Aktuality

Proběhlo druhé setkání odborníků trestní justice v rámci Restorativní platformy

Druhé setkání odborníků trestní justice sdružených v Restorativní platformě proběhlo ve čtyřech sekcích na přelomu listopadu a prosince.

  • Jak můžeme využít restorativní principy v práci s pachateli, oběťmi a dalšími zasaženými trestným činem v průběhu celého trestního řízení?
  • Jaké postupy volit, jak s účastníky řízení hovořit, jaká opatření či tresty uložit, aby byly naplněny potřeby obětí a pachatel byl veden k přijetí opravdové odpovědnosti za své chování a k nápravě?

Videokazuistiky s reálnými příběhy pozůstalé i pachatele nám byli skvělým vodítkem k diskuzi se státními zástupci, soudci, probačními úředníky, policisty, advokáty i nevládními organizacemi o skutečných potřebách obětí, pachatelů i společnosti v souvislosti s dopady kriminality i o našich očekávání od trestní justice vůbec.

Od členů Restorativní platformy zaznělo

„Pojem „restorativní justice“ obsahuje nejen to obnovující či napravující vztahy, ale také pojem justice, tedy spravedlnost. Není tedy nijak ochranitelská, ale především spravedlivá, protože se ptá lidí na jejich potřeby a dává jim do rukou možnosti řešení situace.“

„Soudce by měl aktivně vytvářet prostor pro oběti a poškozené, aby se v řízení vyjádřili a měli prostor reagovat na pachatele.“

„Zásadní je včasná srozumitelná nabídka informací a podpory pro oběti a pachatele hned od počátku trestního řízení, především ve spolupráci s Probační a mediační službou nebo nevládními organizacemi.“

Pro sekci 3 (vykonávací řízení) i další členy platformy jsme připravili online webinář s profesorem Ivo Aertsenem, který hovořil o belgické zkušenosti s projektem tzv. restorativní detence, kdy prostřednictvím restorativního konzultanta byly zaváděny restorativní programy a postupy v každé věznici v Belgii.

Více o možnostech uplatnění restorativní justice ve vězeňství si můžete přečíst také na naší nové podstránce „RJ ve vězeňství.“

Další setkání Restorativní platformy realizované v rámci projektu Restorative Justice: Strategies for Change se uskuteční začátkem února 2022, kdy budeme hovořit s evropskými kolegy o jejich zkušenostech s restorativními programy u závažné kriminality v rámci společného webináře a budeme diskutovat zkušenost oběti sexuálního násilí s restorativním setkáním s pachatelem.

Další aktuality

Technika restorativního dialogu ve školním prostředí

/ Institut pro restorativní justici
19 / 1 / 2022

Restorativní konverzace poskytují učiteli příležitost vnímat studenta jiným úhlem pohledu. Vyučující díky nim lépe porozumí tomu, co student prožívá v jeho každodenním životě. Může rovněž zjistit, že nemá se svým... ›› více

Komunitní kruhy ve školách

/ Institut pro restorativní justici
6 / 1 / 2022

Výukový kruh, diskusní kruh, komunitní kruh… Je mezi nimi rozdíl? Ano. Jednotlivé názvy se zaměňují a kruhy se tak v českých školách nezřídka využívají neefektivním způsobem. Kruhy komunitní jsou... ›› více

Česko restorativně 2022

/ Institut pro restorativní justici
4 / 1 / 2022

Je tady leden 2022. A loni se toho odehrálo hodně. Vlastně víc, než jsme si před rokem uměli představit. Nový rok však přináší další výzvy a my máme velké plány!... ›› více

Ty největší úspěchy IRJ za rok 2021

/ Institut pro restorativní justici
30 / 12 / 2021

Konec roku 2021 se blíží a my jsme si ho náramně užili! Odehrálo se toho opravdu hodně a rádi vám shrneme ty největší úspěchy! uspořádali jsme konferenci Česko... ›› více

Aktivismus je „in“ – Petra Masopust Šachová v podcastu Právničky

/ Institut pro restorativní justici
9 / 12 / 2021

V nové epizodě podcastu Právničky zjistíte, že právo nemusí být vždy suchařina. V restorativní justici jsou emoce důležité. Své k tomu dodala i Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici. „Neumím zachovat poker... ›› více

Záznam z rozhovoru The Woolf with Hope

/ Týden restorativní justice
2 / 12 / 2021

V rámci Týdne restorativní justice jsme pro váš připravili aktuální online rozhovor s Peterem Woolfem, který nese název The Woolf with Hope. Navazuje na krátké video The Woolf... ›› více

Debata Konflikt & dialog #zOcidoOci – záznam

/ Týden restorativní justice
23 / 11 / 2021

V rámci týdne #zOcidoOci, kdy spolu lidé dotčení závažnými konflikty, které narušily mezilidské vztahy, mluví z #zOcidoOci, a Týdne restorativní justice jsme pro vás připravili veřejnou debatu, ve... ›› více

Mluvme spolu #zOcidoOci – Týden restorativní justice

/ Institut pro restorativní justici
9 / 11 / 2021

Téměř každý z nás se někdy v životě dostal do situace, která výrazně narušila mezilidské vztahy – ať už šlo o konflikt, hádku nebo se stal obětí či... ›› více

Všechny aktuality →