Aktuality

Ve Věznici Vinařice proběhlo závěrečné setkání účastníků programu Building Bridges

V uplynulých 8 týdnech se v prostorách věznice ve Vinařicích setkávali pachatelé a oběti vzájemně nesouvisejících trestných činů v rámci restorativního projektu Building Bridges, který spočívá ve vzájemném sdílení zkušeností s trestným činem a diskusí nad tématy souvisejícími s vinou, přijetím zodpovědnosti, odpuštěním nebo smířením.

Building Bridges je restorativní program, který v několika českých věznicích provozuje Mezinárodní vězeňské společenství. Cílem této organizace stojící na základech křesťanství a restorativní justice je pomáhat obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, jejich rodinám, ale i justičním pracovníkům. Osmitýdenní pravidelné setkávání 6 obětí a 6 pachatelů vzájemně nesouvisejících trestných činů v prostorách věznice za přítomnosti facilitátora poskytuje zúčastněným bezpečný prostor, kde mohou sdílet své autentické příběhy, vyslechnout si, co prožívají lidé, kteří se ocitli v podobné životní situaci, a být si navzájem oporou.

Účast v programu funguje na bázi dobrovolnosti. Oběti se mohou do programu samy přihlásit. Pachatelé, kteří mají odvahu se postavit sami sobě a nastartovat změnu, se mohou zapojit jen ve vybraných věznicích, kde projekt funguje, a jsou vybíráni po konzultaci s personálem věznice, zejména s vězeňským terapeutem. Na začátku se sejdou v jedné místnosti lidé, kteří si jsou navzájem úplně cizí. Jediné, co je spojuje, je zkušenost s trestným činem. Následují pravidelná týdenní setkání, kde se hovoří o zločinu, přijetí odpovědnosti za něj, o možném odčinění a neméně důležitým tématem je odpouštění. Vše probíhá pod dohledem facilitátorů, kteří účastníky dialogem provádí od začátku až do konce, který však bývá pro všechny zúčastněné novým začátkem, přemostěním do nového života.

První prosincový večer proběhlo ve Věznici Vinařice nedaleko Kladna poslední z řady setkání, kde se účastníci společně ohlédli za proměnou, kterou během programu prošli. Přečetli si dopisy, které sami sobě napsali na úvodním setkání a diskutovali nad tím, jak se jim podařilo naplnit svá očekávání a jak je účast v programu posunula.

Pachatelé procházeli hlubokou sebereflexí. V útulné místnosti, s vánočními dekoracemi a bábovkou na stole, která byla v silném kontrastu s okolními prostory věznice, zaznívaly zcela zásadní otázky.

Zasloužím si odpustit? Dokážu si konečně vážit sám sebe? Mohu dělat věci tak, abych na sebe byl pyšný?

Všudypřítomný byl pocit úlevy a vděčnosti, že mohli sdílet problémy, s nimiž se ve výkonu trestu potýkají.

Snažím se poznat sám sebe, stát se lepším, přemýšlet nad svým chováním. Dalo mi to nejvíc ze všech terapií, kterými jsem prošel..“

hodnotil jeden z pachatelů účast na mostech, jak se také restorativnímu programu Building Bridges mezi zainteresovanými přezdívá, a zároveň vyjádřil svůj obdiv obětem, že se do programu přihlásily.

Jaké byly dojmy obětí?

Podařilo se mi získat odstup, nadhled. Přijmout věci, tak jak jsou. Stalo se mi to a umím s tím pracovat.

Všichni zúčastnění oceňovali příležitost nasdílet svůj příběh s úplně cizími lidmi, kteří však na závěr celého programu už tak cizí nejsou. Některé z obětí mluvily o tom, že až tady se někomu poprvé otevřely.

Člověk vidí, že v tom není sám.

Building Bridges jako jediný program svého druhu u nás od roku 2015 přináší do českých věznic alternativní přístup vedoucí k účelné pomoci obětem, vyslechnutí a vyřešení jejích potřeb, který zároveň nabízí pachatelům opravdovou změnu, možnost vykročit po výkonu trestu do světa správnou nohou. Letos se pomyslné mosty budovaly kromě Vinařic také ve věznicích v Pardubicích a Jiřicích. Pozitivní dopady projektu Building Bridges nám ukazuje, že pronikání restorativní justice do justičního systému je smysluplnou alternativou, které by se mělo dostat více prostoru.

V rámci spolupráce s Institutem pro restorativní justici napsala Tereza Pitterlingová, studentka právnické fakulty UK.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Všechny aktuality →