Aktuality

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo pachatelům trestných činů) možnost účastnit se celkem pěti setkání Restorativní platformy, kde měli příležitosti sdílet nejen své názory a pohledy na českou restorativní praxi, ale i debatovat o tom, kde vidí nedostatky a v čem by mohly (a měly) spočívat kroky ke změně

Shodli se na tom, že pro posílení restorativních přístupů v rámci trestní justice je kromě legislativní podpory klíčová především změna praxe – změna zažitých postupů a myšlení každého jednotlivce působícího v různých fázích trestního řízení (i po jeho konci), s kterým oběť a pachatel trestného činu přijdou do kontaktu.

Členové Restorativní platformy v průběhu celého roku měli příležitost nejen pro vzájemnou diskuzi, ale i možnost seznámit se prostřednictvím video kazuistik s konkrétními příběhy obětí i pachatele trestné činnosti a tím, jak vnímali přístup orgánů činných v trestním řízení a svou roli v něm. Měli také možnost účastnit se webinářů se zahraničními hosty – s profesorem kriminologie Ivo Aersenem o belgické zkušenosti se zaváděním restorativních principů ve vězení (podívejte se na webinář) a s belgickou mediátorkou Kristel Buntix o přínosu a významu restorativních setkání pro oběť a pachatele (podívejte se na záznam). Dále zhlédli a reflektovali svědectví oběti znásilnění Albie (zhlédněte výpověď) a, o tom, jak teprve restorativní setkání s pachatelem trestného činu jí pomohlo definitivně překonat trauma způsobené trestným činem. Účastníkům Restorativní platformy byly představeny i některé z restorativních programů realizovaných v České republice, a to rodinné skupinové konference, program Building Bridges a program Vnímám i tebe. Měli také možnost zhlédnout finský dokument Z očí do očí, který byl kromě Prahy a Brna promítán i v Olomouci a v Táboře či na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a jehož promítání se ještě chystá na podzim v Plzni i Praze. Dokumentární film Z očí do očí přibližuje emocionálně náročné přípravy i průběh setkání rodin pozůstalých tváří v tvář vrahovi jejich blízkých.

Účastnící setkávání v rámci Restorativní platformy hodnotili jako užitečné, zajímavé a inspirativní. Za velmi přínosné považovali praktické aktivity a interaktivní části, a oceňovali i zahraniční příklady dobré praxe a možnost interakce s odborníky z jiné sféry trestní justice, než ve které působí. 

Velkým plusem je multidisciplinárnost skupiny (vidíme pohledy a porozumíme problémům jiných profesí). Velký přínos má zahraniční inspirace a příklady dobré praxe

Série setkávání byla završena společnou diskuzí účastníků ohledně jejich vlastní restorativní praxe – možností aplikovat restorativní justici ve své každodenní (nejen pracovní) činnosti. Na základě toho se pak měli možnost zamyslet nad vlastními restorativními cíli:

  • Více se zamýšlet nad skutečnými potřebami obětí a pachatelů trestné činnosti, citlivě se jich na ně ptát a odpovědi brát v úvahu při ukládání opatření či trestu.
  • Aplikovat principy restorativní justice v případech, kdy to bude možné a současně skutečně efektivní pro účastníky trestního řízení (a to jak v průběhu samotného trestního řízení, tak v řízení vykonávacím, s důrazem na přípravné řízení).
  • Přinášet restorativní přístupy do systému vězeňství a práce s pachateli jako desistenční faktor. 
  • Více ve své praxi využívat restorativní programy, které jsou již dostupné.

Účastníci se také shodovali na tom, že je potřeba dalšího sebevzdělávání a předávání informací kolegům tak, aby i oni mohli proniknout do tématu restorativní justice, stejně jako potřeba systematického vzdělávání justičních pracovníků k tématu. 

Propagace konceptu restorativní justice, získávání dalších spolupracovníků, sympatizantů, podporovatelů…

Většina souhlasila s tím, že největší překážkou vlastní restorativní praxe je nedostatek časových, resp. finančních a kapacitních, možností a případná neochota měnit zaběhlé postupy

Materiálů, zdrojů je poměrně dost, jde nyní asi hlavně o dobrou aplikaci poznaného…

Činnost Restorativní platformy je realizována v rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change, všem jejím členům děkujeme za čas a energii věnované nejen účasti na setkáních, ale i za podnětné diskuze a zamýšlení se nad tím, jaké konkrétní změny mohou jako jednotlivci působící v různých oblastech trestní justice a v různých fázích trestního řízení učinit na cestě k vlastní restorativní praxi. Děkujeme také za zpětnou vazbu a vyhodnocení činnosti formou dotazníku, na jehož základě můžeme připravovat na míru ušitý zajímavý program na druhý rok naší spolupráce.

Druhý rok činnosti Restorativní platformy zahájíme výročním setkáním členů spolu s významnými hosty dne 20. září 2022 v Café Louvre v Praze.  Přečtěte si více o Restorativní platformě.

Další aktuality

Zahájili jsme sérii projekcí na Letní filmové škole v Uherském Hradišti

3 / 8 / 2022

Měli jsme jedinečnou příležitost promítat 29. 7. finský dokument Z očí do očí na 48. Letní filmové škole v Uherském Hradišti a bylo to skvělé. Ve velmi příjemném... ›› více

Italská ministryně spravedlnosti Martha Cartabia podpořila restorativní justici na konferenci v Sassari 2022

/ Institut pro restorativní justici
25 / 7 / 2022

„Myslím, že stojíme na začátku nové éry v dějinách chápání spravedlnosti.“ „Je těžké to vysvětlit. Ale ti, kdo měli možnost být svědky zkušenosti s restorativní justicí, dobře vědí,... ›› více

Promítáme dokument Z očí do očí na 48. letní filmové škole v Uherském Hradišti

20 / 7 / 2022

Prázdniny jsou v plném proudu a my pro vás máme plány! Roadshow #zOčídoOčí s projekcí finského dokumentu pokračuje i v létě a není lepší příležitosti promítat Z očí... ›› více

Exkluzivní rozhovor s doktorkou Marií Keenan – restorativní justice v případech sexuálního násilí

/ Institut pro restorativní justici
15 / 7 / 2022

Rozhovor EFRJ s doktorkou Marií Keenan, odbornicí na restorativní justici v případech sexuálního násilí, Irsko O ženských právech, hnutí MeToo a rozšiřování povědomí o restorativní justici jako službě pro oběti... ›› více

Procedurální spravedlnost a trestní řízení – komentář k článku Jakuba Drápala

/ Institut pro restorativní justici
11 / 7 / 2022

Procedurální spravedlnost a trestní řízení „Pokud je účastníkům nasloucháno a jejich názory jsou skutečně, nikoli pouze formálně, zohledněny, důvěra v instituce se logicky zvyšuje, byť nemusí být člověku vyhověno.“ „Teorie procedurální spravedlnosti nás... ›› více

Hodili jí prášek do pití a znásilnili ji. Dnes Petra bojuje za možnost dialogu mezi pachateli a oběťmi trestných činů.

/ RJ v médiích
4 / 7 / 2022

Petra Sokolová vyrůstala na Smíchově. Když jí nebylo ani dvacet, někdo jí v baru hodil prášky do pití a ve spánku ji znásilnil. Dnes je jednou z propagátorek... ›› více

Institut pro restorativní justici na Kriminologických dnech

30 / 6 / 2022

Právníci, sociologové, psychologové, policisté, probační úředníci, vězeňští pracovníci a všichni další čeští odborníci, kteří se zajímají o aktuální dění v oblasti kriminologie, se sešli na již devátém ročníku... ›› více

Zpráva o aktuálním stavu mediací v trestním řízení v Česku i na Slovensku

/ Institut pro restorativní justici
29 / 6 / 2022

Zprávu jsme vytvořili v rámci našeho nového projektu JUSTIN, který odstartoval 10. června v Bratislavě. Ve zprávě se můžete dozvědět například, že v Česku je velký potenciál pro... ›› více

Všechny aktuality →