Aktuality

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR

Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha 2020

Výzkumná otázka, kolem níž je studie postavena: je možné a férové v současném českém systému penitenciární a postpenitenciární péče od vězněných/ propuštěných osob vyžadovat, aby byly motivované, iniciativní a aktivní?

Mimořádnou a vysoce aktuální studii Jiřího Mertla týkající se vztahu mezi prizonizací a recidivou obsahuje čtvrté vydání Sociologického časopisu z loňského roku.

Autor v ní dokládá, že vysoká míra recidivy je důsledkem potlačování autonomie vězněných osob (prizonizace) a také představy, že trestané osoby stačí pouze izolovat a kontrolovat a poté čekat, že se samy motivují a projeví zájem o nápravu a začlenění do společnosti.

Do kontrastu těmto jevům lze postavit princip tzv. restorativní detence, tedy režim, ve kterém hraje důležitou roli především náhrada způsobené škody, důvěra ve vzájemných vztazích, aktivní analýza příčin, které pachatele k trestnému činu vedly, a jeho interakce s obětí.

Celou studii si přečtěte zde: https://bit.ly/353eJm4

Další aktuality

Aktivity IRJ v roce 2021

/ Plány IRJ 2021
4 / 1 / 2021

V roce 2021 nás čekají velké věci. Každý má právo na restorativní řešení. Budeme pokračovat ve vzdělávání a osvětě: vydáme český překlad druhé edice publikace Úřadu pro drogy... ›› více

Štastný a zdravý rok 2021 přeje tým Institutu pro restorativní justici

/ Tým IRJ přeje šťastný nový rok
1 / 1 / 2021

Složitý rok 2020 je za námi, přinesl mnohé překážky i inspirativní zjištění. O nejvýznamnějších aktivitách IRJ uplynulého roku jsme informovali v minulé Aktualitě. Máme radost, že se v... ›› více

2020 výběr z aktivit IRJ

/ Shrnutí nejdůležitějších aktivit IRJ 2020
30 / 12 / 2020

Co všechno jsme v roce 2020 zvládli společně udělat? Nový web www.restorativni-justice.cz je zdrojem mnoha informací a spolu s FB RestorativniJustice a newslettery vám pravidelně přinášíme nejzajímavější novinky ze světa... ›› více

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

/ Rozvoj RJ v ČR
23 / 12 / 2020

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a... ›› více

RJ ve výzkumech, i těch českých

/ RJ ve výzkumech
14 / 12 / 2020

Často se ptáte na efektivitu restorativních programů, jejich měřitelnost a přínosy pro zainteresované subjekty. Odpovědi na tyto otázky najdete v textu Jana Tomáška z Institutu pro kriminologiii a... ›› více

Zeptali jsme se na RJ

/ Co si myslím o restorativní justici?
5 / 12 / 2020

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy? Jakou... ›› více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

/ RJ v mediích
30 / 11 / 2020

Nový rozhovor s předsedkyní Institutu pro restorativní justici Petrou Masopust Šachovou nejen o tom, jak se s myšlenkou restorativní justice seznámila a jaký je její význam ve společnosti,... ›› více

Výsledky anketní otázky v rámci letošního Týdne restorativní justice

/ Týden restorativní justice
22 / 11 / 2020

Dnes uzavíráme Týden restorativní justice 2020, který jsme vzhledem k letošní pandemické situaci slavili více online komunikací než osobně. Těšíme se na příští ročník, do té doby zůstaňme... ›› více

Všechny aktuality →