Aktuality

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo pachatelům trestných činů) možnost účastnit se celkem pěti setkání Restorativní platformy, kde měli příležitosti sdílet nejen své názory a pohledy na českou restorativní praxi, ale i debatovat o tom, kde vidí nedostatky a v čem by mohly (a měly) spočívat kroky ke změně

Shodli se na tom, že pro posílení restorativních přístupů v rámci trestní justice je kromě legislativní podpory klíčová především změna praxe – změna zažitých postupů a myšlení každého jednotlivce působícího v různých fázích trestního řízení (i po jeho konci), s kterým oběť a pachatel trestného činu přijdou do kontaktu.

Členové Restorativní platformy v průběhu celého roku měli příležitost nejen pro vzájemnou diskuzi, ale i možnost seznámit se prostřednictvím video kazuistik s konkrétními příběhy obětí i pachatele trestné činnosti a tím, jak vnímali přístup orgánů činných v trestním řízení a svou roli v něm. Měli také možnost účastnit se webinářů se zahraničními hosty – s profesorem kriminologie Ivo Aersenem o belgické zkušenosti se zaváděním restorativních principů ve vězení (podívejte se na webinář) a s belgickou mediátorkou Kristel Buntix o přínosu a významu restorativních setkání pro oběť a pachatele (podívejte se na záznam). Dále zhlédli a reflektovali svědectví oběti znásilnění Albie (zhlédněte výpověď) a, o tom, jak teprve restorativní setkání s pachatelem trestného činu jí pomohlo definitivně překonat trauma způsobené trestným činem. Účastníkům Restorativní platformy byly představeny i některé z restorativních programů realizovaných v České republice, a to rodinné skupinové konference, program Building Bridges a program Vnímám i tebe. Měli také možnost zhlédnout finský dokument Z očí do očí, který byl kromě Prahy a Brna promítán i v Olomouci a v Táboře či na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a jehož promítání se ještě chystá na podzim v Plzni i Praze. Dokumentární film Z očí do očí přibližuje emocionálně náročné přípravy i průběh setkání rodin pozůstalých tváří v tvář vrahovi jejich blízkých.

Účastnící setkávání v rámci Restorativní platformy hodnotili jako užitečné, zajímavé a inspirativní. Za velmi přínosné považovali praktické aktivity a interaktivní části, a oceňovali i zahraniční příklady dobré praxe a možnost interakce s odborníky z jiné sféry trestní justice, než ve které působí. 

Velkým plusem je multidisciplinárnost skupiny (vidíme pohledy a porozumíme problémům jiných profesí). Velký přínos má zahraniční inspirace a příklady dobré praxe

Série setkávání byla završena společnou diskuzí účastníků ohledně jejich vlastní restorativní praxe – možností aplikovat restorativní justici ve své každodenní (nejen pracovní) činnosti. Na základě toho se pak měli možnost zamyslet nad vlastními restorativními cíli:

  • Více se zamýšlet nad skutečnými potřebami obětí a pachatelů trestné činnosti, citlivě se jich na ně ptát a odpovědi brát v úvahu při ukládání opatření či trestu.
  • Aplikovat principy restorativní justice v případech, kdy to bude možné a současně skutečně efektivní pro účastníky trestního řízení (a to jak v průběhu samotného trestního řízení, tak v řízení vykonávacím, s důrazem na přípravné řízení).
  • Přinášet restorativní přístupy do systému vězeňství a práce s pachateli jako desistenční faktor. 
  • Více ve své praxi využívat restorativní programy, které jsou již dostupné.

Účastníci se také shodovali na tom, že je potřeba dalšího sebevzdělávání a předávání informací kolegům tak, aby i oni mohli proniknout do tématu restorativní justice, stejně jako potřeba systematického vzdělávání justičních pracovníků k tématu. 

Propagace konceptu restorativní justice, získávání dalších spolupracovníků, sympatizantů, podporovatelů…

Většina souhlasila s tím, že největší překážkou vlastní restorativní praxe je nedostatek časových, resp. finančních a kapacitních, možností a případná neochota měnit zaběhlé postupy

Materiálů, zdrojů je poměrně dost, jde nyní asi hlavně o dobrou aplikaci poznaného…

Činnost Restorativní platformy je realizována v rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change, všem jejím členům děkujeme za čas a energii věnované nejen účasti na setkáních, ale i za podnětné diskuze a zamýšlení se nad tím, jaké konkrétní změny mohou jako jednotlivci působící v různých oblastech trestní justice a v různých fázích trestního řízení učinit na cestě k vlastní restorativní praxi. Děkujeme také za zpětnou vazbu a vyhodnocení činnosti formou dotazníku, na jehož základě můžeme připravovat na míru ušitý zajímavý program na druhý rok naší spolupráce.

Druhý rok činnosti Restorativní platformy zahájíme výročním setkáním členů spolu s významnými hosty dne 20. září 2022 v Café Louvre v Praze.  Přečtěte si více o Restorativní platformě.

Další aktuality

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →