Aktuality

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Zkušenosti z Irska

Jak kreativně komunikovat téma restorativní justice? Hledali jsme odpovědi na letním institutu v Irsku

O prázdninách se toho dělo opravdu hodně a navštívili jsme nejen Finsko, ale také Irsko. Předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová se v srpnu zúčastnila Letního institutu restorativní justice a inovací v oblasti designu na univerzitě Maynooth.

Událost spojila dohromady 28 akademikůčlenů sítě Restorative Justice Pedagogy Network ze šestnácti zemí, kteří společně zkoumali, jak lépe komunikovat téma restorativní justice různým cílovým skupinám se zaměřením na vzdělávání veřejnosti. Všichni účastníci společně hledali nové způsoby, jak tohoto cíle dosáhnout pomocí technik nejen z restorativní praxe, ale také z oblasti inovací v designu. Ústředním nástrojem velmi poutavých workshopů byl tzv. „design thinking“ při hledání řešení. Ten umožňuje pomocí kreativního procesu zaměřeného na potřeby těch, kterým je služba určena, docházet k řešením. Ty opravdu odpovídají potřebám daného člověka nebo skupiny.

Během několika dní tak všichni díky kreativnímu procesu a přednáškám odborníků vytvořili velmi originální nástroje, jak témata restorativní justice předávat. Vznikl nový dětský superhrdina, který by se mohl objevit v televizním pořadu, školící aplikace pro policisty, na kterou by veřejnost mohla nahrávat materiály nebo také pivní tácky a další způsoby, které povzbuzují lidi k diskuzi na téma restorativní justice.

Z této zajímavé zkušenosti vyplynulo, že činnosti v rámci workshopů budou sloužit jako podklad pro mnoho dalších aktivit, včetně pedagogické a advokační činnosti v oblasti restorativní justice.

Děkujeme všem organizátorům, kteří událost hostili a umožnili nám být u toho: Dr. Ian Marder (odborný asistent v oboru kriminologie, School of Law and Criminology), Dr. Threase Finnegan-Kessie (manažerka inovačních projektů, Mi:Lab), Trevor Vaugh (hlavní výzkumník, Mi:Lab) a Layne Aston (výkonná asistentka, Mi:Lab), Department of Law, Maynooth University a Innovation Lab.

Další aktuality

Výroční setkání členů Restorativní platformy v Café Louvre bylo vstupem do druhého roku své činnosti

/ Restorativní platforma
23 / 9 / 2022

Po roce své práce v rámci Restorativní platformy se měli možnost její členové sejít k reflexi uplynulého roku a sdílení průběžných výstupů jednotlivých sekcí, do kterých jsou zapojeni. Restorativní platforma... ›› více

Byl zvolen nový výkonný výbor EFRJ

20 / 9 / 2022

Konaly se nové volby do výkonného výboru Rady Evropského fóra pro restorativní justici a předsedkyně IRJ Petra Masopust Šachová byla zvolena novou tajemnicí. Máme z výsledku velkou radost... ›› více

Přečetli jsme knihu České vězeňství

12 / 9 / 2022

Vězeňství je společenským fenoménem, který se prolíná nejen naší českou historií již od hlubokého středověku. Jakým vývojem vězeňství prošlo, jak vypadá dnes a jak bude vypadat do budoucna?... ›› více

Studijní cesta do Finska Z očí do očí – projekt JUSTIN Erasmus+

1 / 9 / 2022

Řada z vás, našich příznivců či zájemců o informace k současným trendům restorativní justice, jste měli možnost shlédnout finský dokument Z očí do Očí, který představuje setkávání pozůstalých s těmi, kteří vzali... ›› více

Ohlédnutí za roadshow Z očí do očí v obrazech

19 / 8 / 2022

Už ve 12 letech se náš (nejspíš) nejmladší fanoušek stává propagátorem restorativní justice: vytvořil video, které dokumentuje, co jsme letos zažili v rámci roadshow #zOčídoOčí. My s vámi... ›› více

Možnosti intervence a mediace v případech domácího násilí

18 / 8 / 2022

Mediace v případech domácího násilí je považována za vhodný nástroj mimosoudní intervence pouze v některých částech Německa. V ostatních oblastech mají k mediacím výhrady zaměstnanci některých institucí na ochranu obětí či zaměstnanci... ›› více

Pomoc pro oběti trestného činu

17 / 8 / 2022

Ublížil vám někdo? Stali jste se obětí trestného činu a neměli jste možnost s nikým svou zkušenost sdílet? Cítíte dopady trestného činu na váš život a nevíte, co... ›› více

Ohlédnutí za prvním rokem Restorativní platformy 

4 / 8 / 2022

Od září 2021 do června 2022 měli odborníci z různých oblastí trestní justice (policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, vězeňští pracovníci, probační úředníci, zástupci nevládních organizací poskytující sužby obětem nebo... ›› více

Všechny aktuality →