Aktuality

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s konkrétním zaměřením na práva obětí a zacházení s nimi, se naše ředitelka programů Tereza Řeháková nedávno školila, radila a propagovala českou praxi v krásné Barceloně, kde ji také čekala příležitost představit konkrétní snahy našeho institutu ve vytyčených oblastech. Společně s kolegyní z European Forum for Restorative Justice vedly také workshop o vzdělávání v restorativní justici, jehož obsah volně navazoval na aktivity Restorativní platformy.

Toto setkání bylo závěrečné ze tří a trvalo pět pracovních dní. Mezi zastoupené země patří Belgie, Itálie, Španělsko, Rusko a Německo. Zeptali jsme se Terezy na několik otázek z této cesty.

V čem podle Vás spočívá hlavní přínos projektu PROTECT?

Především jsme měli možnost potkat se s praktiky z řady zemí Evropy, kteří pracují v oblasti podpory obětí trestných činů nebo v oblasti restorativní praxe či teorie. Mohli jsme sdílet naši konkrétní praxi, diskutovat o rozdílech a potřebách systémových i legislativních změn, inspirovat se konkrétními restorativními programy a přístupy.

O jakých nových a zajímavých příkladech využití RJ jste se v Barceloně dozvěděla? Jaké z těchto příkladů by stálo za to vyzkoušet i u nás?

Je jich hned několik. Zajímavá je například švýcarská zkušenost s programy setkávání skupin obětí a pachatelů nesouvisejících trestných činů ve vězeních, který je v něčem podobný u nás známému Building Bridges, které realizuje v českých věznicích Mezinárodní vězeňské společenství. Tyto se nicméně zaměřují v daném běhu programu vždy na některý typ trestné činnosti a nepracují s biblickým příběhem, ale mají jiný obsah jednotlivých setkání. Podobná praxe je i v Belgii, kde v takových skupinách pracují i s oběťmi a pachateli sexuálního násilí. 

Další zajímavostí je španělská zkušenost s tzv. proxi oběťmi, kdy probíhá individuální setkání pachatelů s oběťmi jiných trestných činů, především mladistvými, kdy je akcentován aspekt přijetí zodpovědnosti ze strany mladistvých pachatelů a změny v jejich přístupu k chování, které někomu ubližuje. 

V neposlední řadě je pro nás velkou inspirací německá organizace Waage a její mediace v případech domácího násilí nebo italská organizace Spondé, která mediace vede docela jinak, než jak to známe v Česku. 

 Jakým příspěvkem jste měla možnost obohatit diskuzi?

Mluvila jsem o zkušenosti probace a mediace pod jednou střechou v podobě státní organizace Probační a mediační služby, což je vskutku ojedinělý koncept a kolegy z Evropy vždy zajímá, jaké výhody i nevýhody to má. Diskutovali jsme ale i moje zkušenosti z restorativní práce ve vězení, z mediací, v rámci podpory obětí a dalších, které jsem za svého působení v PMS nebo v Bílém kruhu bezpečí nabyla. V neposlední řadě o současné naší práci a aktivitách v Institutu pro restorativní justici a o tom, jak se v posledních letech restorativní praxe rozvíjí v oblasti systémových i legislativních změn. 

Zahraničním účastníkům jste měla možnost představit fungování Restorativní Platformy. Jaké byly reakce zástupců z dalších zemí?

Představila jsem Restorativní platformu jakožto aktivitu vycházející z přijaté Strategie RJ pro ČR, která je součástí programového prohlášení současné vlády. Setkávání různých profesí v trestním řízení nad tématy RJ kolegy velmi zaujalo a ptali se (především italští a belgičtí kolegové) na obsah seminářů i to, jak jsme dokázali, že se takový počet odborníků pravidelně schází a připravuje výstupy, které budou užitečné pro další rozvoj restorativní praxe, teorie i legislativy u nás.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou na Radiožurnálu, host Lucie Výborné

/ RJ v médiích
29 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Lucií Výbornou: "Kdykoli se něco stane, je důležité mít otevřený prostor pro dialog, o věcech komunikovat, nezůstávat s nimi sám." Poslechněte si... ›› více

Všechny aktuality →