Aktuality

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem „Policy matters in Restorative Justice“. Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust Šachové se do španělské Pamplony vydal i náš stážista Jakub Novák.

Povinnosti naší předsedkyně ji přivedly na místo o několik dní před veřejným zahájením konference, kdy se věnovala roli tajemnice fora. S dalšími členy rady pracovala na nastavování interních procesů a efektivitě organizace. Pokračovala pak jednáním zástupců pracovních skupin a komisí EFRJ, setkání svého druhu první a tedy primárně věnováno fungování a propojení aktivit a výstupů jednotlivých skupin.

Program konference zahrnoval plenární zasedání a paralelní workshopy. Plenární zasedání měli za cíl poskytnout „nejnovější poznatky“ z hlediska mezinárodních právních a politických nástrojů v oblasti restorativní justice a politické práce Evropského fóra pro restorativní spravedlnost (včetně Evropské sítě pro politiku restorativní justice založené v roce 2018 a projektu Strategie restorativní justice pro Změna začala v roce 2019). Paralelní workshopy se věnovaly vznikajícím politickým oblastem a konkrétním postupům důležitým pro přístup k vysoce kvalitním službám restorativní justice, za podpory zástupců pracovních skupin a výborů EFRJ.

Během moderování panelu vedla naše předsedkyně debatu o konkrétních překážkách a výzvách zabraňujících plnou integraci restorativních přístupů do legislativy, politiky a vládních postupů tak, aby se finálně tyto přístupy opravdu propsaly do životů občanů. Zároveň také aktivně přispívala i mimo hranice této debaty, během soukromých rozhovorů s evropskými leadry (nejen) z oblasti restorativní justice po celé konání této mezinárodní konference.

Návrat z Pamplony, kde mimo jiné slavila úspěch i první restorativní zásada, doprovází obnovená motivace čelit překážkám a důvodům, proč restorativní justice zůstává nedostatečně využívána a které ovlivňují přístup k těmto službám. Mezi ně stále patří nedostatek povědomí a spolupráce s potenciálními předávajícími orgány (např. ) a nedostatek dobře financovaných vysoce kvalitních služeb restorativní justice ve všech zemích.

Další aktuality

Evropský den obětí trestných činů

/ Institut pro restorativní justici
22 / 2 / 2024

Dnes je Evropský den obětí trestných činů. Jeho cílem je zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Pro jejich zajištění v každodenní praxi trestního řízení hrají restorativní principy... ›› více

Ohlédnutí za rokem 2023

/ Institut pro restorativní justici
1 / 2 / 2024

Během uplynulého roku jsme se neúnavně věnovali rozšiřování povědomí o restorativní justici v odborných kruzích i u laické veřejnosti. Účastnili jsme se konferencí, tvořili metodiky, školili facilitátory... Podívejte... ›› více

Zpráva z mezinárodní konference v Bratislavě, kde také proběhlo představení Manuálu pro restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti v rámci projektu JUSTIN Erasmus+

22 / 12 / 2023

Dne 4. prosince 2023 se na Univerzitě Komenského v Bratislavě konala mezinárodní konference Ministerstva spravodlivosti SR na téma "Restorativní setkání v případech závažné trestné činnosti”. Tato událost byla... ›› více

Vznikla metodika v rámci projektu RESTABUS

16 / 12 / 2023

S velikou radostí představujeme nově vzniklou metodiku týkající se restorativních přístupů v seniorním abusu pod názvem Aplikace principů restorativní justice do systému řešení seniorského abusu. V partnerství s... ›› více

Proběhlo další supervizní setkání facilitátorů projektu ReSet

1 / 12 / 2023

Třetí listopadová středa patřila superviznímu setkání facilitátorů našeho pilotního programu ReSet. Vzhledem k typu a obsahu práce jsou pravidelné supervize jedním z klíčových prvků podpory a zvýšení dovedností... ›› více

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Všechny aktuality →