Aktuality

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských států působí právě tyto národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice.

“Otázkám trestní a restorativní justice se dnes intenzivně věnuji na Ministerstvu spravedlnosti. Nové zkušenosti jsem získal na nedávných mezinárodních odborných konferencích a dalších akcích během českého předsednictví Radě EU. Ze své pozice náměstka ministra spravedlnosti mám možnost pravidelně komunikovat s odborníky a mnohé věci ovlivnit. Tímto vším bych rád celému projektu přispěl a aktivně se podílel na jeho výstupech,” říká Mgr. Karel Dvořák o své roli v národní skupině projektu Restorative Justice: Strategies for Change.

Výběr nového člena ovlivňuje škála faktorů: od bazálních jako je zájem o tématiku restorativní justice, časová kapacita až faktory podstatné, a to zastoupení orgánu či instituce, která má potenciál poskytovat prostor k přinášení restorativních témat do povědomí odborné veřejnosti a v ideálním případě ochota dané instituce aplikovat praktická restorativní řešení. “Jsme moc rádi, že se pan náměstek Dvořák této role ujal, protože přináší čerstvý pohled na proces aplikace restorativních přístupů do českého prostředí a současně dlouhodobou zkušenost v právní oblasti,” říká Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici.

Jednou ze stěžejních aktivit projektu bylo vytvoření Strategie restorativní justice pro Českou republiku, která je součástí programového prohlášení vlády. Aktuálně na danou strategii navazuje činnost Restorativní platformy, jež sdružuje více než 50 odborníků na poli trestní justice a jejíž činnost běží též s podporu Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Policejního prezidia a České advokátní komory. Zapojení odborníci formulují doporučení pro praxi a legislativu v oblasti trestní justice, které budou obsaženy v Příručce restorativní praxe pro Českou republiku.

“Restorativní platforma je unikátní příležitostí pro formulování restorativních doporučení pro českou trestní justici, využívající poznatků zapojených odborníků v návaznosti na jejich přímou zkušenost z praxe,” zdůrazňuje předsedkyně Masopust Šachová.

“Členství ve skupině jsem si vybral proto, že jako náměstek ministra spravedlnosti cítím odpovědnost za oblast, které se skupina věnuje. Chci aktivně podporovat diskusi o změnách v trestní justici a nutnosti zavést či posílit prvky restorativní justice, jako je péče o oběti, komplexní řešení náhrady újmy či reintegrace, dialog a práce s pachateli, která pomůže snížit recidivu,” uvádí Karel Dvořák. 

Setkání Core Members Restorative Justice: Strategies for Change, 14. února 2023

Aktivity Restorativní platformy po zbytek roku 2023 zahrnují především červnový Strategický seminář na Ministerstvu spravedlnosti, kde proběhne zásadní shrnutí zmíněné Restorativní platformy za celou její činnost. Dalším milníkem je pak závěrečná konference v říjnu, kde bude představen výstup celého projektu, Příručka restorativní praxe pro Českou republiku. Na konferenci se očekává přítomnost jednoho ze zakladatelů projektu Restorative Justice: Strategies for Change, Iana Mardera.

Další aktuality

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: https://radiozurnal.rozhlas.cz/dialog-s-pachatelem-trestneho-cinu-obeti-hovori-o-tom-ze-byl-moment-kdy-si-8957988 ›› více

Registrace na konferenci v rámci projektu RESTABUS spuštěna

/ RJ a seniorský abusus
28 / 3 / 2023

Registrujte se na dubnovou konferenci na téma týrání a zneužívání seniorů a možnosti využití restorativních přístupů. Registrace zde 25. dubna 2023 v Praze, 09:00–15:30 hod.konference a workshop v prostorách Českého... ›› více

Zveme vás na dvě projekce finského dokumentu Z očí do očí s následnou diskuzí

16 / 3 / 2023

Zapojte se do dialogu #zOčídoOčí – projekce filmu a debata V rámci roadshow kampaně #zOčídoOčí, která upozorňuje na prospěšnost řešení konfliktu dialogem, cestujeme po celé ČR a představujeme jedinečný... ›› více

10. setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
12 / 3 / 2023

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci,... ›› více

Vznikl manuál restorativní justice pro soudce a státní zástupce

/ Institut pro restorativní justici
6 / 3 / 2023

Tato příručka je průvodcem pro školitele, kteří vedou a facilitují školení o restorativní justici pro soudce a státní zástupce. Manuál vznikl díky odbornému konsorciu pod taktovkou European Forum... ›› více

Odborné školení facilitátorů restorativních setkání v případech závažné kriminality

/ Institut pro restorativní justici
21 / 2 / 2023

V současné době jsou v České republice příležitosti pro restorativní programy typu mediace využívány převážně v situacích méně závažné trestné činnosti. Zcela ojedinělý projekt Institutu pro restorativní justici... ›› více

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

/ Restorativní platforma
21 / 2 / 2023

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem... ›› více

Projekt JUSTIN pokračuje návštěvou partnerů v Belgii

/ Institut pro restorativní justici
25 / 1 / 2023

V polovině měsíce ledna jsme v rámci projektu JUSTIN Erasmus navštívili rovnou dvě důležitá místa pro restorativní justici v Belgii, a to dlouhodobého partnera European Forum for Restorative... ›› více

Všechny aktuality →