Aktuality

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem „Policy matters in Restorative Justice“. Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust Šachové se do španělské Pamplony vydal i náš stážista Jakub Novák.

Povinnosti naší předsedkyně ji přivedly na místo o několik dní před veřejným zahájením konference, kdy se věnovala roli tajemnice fora. S dalšími členy rady pracovala na nastavování interních procesů a efektivitě organizace. Pokračovala pak jednáním zástupců pracovních skupin a komisí EFRJ, setkání svého druhu první a tedy primárně věnováno fungování a propojení aktivit a výstupů jednotlivých skupin.

Program konference zahrnoval plenární zasedání a paralelní workshopy. Plenární zasedání měli za cíl poskytnout „nejnovější poznatky“ z hlediska mezinárodních právních a politických nástrojů v oblasti restorativní justice a politické práce Evropského fóra pro restorativní spravedlnost (včetně Evropské sítě pro politiku restorativní justice založené v roce 2018 a projektu Strategie restorativní justice pro Změna začala v roce 2019). Paralelní workshopy se věnovaly vznikajícím politickým oblastem a konkrétním postupům důležitým pro přístup k vysoce kvalitním službám restorativní justice, za podpory zástupců pracovních skupin a výborů EFRJ.

Během moderování panelu vedla naše předsedkyně debatu o konkrétních překážkách a výzvách zabraňujících plnou integraci restorativních přístupů do legislativy, politiky a vládních postupů tak, aby se finálně tyto přístupy opravdu propsaly do životů občanů. Zároveň také aktivně přispívala i mimo hranice této debaty, během soukromých rozhovorů s evropskými leadry (nejen) z oblasti restorativní justice po celé konání této mezinárodní konference.

Návrat z Pamplony, kde mimo jiné slavila úspěch i první restorativní zásada, doprovází obnovená motivace čelit překážkám a důvodům, proč restorativní justice zůstává nedostatečně využívána a které ovlivňují přístup k těmto službám. Mezi ně stále patří nedostatek povědomí a spolupráce s potenciálními předávajícími orgány (např. ) a nedostatek dobře financovaných vysoce kvalitních služeb restorativní justice ve všech zemích.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Všechny aktuality →