Aktuality

Ve Věznici Vinařice proběhlo závěrečné setkání účastníků programu Building Bridges

V uplynulých 8 týdnech se v prostorách věznice ve Vinařicích setkávali pachatelé a oběti vzájemně nesouvisejících trestných činů v rámci restorativního projektu Building Bridges, který spočívá ve vzájemném sdílení zkušeností s trestným činem a diskusí nad tématy souvisejícími s vinou, přijetím zodpovědnosti, odpuštěním nebo smířením.

Building Bridges je restorativní program, který v několika českých věznicích provozuje Mezinárodní vězeňské společenství. Cílem této organizace stojící na základech křesťanství a restorativní justice je pomáhat obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, jejich rodinám, ale i justičním pracovníkům. Osmitýdenní pravidelné setkávání 6 obětí a 6 pachatelů vzájemně nesouvisejících trestných činů v prostorách věznice za přítomnosti facilitátora poskytuje zúčastněným bezpečný prostor, kde mohou sdílet své autentické příběhy, vyslechnout si, co prožívají lidé, kteří se ocitli v podobné životní situaci, a být si navzájem oporou.

Účast v programu funguje na bázi dobrovolnosti. Oběti se mohou do programu samy přihlásit. Pachatelé, kteří mají odvahu se postavit sami sobě a nastartovat změnu, se mohou zapojit jen ve vybraných věznicích, kde projekt funguje, a jsou vybíráni po konzultaci s personálem věznice, zejména s vězeňským terapeutem. Na začátku se sejdou v jedné místnosti lidé, kteří si jsou navzájem úplně cizí. Jediné, co je spojuje, je zkušenost s trestným činem. Následují pravidelná týdenní setkání, kde se hovoří o zločinu, přijetí odpovědnosti za něj, o možném odčinění a neméně důležitým tématem je odpouštění. Vše probíhá pod dohledem facilitátorů, kteří účastníky dialogem provádí od začátku až do konce, který však bývá pro všechny zúčastněné novým začátkem, přemostěním do nového života.

První prosincový večer proběhlo ve Věznici Vinařice nedaleko Kladna poslední z řady setkání, kde se účastníci společně ohlédli za proměnou, kterou během programu prošli. Přečetli si dopisy, které sami sobě napsali na úvodním setkání a diskutovali nad tím, jak se jim podařilo naplnit svá očekávání a jak je účast v programu posunula.

Pachatelé procházeli hlubokou sebereflexí. V útulné místnosti, s vánočními dekoracemi a bábovkou na stole, která byla v silném kontrastu s okolními prostory věznice, zaznívaly zcela zásadní otázky.

Zasloužím si odpustit? Dokážu si konečně vážit sám sebe? Mohu dělat věci tak, abych na sebe byl pyšný?

Všudypřítomný byl pocit úlevy a vděčnosti, že mohli sdílet problémy, s nimiž se ve výkonu trestu potýkají.

Snažím se poznat sám sebe, stát se lepším, přemýšlet nad svým chováním. Dalo mi to nejvíc ze všech terapií, kterými jsem prošel..“

hodnotil jeden z pachatelů účast na mostech, jak se také restorativnímu programu Building Bridges mezi zainteresovanými přezdívá, a zároveň vyjádřil svůj obdiv obětem, že se do programu přihlásily.

Jaké byly dojmy obětí?

Podařilo se mi získat odstup, nadhled. Přijmout věci, tak jak jsou. Stalo se mi to a umím s tím pracovat.

Všichni zúčastnění oceňovali příležitost nasdílet svůj příběh s úplně cizími lidmi, kteří však na závěr celého programu už tak cizí nejsou. Některé z obětí mluvily o tom, že až tady se někomu poprvé otevřely.

Člověk vidí, že v tom není sám.

Building Bridges jako jediný program svého druhu u nás od roku 2015 přináší do českých věznic alternativní přístup vedoucí k účelné pomoci obětem, vyslechnutí a vyřešení jejích potřeb, který zároveň nabízí pachatelům opravdovou změnu, možnost vykročit po výkonu trestu do světa správnou nohou. Letos se pomyslné mosty budovaly kromě Vinařic také ve věznicích v Pardubicích a Jiřicích. Pozitivní dopady projektu Building Bridges nám ukazuje, že pronikání restorativní justice do justičního systému je smysluplnou alternativou, které by se mělo dostat více prostoru.

V rámci spolupráce s Institutem pro restorativní justici napsala Tereza Pitterlingová, studentka právnické fakulty UK.

Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →