Aktuality

Jaké jsou názory zaměstnanců Vězeňské služby ČR na uplatňování restorativních přístupů?

Čím více víte, jak programy restorativní justice fungují v českých věznicích a líbí se vám, tím spíše je budete chtít využívat

to říká nový článek Jana Tomáška, Evy Krulichové a Petry Masopust Šachové „Restorative Justice Programs in Czech Prisons: The Role of Perceived Usefulness and Familiarity with the Program“, který vyšel v Prison Journalu v této polovině roku.

Jak už samotný název napovídá, článek se zabývá názory zaměstnanců Vězeňské služby ČR na možnost uplatnění různých typů restorativních programů v českých věznicích a snaží se určit důvody, které zájem o realizaci podporují.

Vychází z výzkumu, který vznikl v rámci české části projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Během něho se s Vězeňskou službou ČR pracovalo na tom, jakým způsobem je možné restorativní přístupy zapojit do vězeňského prostředí – jaké jsou vhodné cesty pro Českou republiku. Do výzkumu se zapojilo celkem 225 pracovníků na pozicích ředitele věznice, vedoucího oddělení výkonu trestu, vychovatele, psychologa, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga.

Výsledky ukazují, že zájem o případné uplatnění daných programů ve věznici, je ovlivněn především mírou obeznámenosti pracovníků a názorem na jejich účinnost. Výstupy dále napovídají, že pokud pracovník rozumí přínosům RJ a líbí se mu tyto přístupy, o to více je otevřený restorativní justici využívat nebo ochotný výše zmíněné programy realizovat.

Závěry článku tedy neodhalují nic zcela nečekaného, ale zdůrazňují potřebu informovat o restorativní justici, protože i na základě tohoto výzkumu se zhruba ¼ (22,6 %) pracovníků s konceptem restorativní justice až dosud v podstatě nesetkala.

Pokud vás výzkum zaujal a chcete vědět více, přečtěte si více.

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →