Aktuality

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem přispět k účinnému uplatnění principů restorativní justice v českém prostředí.

První setkání členů Restorativní platformy v tomto roce proběhlo formou Zoom konference

Po úvodním slově předsedkyně IRJ Petry Masopust Šachové se členové rozdělili do dvou pracovních skupin a oddělili dvě klíčová témata pro tuto debatu: odklony v trestním řízení a jak ukládat tresty restorativně. Proběhla plodná diskuze v obou skupinách, kde se mimojiné účastníci shodli, že implementaci restorativních programů brzdí řada překážek. Specificky například chybějící vymezení obsahu restorativních programů v legislativě nebo nejasný stupeň informovanosti o průběhu jednání v rámci restorativního programu. Konkrétní průběh je samozřejmě důvěrný, nicméně je žádoucí, aby soudci informace o jeho výsledku měli k dispozici a zohlednili je při svém rozhodování.

Při ukládání trestu je nutné trest individualizovat – sledovat dohody sjednané mezi obětí a pachatelem, reagovat na potřeby oběti i přijetí závazků nápravy ze strany pachatele. Mgr. Martin Lýsek, soudce

Zástupci všech čtyř sekcí platformy pak vyhodnotili několik specifických doporučení, která budou zahrnuta do finálního výstupu Restorativní platformy: Příručka pro restorativní praxi v ČR. Tímto setkáním se Restorativní platforma přiblížila k naplnění svého dvouletého působení a plánu. Čekají ji poslední tři setkání a závěrečný strategický seminář v červnu.

Další aktuality

Týden restorativní justice 2023

28 / 11 / 2023

Týden restorativní justice #trj je řetězec akcí, ve kterém neziskové i vládní organizace spojenými silami představují široké veřejnosti přínosy restorativní justice. Vedle pražského promítání se besedy a setkání... ›› více

Spravedlnost je slepá.” Až na to, že vůbec. #69 díl podcastu Vysílač

/ RJ v mediích
24 / 11 / 2023

Pocit toho, že něco je, nebo není spravedlivé, zažíváme téměř všichni a v rámci každodenního života lze obojí od sebe poměrně snadno odlišit. Situace se ale znatelně komplikuje... ›› více

Seminář Dominica Bartera

/ Institut pro restorativní justici
16 / 11 / 2023

Koncem listopadu jsme díky kontaktům a snahy několika členů Restorativní platformy mohli ve Skautském institut přivítat Dominica Bartera na exkluzivním semináři pro skupinu odborníků pod názvem „Restorativní kruhy... ›› více

Účastnili jsme se inspirativní konference MVS – APAC

7 / 11 / 2023

Třetí listopadový týden jsme se zúčastnili inspirativní konference, kterou zorganizovalo společně Mezinárodní vězeňské společenství a Vězeňská Služba ČR. Dvoudenní konference byla jako každoročně zahájena koncertem Čtyři tváře zdi... ›› více

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Všechny aktuality →