Aktuality

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem přispět k účinnému uplatnění principů restorativní justice v českém prostředí.

První setkání členů Restorativní platformy v tomto roce proběhlo formou Zoom konference

Po úvodním slově předsedkyně IRJ Petry Masopust Šachové se členové rozdělili do dvou pracovních skupin a oddělili dvě klíčová témata pro tuto debatu: odklony v trestním řízení a jak ukládat tresty restorativně. Proběhla plodná diskuze v obou skupinách, kde se mimojiné účastníci shodli, že implementaci restorativních programů brzdí řada překážek. Specificky například chybějící vymezení obsahu restorativních programů v legislativě nebo nejasný stupeň informovanosti o průběhu jednání v rámci restorativního programu. Konkrétní průběh je samozřejmě důvěrný, nicméně je žádoucí, aby soudci informace o jeho výsledku měli k dispozici a zohlednili je při svém rozhodování.

Při ukládání trestu je nutné trest individualizovat – sledovat dohody sjednané mezi obětí a pachatelem, reagovat na potřeby oběti i přijetí závazků nápravy ze strany pachatele. Mgr. Martin Lýsek, soudce

Zástupci všech čtyř sekcí platformy pak vyhodnotili několik specifických doporučení, která budou zahrnuta do finálního výstupu Restorativní platformy: Příručka pro restorativní praxi v ČR. Tímto setkáním se Restorativní platforma přiblížila k naplnění svého dvouletého působení a plánu. Čekají ji poslední tři setkání a závěrečný strategický seminář v červnu.

Další aktuality

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Kruhy a hodnoty – co si odnášíme z konference projektu RESTABUS

/ RJ a seniorský abusus
11 / 5 / 2023

Poslední úterý v měsíci dubnu proběhla konference na téma Týraní a zneužívání seniorů a možnosti řešení těchto situací za pomoci restorativních přístupů, na jejíž organizaci se společně s... ›› více

Školení kriminalistů v Peci pod Sněžkou na pozvání Policejního prezidia

/ Institut pro restorativní justici
5 / 5 / 2023

Další příležitost šířit restorativní hodnoty se tentokrát odehrála v krásných Krkonoších během třídenního vzdělávacího pobytu kriminalistů krajských mravnostních oddělení nebo oddělení mládeže Policie ČR. Během pátečního workshopu byl... ›› více

Účast IRJ na závěrečné konferenci v Bratislavě na téma “Budování a posílení alternativních řešení soudních sporů prostřednictvím mediace a efektivního využívání nástrojů restorativní justice na Slovensku”

/ JUSTIN Erasmus
5 / 5 / 2023

Náš slovenský partner v projektu JUSTIN (více níže), Ministerstvo Spravodlivosti SR, nás v polovině dubna pozval na konferenci uzavírající několikaletý slovenský plán analýzy a integrace alternativních přístupů řešení... ›› více

ČT Art – Artzóna Fenomén: restorativní justice a umění

/ RJ v médiích
17 / 4 / 2023

Reportáž a rozhovor vede Saša Michailidis (vlevo), na fotografii dále předsedkyně Petra Masopust Šachová s Pavlem Sterecem a hovoří krom jiného o vztahu umění a restorativní justice v... ›› více

Cesta ředitelky programů Terezy Řehákové do Barcelony za finálním setkáním partnerů projektu PROTECT

/ Institut pro restorativní justici
14 / 4 / 2023

V rámci projektu Protect Erasmusplus project, který byl iniciován Euroepan Forum for Restorative Justice a má za cíl sdílet a šířit dobrou restorativní praxi napříč zastoupenými zeměmi s... ›› více

Podmínky poskytování restorativních programů v ČR | Restorativní práce s pachatelem

/ Restorativní platforma
5 / 4 / 2023

11. a 12. setkání Restorativní platformy Ve čtvrtek 30. března 2023 se uskutečnilo dvojité setkání Restorativní platformy – dopolední část se věnovala restorativním programům, odpoledne jsme se zabývali... ›› více

Rozhovor s Petrou Masopust Šachovou v podcastu magazínu Reflex, Prostor X

/ RJ v médiích
31 / 3 / 2023

Poslechněte si rozhovor naší předsedkyně s Čestmírem Strakatým: „Role trestu i našeho vnímání v jiných kontextech, nejenom v trestní justici, se proměňuje a myslím, že je to něco,... ›› více

Všechny aktuality →