Aktuality

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s konkrétním zaměřením na práva obětí a zacházení s nimi, se naše ředitelka programů Tereza Řeháková nedávno školila, radila a propagovala českou praxi v krásné Barceloně, kde ji také čekala příležitost představit konkrétní snahy našeho institutu ve vytyčených oblastech. Společně s kolegyní z European Forum for Restorative Justice vedly také workshop o vzdělávání v restorativní justici, jehož obsah volně navazoval na aktivity Restorativní platformy.

Toto setkání bylo závěrečné ze tří a trvalo pět pracovních dní. Mezi zastoupené země patří Belgie, Itálie, Španělsko, Rusko a Německo. Zeptali jsme se Terezy na několik otázek z této cesty.

V čem podle Vás spočívá hlavní přínos projektu PROTECT?

Především jsme měli možnost potkat se s praktiky z řady zemí Evropy, kteří pracují v oblasti podpory obětí trestných činů nebo v oblasti restorativní praxe či teorie. Mohli jsme sdílet naši konkrétní praxi, diskutovat o rozdílech a potřebách systémových i legislativních změn, inspirovat se konkrétními restorativními programy a přístupy.

O jakých nových a zajímavých příkladech využití RJ jste se v Barceloně dozvěděla? Jaké z těchto příkladů by stálo za to vyzkoušet i u nás?

Je jich hned několik. Zajímavá je například švýcarská zkušenost s programy setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů ve vězeních, který je v něčem podobný u nás známému Building Bridges, které realizuje v českých věznicích Mezinárodní vězeňské společenství. Tyto se nicméně zaměřují v daném běhu programu vždy na některý typ trestné činnosti a nepracují s biblickým příběhem, ale mají jiný obsah jednotlivých setkání. Podobná praxe je i v Belgii, kde v takových skupinách pracují i s oběťmi a pachateli sexuálního násilí. 

Další zajímavostí je španělská zkušenost s tzv. proxi oběťmi, kdy probíhá individuální setkání pachatelů s oběťmi jiných trestných činů, především mladistvými, kdy je akcentován aspekt přijetí zodpovědnosti ze strany mladistvých pachatelů a změny v jejich přístupu k chování, které někomu ubližuje. 

V neposlední řadě je pro nás velkou inspirací německá organizace Waage a její mediace v případech domácího násilí nebo italská organizace Spondé, která mediace vede docela jinak, než jak to známe v Česku. 

 Jakým příspěvkem jste měla možnost obohatit diskuzi?

Mluvila jsem o zkušenosti probace a mediace pod jednou střechou v podobě státní organizace Probační a mediační služby, což je vskutku ojedinělý koncept a kolegy z Evropy vždy zajímá, jaké výhody i nevýhody to má. Diskutovali jsme ale i moje zkušenosti z restorativní práce ve vězení, z mediací, v rámci podpory obětí a dalších, které jsem za svého působení v PMS nebo v Bílém kruhu bezpečí nabyla. V neposlední řadě o současné naší práci a aktivitách v Institutu pro restorativní justici a o tom, jak se v posledních letech restorativní praxe rozvíjí v oblasti systémových i legislativních změn. 

Zahraničním účastníkům jste měla možnost představit fungování Restorativní Platformy. Jaké byly reakce zástupců z dalších zemí?

Představila jsem Restorativní platformu jakožto aktivitu vycházející z přijaté Strategie RJ pro ČR, která je součástí programového prohlášení současné vlády. Setkávání různých profesí v trestním řízení nad tématy RJ kolegy velmi zaujalo a ptali se (především italští a belgičtí kolegové) na obsah seminářů i to, jak jsme dokázali, že se takový počet odborníků pravidelně schází a připravuje výstupy, které budou užitečné pro další rozvoj restorativní praxe, teorie i legislativy u nás.

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →