Aktuality

Jaké jsou názory zaměstnanců Vězeňské služby ČR na uplatňování restorativních přístupů?

Čím více víte, jak programy restorativní justice fungují v českých věznicích a líbí se vám, tím spíše je budete chtít využívat

to říká nový článek Jana Tomáška, Evy Krulichové a Petry Masopust Šachové „Restorative Justice Programs in Czech Prisons: The Role of Perceived Usefulness and Familiarity with the Program“, který vyšel v Prison Journalu v této polovině roku.

Jak už samotný název napovídá, článek se zabývá názory zaměstnanců Vězeňské služby ČR na možnost uplatnění různých typů restorativních programů v českých věznicích a snaží se určit důvody, které zájem o realizaci podporují.

Vychází z výzkumu, který vznikl v rámci české části projektu Restorative Justice: Strategies for Change. Během něho se s Vězeňskou službou ČR pracovalo na tom, jakým způsobem je možné restorativní přístupy zapojit do vězeňského prostředí – jaké jsou vhodné cesty pro Českou republiku. Do výzkumu se zapojilo celkem 225 pracovníků na pozicích ředitele věznice, vedoucího oddělení výkonu trestu, vychovatele, psychologa, sociálního pracovníka a speciálního pedagoga.

Výsledky ukazují, že zájem o případné uplatnění daných programů ve věznici, je ovlivněn především mírou obeznámenosti pracovníků a názorem na jejich účinnost. Výstupy dále napovídají, že pokud pracovník rozumí přínosům RJ a líbí se mu tyto přístupy, o to více je otevřený restorativní justici využívat nebo ochotný výše zmíněné programy realizovat.

Závěry článku tedy neodhalují nic zcela nečekaného, ale zdůrazňují potřebu informovat o restorativní justici, protože i na základě tohoto výzkumu se zhruba ¼ (22,6 %) pracovníků s konceptem restorativní justice až dosud v podstatě nesetkala.

Pokud vás výzkum zaujal a chcete vědět více, přečtěte si více.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Všechny aktuality →