Aktuality

Náměstek člena vlády na Ministerstvu spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák se stal novým členem národní skupiny Restorative Justice: Strategies for Change

Tato skupina je součástí evropského projektu, jehož cílem je podpořit rozvoj restorativní justice na úrovni jednotlivých států a vzájemně sdílet zkušenosti při společných setkáních. V každém z členských států působí právě tyto národní skupiny, jejichž úkolem je aktivizace jednotlivých aktérů na poli trestní justice a vytváření národní strategie pro široké uplatnění restorativní justice.

“Otázkám trestní a restorativní justice se dnes intenzivně věnuji na Ministerstvu spravedlnosti. Nové zkušenosti jsem získal na nedávných mezinárodních odborných konferencích a dalších akcích během českého předsednictví Radě EU. Ze své pozice náměstka ministra spravedlnosti mám možnost pravidelně komunikovat s odborníky a mnohé věci ovlivnit. Tímto vším bych rád celému projektu přispěl a aktivně se podílel na jeho výstupech,” říká Mgr. Karel Dvořák o své roli v národní skupině projektu Restorative Justice: Strategies for Change.

Výběr nového člena ovlivňuje škála faktorů: od bazálních jako je zájem o tématiku restorativní justice, časová kapacita až faktory podstatné, a to zastoupení orgánu či instituce, která má potenciál poskytovat prostor k přinášení restorativních témat do povědomí odborné veřejnosti a v ideálním případě ochota dané instituce aplikovat praktická restorativní řešení. “Jsme moc rádi, že se pan náměstek Dvořák této role ujal, protože přináší čerstvý pohled na proces aplikace restorativních přístupů do českého prostředí a současně dlouhodobou zkušenost v právní oblasti,” říká Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici.

Jednou ze stěžejních aktivit projektu bylo vytvoření Strategie restorativní justice pro Českou republiku, která je součástí programového prohlášení vlády. Aktuálně na danou strategii navazuje činnost Restorativní platformy, jež sdružuje více než 50 odborníků na poli trestní justice a jejíž činnost běží též s podporu Nejvyššího soudu, Nejvyššího státního zastupitelství, Policejního prezidia a České advokátní komory. Zapojení odborníci formulují doporučení pro praxi a legislativu v oblasti trestní justice, které budou obsaženy v Příručce restorativní praxe pro Českou republiku.

“Restorativní platforma je unikátní příležitostí pro formulování restorativních doporučení pro českou trestní justici, využívající poznatků zapojených odborníků v návaznosti na jejich přímou zkušenost z praxe,” zdůrazňuje předsedkyně Masopust Šachová.

“Členství ve skupině jsem si vybral proto, že jako náměstek ministra spravedlnosti cítím odpovědnost za oblast, které se skupina věnuje. Chci aktivně podporovat diskusi o změnách v trestní justici a nutnosti zavést či posílit prvky restorativní justice, jako je péče o oběti, komplexní řešení náhrady újmy či reintegrace, dialog a práce s pachateli, která pomůže snížit recidivu,” uvádí Karel Dvořák. 

Setkání Core Members Restorative Justice: Strategies for Change, 14. února 2023

Aktivity Restorativní platformy po zbytek roku 2023 zahrnují především červnový Strategický seminář na Ministerstvu spravedlnosti, kde proběhne zásadní shrnutí zmíněné Restorativní platformy za celou její činnost. Dalším milníkem je pak závěrečná konference v říjnu, kde bude představen výstup celého projektu, Příručka restorativní praxe pro Českou republiku. Na konferenci se očekává přítomnost jednoho ze zakladatelů projektu Restorative Justice: Strategies for Change, Iana Mardera.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →