Aktuality

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s konkrétním zaměřením na práva obětí a zacházení s nimi, se naše ředitelka programů Tereza Řeháková nedávno školila, radila a propagovala českou praxi v krásné Barceloně, kde ji také čekala příležitost představit konkrétní snahy našeho institutu ve vytyčených oblastech. Společně s kolegyní z European Forum for Restorative Justice vedly také workshop o vzdělávání v restorativní justici, jehož obsah volně navazoval na aktivity Restorativní platformy.

Toto setkání bylo závěrečné ze tří a trvalo pět pracovních dní. Mezi zastoupené země patří Belgie, Itálie, Španělsko, Rusko a Německo. Zeptali jsme se Terezy na několik otázek z této cesty.

V čem podle Vás spočívá hlavní přínos projektu PROTECT?

Především jsme měli možnost potkat se s praktiky z řady zemí Evropy, kteří pracují v oblasti podpory obětí trestných činů nebo v oblasti restorativní praxe či teorie. Mohli jsme sdílet naši konkrétní praxi, diskutovat o rozdílech a potřebách systémových i legislativních změn, inspirovat se konkrétními restorativními programy a přístupy.

O jakých nových a zajímavých příkladech využití RJ jste se v Barceloně dozvěděla? Jaké z těchto příkladů by stálo za to vyzkoušet i u nás?

Je jich hned několik. Zajímavá je například švýcarská zkušenost s programy setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů ve vězeních, který je v něčem podobný u nás známému Building Bridges, které realizuje v českých věznicích Mezinárodní vězeňské společenství. Tyto se nicméně zaměřují v daném běhu programu vždy na některý typ trestné činnosti a nepracují s biblickým příběhem, ale mají jiný obsah jednotlivých setkání. Podobná praxe je i v Belgii, kde v takových skupinách pracují i s oběťmi a pachateli sexuálního násilí. 

Další zajímavostí je španělská zkušenost s tzv. proxi oběťmi, kdy probíhá individuální setkání pachatelů s oběťmi jiných trestných činů, především mladistvými, kdy je akcentován aspekt přijetí zodpovědnosti ze strany mladistvých pachatelů a změny v jejich přístupu k chování, které někomu ubližuje. 

V neposlední řadě je pro nás velkou inspirací německá organizace Waage a její mediace v případech domácího násilí nebo italská organizace Spondé, která mediace vede docela jinak, než jak to známe v Česku. 

 Jakým příspěvkem jste měla možnost obohatit diskuzi?

Mluvila jsem o zkušenosti probace a mediace pod jednou střechou v podobě státní organizace Probační a mediační služby, což je vskutku ojedinělý koncept a kolegy z Evropy vždy zajímá, jaké výhody i nevýhody to má. Diskutovali jsme ale i moje zkušenosti z restorativní práce ve vězení, z mediací, v rámci podpory obětí a dalších, které jsem za svého působení v PMS nebo v Bílém kruhu bezpečí nabyla. V neposlední řadě o současné naší práci a aktivitách v Institutu pro restorativní justici a o tom, jak se v posledních letech restorativní praxe rozvíjí v oblasti systémových i legislativních změn. 

Zahraničním účastníkům jste měla možnost představit fungování Restorativní Platformy. Jaké byly reakce zástupců z dalších zemí?

Představila jsem Restorativní platformu jakožto aktivitu vycházející z přijaté Strategie RJ pro ČR, která je součástí programového prohlášení současné vlády. Setkávání různých profesí v trestním řízení nad tématy RJ kolegy velmi zaujalo a ptali se (především italští a belgičtí kolegové) na obsah seminářů i to, jak jsme dokázali, že se takový počet odborníků pravidelně schází a připravuje výstupy, které budou užitečné pro další rozvoj restorativní praxe, teorie i legislativy u nás.

Další aktuality

Česko směřuje k zakotvení restorativní justice v legislativě. Pět let od vzniku Institutu pro RJ

25 / 6 / 2024

/tisková zpráva/ Česko směřuje k zakotvení principů restorativní justice (RJ) v novele trestního řádu, která prošla připomínkovým řízením. Novelu doplní nová metodika vydaná Institutem pro restorativní justici (IRJ), která... ›› více

ReSet: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Proběhlo intervizně supervizní setkání koordinátorů a facilitátorů s hosty v rámci projektu ReSet. Nacházíme se v pomyslné polovině pilotního projektu ReSet v českých věznicích. K této příležitosti jsme... ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Všechny aktuality →