Aktuality

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR

Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., Praha 2020

Výzkumná otázka, kolem níž je studie postavena: je možné a férové v současném českém systému penitenciární a postpenitenciární péče od vězněných/ propuštěných osob vyžadovat, aby byly motivované, iniciativní a aktivní?

Mimořádnou a vysoce aktuální studii Jiřího Mertla týkající se vztahu mezi prizonizací a recidivou obsahuje čtvrté vydání Sociologického časopisu z loňského roku.

Autor v ní dokládá, že vysoká míra recidivy je důsledkem potlačování autonomie vězněných osob (prizonizace) a také představy, že trestané osoby stačí pouze izolovat a kontrolovat a poté čekat, že se samy motivují a projeví zájem o nápravu a začlenění do společnosti.

Do kontrastu těmto jevům lze postavit princip tzv. restorativní detence, tedy režim, ve kterém hraje důležitou roli především náhrada způsobené škody, důvěra ve vzájemných vztazích, aktivní analýza příčin, které pachatele k trestnému činu vedly, a jeho interakce s obětí.

Celou studii si přečtěte zde: https://bit.ly/353eJm4

Další aktuality

Záznam z online konference Česko restorativně 2021

/ online konference Česko restorativně 2021
2 / 4 / 2021

V úterý 30. března 2021 proběhla online konference Česko restorativně 2021, na níž byla členy národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for Change podrobně představena Strategie restorativní justice... ›› více

Česko restorativně 2021 – LIVE!

/ online konference Česko restorativně 2021
30 / 3 / 2021

Na konferenci podrobně představíme doporučující dokument Strategie restorativní justice pro ČR. Podívejte se na program konference. Ke konferenci se můžete připojit i prostřednictvím Zoomu. ›› více

Strategie restorativní justice pro Českou republiku

/ Strategie RJ pro ČR
23 / 3 / 2021

S radostí publikujeme dokument vzniklý v rámci spolupráce v projektu Restorative Justice: Strategies for Change: Strategie restorativní justice pro Českou republiku. Je výsledkem řady diskuzí s praktiky i teoretiky české trestně právní oblasti... ›› více

Program konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
22 / 3 / 2021

Zveřejňujeme podrobný program online konference ČESKO RESTORATIVNĚ 2021, která proběhne dne 30. 3. 2021 od 9.30 do 11.30 online pro předem registrované účastníky přes Zoom, živě bude také... ›› více

ČESKO RESTORATIVNĚ 2021 (30. března 2021)

/ konference ke Strategii RJ pro ČR
1 / 3 / 2021

Srdečně zveme spolu s našimi projektovými partnery Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Ministerstvem spravedlnosti, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Českou kriminologickou společností na online konferenci ČESKO RESTORATIVNĚ... ›› více

Nová podoba trestní politiky ČR

15 / 2 / 2021

Rada vlády pro lidská práva ustavila novou Pracovní skupinu k trestní politice a koordinaci opatření ke snižování recidivy v ČR. Vybraní zástupci trestního práva, nevládního sektoru a akademické... ›› více

Zeptali jsme se na RJ II.

/ Co si myslím o restorativní justici?
25 / 1 / 2021

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od loňského léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy?... ›› více

Aktivity IRJ v roce 2021

/ Plány IRJ 2021
4 / 1 / 2021

V roce 2021 nás čekají velké věci. Každý má právo na restorativní řešení. Budeme pokračovat ve vzdělávání a osvětě: vydáme český překlad druhé edice publikace Úřadu pro drogy... ›› více

Všechny aktuality →