Aktuality

Promítání Z očí do očí v Táboře – výjimečné prostory a sdílení poznatků přímo ze soudní síně

“Nemůžu říct, že bych k němu cítila nenávist. Už ne. Dnes ne, možná zítra.”

S projekcí Z očí do očí jsme tentokrát zaplnili krásné prostory Městská knihovna Tábor, které moc děkujeme za pomoc s organizací a realizací.

Akce byla jedinečná nejen výjimečným prostorem, ale také svým místním komunitním přesahem. Potkali se tu lidé z trestní justice, kteří sdíleli své regionální zkušenosti s uplatňováním restorativních principů.

Promluvili nejen zástupci Probační a mediační služba o svých zkušenostech a potřebách obětí i pachatelů při mediacích, ale také soudci, státní zástupci, Vězeňská Služba ČR a další odborníci trestního řízení. Diskutovali o tom, jak restorativně komunikovat v soudní síni s oběťmi či pozůstalými a dát jim prostor a respekt, aby vnímali celý proces spravedlivě.

Celý večer byl zkrátka skvělý, plný poznatků přímo ze soudní síně i další právní praxe, ale i autentického sdílení osobních dojmů z tak silného filmu, jakým dokument Z očí do očí bezesporu je. A dokonce nám v knihovně došly i židle!

Děkujeme všem účastníkům a našim partnerům Městské knihovně Tábor, Probační a mediační službě a Pro bono alianci.

A pokud nás chcete potkat během prázdnin, přijďte 29. 7. na Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, kde budeme také promítat dokument Z očí do očí.

Budeme se na vás těšit v Uherském Hradišti!

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Všechny aktuality →