Rodinná konference

Uplatnění restorativních přístupů limituje pouze představivost a kreativita aktérů v trestní justici, zástupců občanské společnosti a členů dané komunity. Její uplatnění tedy nekončí pouze v mezích trestního práva. Uplatňuje se například i v rámci rodinných konfliktů.

K restorativním přístupům patří i Rodinné konference, které znamenají respekt k potencionálu rodiny a komunity při řešení problémové situace. Společným řešením konfliktu se posilují mezilidské vztahy v rodině. Tuto metodu lze vnímat jako alternativu k tradičním mocenským nástrojům sociální práce.

Rodina, která se dostane do obtížné situace, může snáze najít řešení, když spojí síly s dalšími blízkými lidmi ve svém okolí. Protože víc hlav, víc ví. Využívá se zejména v případech souvisejících s ohroženými dětmi a mládeží.

Představte si rodinnou konferenci jako setkání rodiny, dětí, příbuzných a třeba i přátel a známých s cílem společně najít řešení problému v rodině tak, aby bylo zajištěno bezpečí dítěte a posílily se kompetence samotných členů rodiny. Cílem konference je dohodnout se na společném řešení a dát mu písemnou podobu (bezpečnostní plán řešící situaci jejích členů).

Výhodou je, že rodina může situaci zlepšit vlastními silami a sobě přirozeným způsobem. To vše dříve, než situace dospěje do takové krize, ve které je nutný zásah odborníků

Někdy však není jednoduché svolat celou rodinu a dohodnout se na řešením. V ČR existuje organizace Lata, která pomáhá s celou přípravou i realizací takového rodinného setkání.

Účastníci o rodinné konferenci řekli:

„Líbilo se mi, že jsme díky rodinné konferenci dospěli k písemnému stanovení dohody.“

„Líbila se mi ta volnost. Nikdo není k ničemu nucen.“

Zdroje:

Průvodce restorativními programy UNODC, OSN, 2020

DUNOVSKÁ, K. Metodika rodinných konferencí. Amalthea, 2012, s. 7. Dostupné z: https://adoc.pub/metodika-metodika-metodika-metodika-metodika5d76d9485bff58fd92e5ca32c2e3ef7c24465.html

https://www.crklata.cz/pro-rodinu/