti dostaly příležitost využít restorativních programů
  • nepolevujeme ve snaze dosáhnout toho, aby se k obětem koncept restorativní justice dostal co nejdříve a co možná nejvhodnější formou
  • tvoříme půdu pro principiální posun od hesla „najít a potrestat“ pachatele k pohledu, který je vnímavý k tomu, že někomu jinému bylo ublíženo. Tato vnímavost k potřebám obětí má z restorativního úhlu pohledu řadu rovin, od empatického přístupu, vhodného procesního řešení, které podporuje naplnění těchto potřeb, až k realizaci výše zmíněných restorativních programů
  • pokračujeme v našich dlouhodobých snahách nabízet odborníkům napříč soudním systémem přístup k informacím o restorativních přístupech, příklady dobré praxe a podporu při aplikaci restorativního zacházení
  • usilujeme o to, aby odborná veřejnost pracující s případy znásilnění byla informována o programech, a ideálně proškolena v restorativních přístupech, které prokazatelně fungují i v kontextu této trestné činnosti a jsou ve světě běžně nabízeny i v případech sexualizovaného násilí
  • a v neposlední řadě pracujeme na tom, aby bylo obecnou znalostí, že právě v případech sexualizovaného násilí může být pro oběť setkání s pachatelem zásadně přínosné. Oběti obecně hovoří o zážitku spravedlnosti, možnosti být doopravdy slyšen a přijat, o zmírnění negativních emocí, o jejich transformaci až uzdravení. Oběti sexuálních trestných činů hovoří o tom, že postavit se pachateli tváří v tvář a říct mu, co jim v životě způsobil, jim vrací zpět jejich sílu, přispívá k uzdravení a umožňuje jít v životě dál
  • ctíme, že oběť potřebuje vnímat řízení jako spravedlivé a jeden ze způsobů, jak toho lze dosáhnout, je současně také jeden z diskutovaných bodů navrhované redefinice: délka trestu. I zde jsme vedeni principem restorativní justice, která ve své podstatě existuje i proto, že samotný trest, přes jeho důležitou roli, nemusí naplnit veškeré potřeby pojící se k trestnému činu, a to ani potřeby oběti, ani komunity, ani společnosti

Dále v souladu s hodnotami a misí našeho institutu a hesla “Žít restorativně” vyzdvihujeme důležitost základní občanské informovanosti o sexuálním násilí a širším téma konsentu. Současně se stavíme za všechny oběti; ty, které mlčí i ty, které jsou připraveny o své zkušenosti hovořit. Děkujeme jim tímto s plným vědomím, že sdílení příběhů a návazný dialog může mít obrovskou sílu, ale absolutně není povinností. Pro podporu tohoto sdílení však vnímáme jako dobrý celospolečenský základ ochotu a otevřenost nás všech vyslyšet lidské příběhy, i ty těžké, a stavět se k bolestivým událostem druhých s empatií, otevřeností a vnitřní silou, která nám umožní naslouchat bez potřeby zkušenosti druhých bagatelizovat, hodnotit či vůči nim projevovat apriorní nedůvěru. 

Pro informace týkající se sexuálního násilí doporučujeme například webové stránky organizace ProFem, Praha nebo organizace Persefona v Brně

Pro informace o souhlasu doporučujeme webové stránky organizace Konsent

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Všechny aktuality →