Aktuality

Seminář Restorativní platformy k informování obětí a pachatelů

Srozumitelné informovaní obětí i pachatelů o jejich právech i restorativních programech vnímali v uplynulém roce členové Restorativní platformy jako jednu z oblastí, na kterou je v praxi nutné zaměřit pozornost. První listopadové úterý se tak sešli v online prostoru k tématu informování obětí a pachatelů v průběhu trestního řízení (nejen) o možnostech využití restorativního přístupu při řešení následků trestného činu. Nabitý program si kladl za cíl nejen představit dostupné zdroje, ale rovněž díky pestrému složení členů Restorativní platformy (soudci, státní zástupci, vězeňská služba, advokáti, nevládní organizace…) a pozvaných hostů, využít praktické zkušenosti jednotlivých profesí při návrhu případných inovací. 

Aktuální informační materiály využívané policií představil pplk. Jaroslav Hrabálek, metodik z Policejního prezidia, který má letité zkušenosti s vyslýcháním zvlášť zranitelných obětí. Kladně hodnotil rovněž informační letáky pro oběti od Bílého kruhu bezpečí (dostupné online zde), které podrobněji přiblížil a okomentoval JUDr. Tomáš Durdík, soudce Nejvyššího soudu ČR a viceprezident Bílého kruhu bezpečí. Oběť trestného činu dále může nalézt informace o trestním řízení, o jejích právech i o tom, kde může vyhledat pomoc na stránkách infovictims.cz nebo na webu Probační a mediační služby, podobně jako informace a zprostředkování mediace v trestním řízení.

„Informování oběti by mělo proběhnout co nejdříve v rámci trestního řízení. Nemusí nabízené možnosti nutně ihned využít, ale měla by o jejich existenci alespoň vědět.“

:

„U pachatelů závažných trestných činů je často problém s tím, že informaci o využití restorativních programů nedostávají vůbec díky v Česku vžité praxi, že mediace je vhodná jen u méně závažné trestné činnosti. Často tak pachatelé přicházejí o jednu z cest, jak přijmout odpovědnost za spáchaný trestný čin.“

O své zkušenosti při vytváření zjednodušeného dokumentu, ve kterém se pokusili odstranit nesrozumitelnost a ryzí formálnost současné podoby poučení o právech a povinnostech obviněného, se s námi podělili JUDr. Jakub Drápal a legal designer Michal Kuk (návrh letáku či poučení jsme Vám již představili v článku pojednávajícím o procedurální spravedlnosti

„Důležité je, aby pachatel chápal, o co v řízení jde a je nezbytné, aby mu to odborní pracovníci byli schopni zprostředkovat.“

Členové Restorativní platformy následně diskutovali možnosti, jak by informace mohly doputovat ke svým adresátům co nejsrozumitelněji a nejefektivněji.

„Současně je nutné neztratit ze zřetele formální náležitosti, které od poučení vyžaduje platná legislativa“, bylo častým protiargumentem zjednodušujících návrhů. 

„I přes jakoukoli grafickou podobu poučení i obsah dokumentu záleží vše především na osobě, která poučení vykonává. Ve vzdělávání policistů by tedy měl být důraz na schopnost sdělovat tyto informace srozumitelně a zdůraznit to podstatné v danou chvíli. Někteří policisté z obav, aby něco nezapomněli, poučení pouze přečtou či jen předají. Poučení navíc často nerozumí ani právníci, natož laici.“ 

Účastníci diskuze se shodli, že paleta dostupných práv i služeb pro oběti i pachatele je dostatečně pestrá, ale zásadní problém vidí v předávání informací o jejich existenci a poté jak je realizovat.

Spolupráce policejních orgánů a Probační a mediační služby, vyškolení příslušných pracovníků, zapojení dalších orgánu činných v trestním řízení se jeví jako účinné nástroje, avšak vždy se naráží na nedostatek časových, finančních nebo personálních kapacit. Inspirativní zahraniční zkušenost našich kolegů z Belgie spočívá v automatizovaném a centralizovaném informování subjektů ze strany státního zastupitelství. 

Tímto jsme Vás nechali nahlédnout pod pokličku 1. semináře druhého roku činnosti Restorativní platformy a doufáme, že z řady podnětných návrhů přispějeme ke zlepšení dostupnosti informací pro oběti i pachatele v  podobě návrhu konkrétní letáku či informačního materiálu dostupného všem obětem i pachatelům. Protože na platformě se pořád něco peče 😊

Další aktuality

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: https://radiozurnal.rozhlas.cz/dialog-s-pachatelem-trestneho-cinu-obeti-hovori-o-tom-ze-byl-moment-kdy-si-8957988 ›› více

Registrace na konferenci v rámci projektu RESTABUS spuštěna

/ RJ a seniorský abusus
28 / 3 / 2023

Registrujte se na dubnovou konferenci na téma týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů. Registrace zde 25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 hod.konference a workshop v prostorách Českého... ›› více

Zveme vás na dvě projekce finského dokumentu Z očí do očí s následnou diskuzí

16 / 3 / 2023

Zapojte se do dialogu #zOčídoOčí – projekce filmu a debata V rámci roadshow kampaně #zOčídoOčí, která upozorňuje na prospěšnost řešení konfliktu dialogem, cestujeme po celé ČR a představujeme jedinečný... ›› více

10. setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
12 / 3 / 2023

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci,... ›› více

Vznikl manuál restorativní justice pro soudce a státní zástupce

/ Institut pro restorativní justici
6 / 3 / 2023

Tato příručka je průvodcem pro školitele, kteří vedou a facilitují školení o restorativní justici pro soudce a státní zástupce. Manuál vznikl díky odbornému konsorciu pod taktovkou European Forum... ›› více

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

/ Institut pro restorativní justici
2 / 3 / 2023

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských... ›› více

Odborné školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality

/ Institut pro restorativní justici
21 / 2 / 2023

V současné době jsou v České republice příležitosti pro restorativní programy typu mediace využívány převážně v situacích méně závažné trestné činnosti. Zcela ojedinělý projekt Institutu pro restorativní justici... ›› více

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

/ Restorativní platforma
21 / 2 / 2023

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem... ›› více

Všechny aktuality →