Aktuality

Seminář Restorativní platformy k informování obětí a pachatelů

Srozumitelné informovaní obětí i pachatelů o jejich právech i restorativních programech vnímali v uplynulém roce členové Restorativní platformy jako jednu z oblastí, na kterou je v praxi nutné zaměřit pozornost. První listopadové úterý se tak sešli v online prostoru k tématu informování obětí a pachatelů v průběhu trestního řízení (nejen) o možnostech využití restorativního přístupu při řešení následků trestného činu. Nabitý program si kladl za cíl nejen představit dostupné zdroje, ale rovněž díky pestrému složení členů Restorativní platformy (soudci, státní zástupci, vězeňská služba, advokáti, nevládní organizace…) a pozvaných hostů, využít praktické zkušenosti jednotlivých profesí při návrhu případných inovací. 

Aktuální informační materiály využívané policií představil pplk. Jaroslav Hrabálek, metodik z Policejního prezidia, který má letité zkušenosti s vyslýcháním zvlášť zranitelných obětí. Kladně hodnotil rovněž informační letáky pro oběti od Bílého kruhu bezpečí (dostupné online zde), které podrobněji přiblížil a okomentoval JUDr. Tomáš Durdík, soudce Nejvyššího soudu ČR a viceprezident Bílého kruhu bezpečí. Oběť trestného činu dále může nalézt informace o trestním řízení, o jejích právech i o tom, kde může vyhledat pomoc na stránkách infovictims.cz nebo na webu Probační a mediační služby, podobně jako informace a zprostředkování mediace v trestním řízení.

„Informování oběti by mělo proběhnout co nejdříve v rámci trestního řízení. Nemusí nabízené možnosti nutně ihned využít, ale měla by o jejich existenci alespoň vědět.“

:

„U pachatelů závažných trestných činů je často problém s tím, že informaci o využití restorativních programů nedostávají vůbec díky v Česku vžité praxi, že mediace je vhodná jen u méně závažné trestné činnosti. Často tak pachatelé přicházejí o jednu z cest, jak přijmout odpovědnost za spáchaný trestný čin.“

O své zkušenosti při vytváření zjednodušeného dokumentu, ve kterém se pokusili odstranit nesrozumitelnost a ryzí formálnost současné podoby poučení o právech a povinnostech obviněného, se s námi podělili JUDr. Jakub Drápal a legal designer Michal Kuk (návrh letáku či poučení jsme Vám již představili v článku pojednávajícím o procedurální spravedlnosti

„Důležité je, aby pachatel chápal, o co v řízení jde a je nezbytné, aby mu to odborní pracovníci byli schopni zprostředkovat.“

Členové Restorativní platformy následně diskutovali možnosti, jak by informace mohly doputovat ke svým adresátům co nejsrozumitelněji a nejefektivněji.

„Současně je nutné neztratit ze zřetele formální náležitosti, které od poučení vyžaduje platná legislativa“, bylo častým protiargumentem zjednodušujících návrhů. 

„I přes jakoukoli grafickou podobu poučení i obsah dokumentu záleží vše především na osobě, která poučení vykonává. Ve vzdělávání policistů by tedy měl být důraz na schopnost sdělovat tyto informace srozumitelně a zdůraznit to podstatné v danou chvíli. Někteří policisté z obav, aby něco nezapomněli, poučení pouze přečtou či jen předají. Poučení navíc často nerozumí ani právníci, natož laici.“ 

Účastníci diskuze se shodli, že paleta dostupných práv i služeb pro oběti i pachatele je dostatečně pestrá, ale zásadní problém vidí v předávání informací o jejich existenci a poté jak je realizovat.

Spolupráce policejních orgánů a Probační a mediační služby, vyškolení příslušných pracovníků, zapojení dalších orgánu činných v trestním řízení se jeví jako účinné nástroje, avšak vždy se naráží na nedostatek časových, finančních nebo personálních kapacit. Inspirativní zahraniční zkušenost našich kolegů z Belgie spočívá v automatizovaném a centralizovaném informování subjektů ze strany státního zastupitelství. 

Tímto jsme Vás nechali nahlédnout pod pokličku 1. semináře druhého roku činnosti Restorativní platformy a doufáme, že z řady podnětných návrhů přispějeme ke zlepšení dostupnosti informací pro oběti i pachatele v  podobě návrhu konkrétní letáku či informačního materiálu dostupného všem obětem i pachatelům. Protože na platformě se pořád něco peče 😊

Další aktuality

Týden restorativní justice a dokument Malířka a zloděj (TV Seznam a Deník N)

/ Institut pro restorativní justici
6 / 12 / 2022

Podívejte se, jak projekci dokumentu Malířka a zloděj zachytila média. K projekci exkluzivně promluvili i oba protagonisté Barbora a Karl-Bertil. "Dokument přirozeně ukazuje to, co se restorativní justice... ›› více

Fotoreport z projekce dokumentu Malířka a zloděj

1 / 12 / 2022

Týden restorativní justice už je u konce a my jsme chtěli momenty z akce tohoto týdne profesionálně zachytit. Podívejte se na úžasný fotoreport z promítání filmu Malířka a... ›› více

Zahájili jsme Týden restorativní justice 2022

23 / 11 / 2022

„Emoce, s kterými lidé do dialogu vstupují, jsou na obou stranách velmi podobné, i když je každý prožívá z jiného úhlu pohledu.“ Projekce dokumentu Malířka a zloděj v... ›› více

Institut pro restorativní justici představuje novou vizuální identitu

21 / 11 / 2022

Konečně vám můžeme představit, na čem jsme posledních několik měsíců usilovně pracovali! Institut pro restorativní justici se stále vyvíjí a tak posouváme zase o kus dál i naši... ›› více

Mezinárodní konference při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU

15 / 10 / 2022

“Jak změnit přemýšlení a nastavení trestně právních profesionálů a organizací směrem k potřebám oběti a restorativním principům?” Zúčastnili jsme se mezinárodní konference Probační a mediační služby, kterou pořádá... ›› více

Jednání platformy „European Restorative Justice Policy Network (ERJPN)“

14 / 10 / 2022

Zástupci ministerstev z jednotlivých členských států Evropské unie a další evropské organizace se sešli na Ministerstvu spravedlnosti, aby sdíleli své zkušenosti a informovali o nových inovativních přístupech a... ›› více

Jak trauma ovlivňuje činnost našich mozků?

6 / 10 / 2022

Víte, že trauma může přímo ovlivňovat činnost našich mozků? Naše skvělá kolegyně Claudia Christen-Schneider, prezidentka RJ Swiss Forum a členka představenstva EFRJ hovořila na konferenci RJ World 2022... ›› více

Členové restorativní platformy hodnotili první rok činnosti a plánovali další akce

/ RJ v médiích
30 / 9 / 2022

V Advokátním deníku vyšel článek o Výročním setkání Restorativní platformy, kterou jsme uspořádali letos v září po roce činnosti. Na akci se sešla celá řada hostů trestně právní... ›› více

Všechny aktuality →