Aktuality

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo pachatelům trestných činů) možnost účastnit se celkem pěti setkání Restorativní platformy, kde měli příležitosti sdílet nejen své názory a pohledy na českou restorativní praxi, ale i debatovat o tom, kde vidí nedostatky a v čem by mohly (a měly) spočívat kroky ke změně

Shodli se na tom, že pro posílení restorativních přístupů v rámci trestní justice je kromě legislativní podpory klíčová především změna praxe – změna zažitých postupů a myšlení každého jednotlivce působícího v různých fázích trestního řízení (i po jeho konci), s kterým oběť a pachatel trestného činu přijdou do kontaktu.

Členové Restorativní platformy v průběhu celého roku měli příležitost nejen pro vzájemnou diskuzi, ale i možnost seznámit se prostřednictvím video kazuistik s konkrétními příběhy obětí i pachatele trestné činnosti a tím, jak vnímali přístup orgánů činných v trestním řízení a svou roli v něm. Měli také možnost účastnit se webinářů se zahraničními hosty – s profesorem kriminologie Ivo Aersenem o belgické zkušenosti se zaváděním restorativních principů ve vězení (podívejte se na webinář) a s belgickou mediátorkou Kristel Buntix o přínosu a významu restorativních setkání pro oběť a pachatele (podívejte se na záznam). Dále zhlédli a reflektovali svědectví oběti znásilnění Albie (zhlédněte výpověď) a, o tom, jak teprve restorativní setkání s pachatelem trestného činu jí pomohlo definitivně překonat trauma způsobené trestným činem. Účastníkům Restorativní platformy byly představeny i některé z restorativních programů realizovaných v České republice, a to rodinné skupinové konference, program Building Bridges a program Vnímám i tebe. Měli také možnost zhlédnout finský dokument Z očí do očí, který byl kromě Prahy a Brna promítán i v Olomouci a v Táboře či na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a jehož promítání se ještě chystá na podzim v Plzni i Praze. Dokumentární film Z očí do očí přibližuje emocionálně náročné přípravy i průběh setkání rodin pozůstalých tváří v tvář vrahovi jejich blízkých.

Účastnící setkávání v rámci Restorativní platformy hodnotili jako užitečné, zajímavé a inspirativní. Za velmi přínosné považovali praktické aktivity a interaktivní části, a oceňovali i zahraniční příklady dobré praxe a možnost interakce s odborníky z jiné sféry trestní justice, než ve které působí. 

Velkým plusem je multidisciplinárnost skupiny (vidíme pohledy a porozumíme problémům jiných profesí). Velký přínos má zahraniční inspirace a příklady dobré praxe

Série setkávání byla završena společnou diskuzí účastníků ohledně jejich vlastní restorativní praxe – možností aplikovat restorativní justici ve své každodenní (nejen pracovní) činnosti. Na základě toho se pak měli možnost zamyslet nad vlastními restorativními cíli:

  • Více se zamýšlet nad skutečnými potřebami obětí a pachatelů trestné činnosti, citlivě se jich na ně ptát a odpovědi brát v úvahu při ukládání opatření či trestu.
  • Aplikovat principy restorativní justice v případech, kdy to bude možné a současně skutečně efektivní pro účastníky trestního řízení (a to jak v průběhu samotného trestního řízení, tak v řízení vykonávacím, s důrazem na přípravné řízení).
  • Přinášet restorativní přístupy do systému vězeňství a práce s pachateli jako desistenční faktor. 
  • Více ve své praxi využívat restorativní programy, které jsou již dostupné.

Účastníci se také shodovali na tom, že je potřeba dalšího sebevzdělávání a předávání informací kolegům tak, aby i oni mohli proniknout do tématu restorativní justice, stejně jako potřeba systematického vzdělávání justičních pracovníků k tématu. 

Propagace konceptu restorativní justice, získávání dalších spolupracovníků, sympatizantů, podporovatelů…

Většina souhlasila s tím, že největší překážkou vlastní restorativní praxe je nedostatek časových, resp. finančních a kapacitních, možností a případná neochota měnit zaběhlé postupy

Materiálů, zdrojů je poměrně dost, jde nyní asi hlavně o dobrou aplikaci poznaného…

Činnost Restorativní platformy je realizována v rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change, všem jejím členům děkujeme za čas a energii věnované nejen účasti na setkáních, ale i za podnětné diskuze a zamýšlení se nad tím, jaké konkrétní změny mohou jako jednotlivci působící v různých oblastech trestní justice a v různých fázích trestního řízení učinit na cestě k vlastní restorativní praxi. Děkujeme také za zpětnou vazbu a vyhodnocení činnosti formou dotazníku, na jehož základě můžeme připravovat na míru ušitý zajímavý program na druhý rok naší spolupráce.

Druhý rok činnosti Restorativní platformy zahájíme výročním setkáním členů spolu s významnými hosty dne 20. září 2022 v Café Louvre v Praze.  Přečtěte si více o Restorativní platformě.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →