Aktuality

Proběhlo druhé setkání odborníků trestní justice v rámci Restorativní platformy

Druhé setkání odborníků trestní justice sdružených v Restorativní platformě proběhlo ve čtyřech sekcích na přelomu listopadu a prosince.

  • Jak můžeme využít restorativní principy v práci s pachateli, oběťmi a dalšími zasaženými trestným činem v průběhu celého trestního řízení?
  • Jaké postupy volit, jak s účastníky řízení hovořit, jaká opatření či tresty uložit, aby byly naplněny potřeby obětí a pachatel byl veden k přijetí opravdové odpovědnosti za své chování a k nápravě?

Videokazuistiky s reálnými příběhy pozůstalé i pachatele nám byli skvělým vodítkem k diskuzi se státními zástupci, soudci, probačními úředníky, policisty, advokáty i nevládními organizacemi o skutečných potřebách obětí, pachatelů i společnosti v souvislosti s dopady kriminality i o našich očekávání od trestní justice vůbec.

Od členů Restorativní platformy zaznělo

„Pojem „restorativní justice“ obsahuje nejen to obnovující či napravující vztahy, ale také pojem justice, tedy spravedlnost. Není tedy nijak ochranitelská, ale především spravedlivá, protože se ptá lidí na jejich potřeby a dává jim do rukou možnosti řešení situace.“

„Soudce by měl aktivně vytvářet prostor pro oběti a poškozené, aby se v řízení vyjádřili a měli prostor reagovat na pachatele.“

„Zásadní je včasná srozumitelná nabídka informací a podpory pro oběti a pachatele hned od počátku trestního řízení, především ve spolupráci s Probační a mediační službou nebo nevládními organizacemi.“

Pro sekci 3 (vykonávací řízení) i další členy platformy jsme připravili online webinář s profesorem Ivo Aertsenem, který hovořil o belgické zkušenosti s projektem tzv. restorativní detence, kdy prostřednictvím restorativního konzultanta byly zaváděny restorativní programy a postupy v každé věznici v Belgii.

Více o možnostech uplatnění restorativní justice ve vězeňství si můžete přečíst také na naší nové podstránce „RJ ve vězeňství.“

Další setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change se uskuteční začátkem února 2022, kdy budeme hovořit s evropskými kolegy o jejich zkušenostech s restorativními programy u závažné kriminality v rámci společného webináře a budeme diskutovat zkušenost oběti sexuálního násilí s restorativním setkáním s pachatelem.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

/ Institut pro restorativní justici
14 / 9 / 2022

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Všechny aktuality →