Aktuality

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo pachatelům trestných činů) možnost účastnit se celkem pěti setkání Restorativní platformy, kde měli příležitosti sdílet nejen své názory a pohledy na českou restorativní praxi, ale i debatovat o tom, kde vidí nedostatky a v čem by mohly (a měly) spočívat kroky ke změně

Shodli se na tom, že pro posílení restorativních přístupů v rámci trestní justice je kromě legislativní podpory klíčová především změna praxe – změna zažitých postupů a myšlení každého jednotlivce působícího v různých fázích trestního řízení (i po jeho konci), s kterým oběť a pachatel trestného činu přijdou do kontaktu.

Členové Restorativní platformy v průběhu celého roku měli příležitost nejen pro vzájemnou diskuzi, ale i možnost seznámit se prostřednictvím video kazuistik s konkrétními příběhy obětí i pachatele trestné činnosti a tím, jak vnímali přístup orgánů činných v trestním řízení a svou roli v něm. Měli také možnost účastnit se webinářů se zahraničními hosty – s profesorem kriminologie Ivo Aersenem o belgické zkušenosti se zaváděním restorativních principů ve vězení (podívejte se na webinář) a s belgickou mediátorkou Kristel Buntix o přínosu a významu restorativních setkání pro oběť a pachatele (podívejte se na záznam). Dále zhlédli a reflektovali svědectví oběti znásilnění Albie (zhlédněte výpověď) a, o tom, jak teprve restorativní setkání s pachatelem trestného činu jí pomohlo definitivně překonat trauma způsobené trestným činem. Účastníkům Restorativní platformy byly představeny i některé z restorativních programů realizovaných v České republice, a to rodinné skupinové konference, program Building Bridges a program Vnímám i tebe. Měli také možnost zhlédnout finský dokument Z očí do očí, který byl kromě Prahy a Brna promítán i v Olomouci a v Táboře či na Letní filmové škole v Uherském Hradišti a jehož promítání se ještě chystá na podzim v Plzni i Praze. Dokumentární film Z očí do očí přibližuje emocionálně náročné přípravy i průběh setkání rodin pozůstalých tváří v tvář vrahovi jejich blízkých.

Účastnící setkávání v rámci Restorativní platformy hodnotili jako užitečné, zajímavé a inspirativní. Za velmi přínosné považovali praktické aktivity a interaktivní části, a oceňovali i zahraniční příklady dobré praxe a možnost interakce s odborníky z jiné sféry trestní justice, než ve které působí. 

Velkým plusem je multidisciplinárnost skupiny (vidíme pohledy a porozumíme problémům jiných profesí). Velký přínos má zahraniční inspirace a příklady dobré praxe

Série setkávání byla završena společnou diskuzí účastníků ohledně jejich vlastní restorativní praxe – možností aplikovat restorativní justici ve své každodenní (nejen pracovní) činnosti. Na základě toho se pak měli možnost zamyslet nad vlastními restorativními cíli:

  • Více se zamýšlet nad skutečnými potřebami obětí a pachatelů trestné činnosti, citlivě se jich na ně ptát a odpovědi brát v úvahu při ukládání opatření či trestu.
  • Aplikovat principy restorativní justice v případech, kdy to bude možné a současně skutečně efektivní pro účastníky trestního řízení (a to jak v průběhu samotného trestního řízení, tak v řízení vykonávacím, s důrazem na přípravné řízení).
  • Přinášet restorativní přístupy do systému vězeňství a práce s pachateli jako desistenční faktor. 
  • Více ve své praxi využívat restorativní programy, které jsou již dostupné.

Účastníci se také shodovali na tom, že je potřeba dalšího sebevzdělávání a předávání informací kolegům tak, aby i oni mohli proniknout do tématu restorativní justice, stejně jako potřeba systematického vzdělávání justičních pracovníků k tématu. 

Propagace konceptu restorativní justice, získávání dalších spolupracovníků, sympatizantů, podporovatelů…

Většina souhlasila s tím, že největší překážkou vlastní restorativní praxe je nedostatek časových, resp. finančních a kapacitních, možností a případná neochota měnit zaběhlé postupy

Materiálů, zdrojů je poměrně dost, jde nyní asi hlavně o dobrou aplikaci poznaného…

Činnost Restorativní platformy je realizována v rámci projektu Restorative Justice: Strategie for Change, všem jejím členům děkujeme za čas a energii věnované nejen účasti na setkáních, ale i za podnětné diskuze a zamýšlení se nad tím, jaké konkrétní změny mohou jako jednotlivci působící v různých oblastech trestní justice a v různých fázích trestního řízení učinit na cestě k vlastní restorativní praxi. Děkujeme také za zpětnou vazbu a vyhodnocení činnosti formou dotazníku, na jehož základě můžeme připravovat na míru ušitý zajímavý program na druhý rok naší spolupráce.

Druhý rok činnosti Restorativní platformy zahájíme výročním setkáním členů spolu s významnými hosty dne 20. září 2022 v Café Louvre v Praze.  Přečtěte si více o Restorativní platformě.

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →