Aktuality

Proběhlo druhé setkání odborníků trestní justice v rámci Restorativní platformy

Druhé setkání odborníků trestní justice sdružených v Restorativní platformě proběhlo ve čtyřech sekcích na přelomu listopadu a prosince.

  • Jak můžeme využít restorativní principy v práci s pachateli, oběťmi a dalšími zasaženými trestným činem v průběhu celého trestního řízení?
  • Jaké postupy volit, jak s účastníky řízení hovořit, jaká opatření či tresty uložit, aby byly naplněny potřeby obětí a pachatel byl veden k přijetí opravdové odpovědnosti za své chování a k nápravě?

Videokazuistiky s reálnými příběhy pozůstalé i pachatele nám byli skvělým vodítkem k diskuzi se státními zástupci, soudci, probačními úředníky, policisty, advokáty i nevládními organizacemi o skutečných potřebách obětí, pachatelů i společnosti v souvislosti s dopady kriminality i o našich očekávání od trestní justice vůbec.

Od členů Restorativní platformy zaznělo

„Pojem „restorativní justice“ obsahuje nejen to obnovující či napravující vztahy, ale také pojem justice, tedy spravedlnost. Není tedy nijak ochranitelská, ale především spravedlivá, protože se ptá lidí na jejich potřeby a dává jim do rukou možnosti řešení situace.“

„Soudce by měl aktivně vytvářet prostor pro oběti a poškozené, aby se v řízení vyjádřili a měli prostor reagovat na pachatele.“

„Zásadní je včasná srozumitelná nabídka informací a podpory pro oběti a pachatele hned od počátku trestního řízení, především ve spolupráci s Probační a mediační službou nebo nevládními organizacemi.“

Pro sekci 3 (vykonávací řízení) i další členy platformy jsme připravili online webinář s profesorem Ivo Aertsenem, který hovořil o belgické zkušenosti s projektem tzv. restorativní detence, kdy prostřednictvím restorativního konzultanta byly zaváděny restorativní programy a postupy v každé věznici v Belgii.

Více o možnostech uplatnění restorativní justice ve vězeňství si můžete přečíst také na naší nové podstránce „RJ ve vězeňství.“

Další setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change se uskuteční začátkem února 2022, kdy budeme hovořit s evropskými kolegy o jejich zkušenostech s restorativními programy u závažné kriminality v rámci společného webináře a budeme diskutovat zkušenost oběti sexuálního násilí s restorativním setkáním s pachatelem.

Další aktuality

Chráněno: ReSET: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →