Aktuality

9. setkání členů Restorativní platformy: odklony v trestním řízení a jak trestat restorativně

Celkem dvacet účastníků on-line setkání Restorativní platformy se sešlo minulý týden, aby společně pracovali na nejdůležitějších doporučeních pro změnu praxe i legislativy v oblasti trestního práva s cílem přispět k účinnému uplatnění principů restorativní justice v českém prostředí.

První setkání členů Restorativní platformy v tomto roce proběhlo formou Zoom konference

Po úvodním slově předsedkyně IRJ Petry Masopust Šachové se členové rozdělili do dvou pracovních skupin a oddělili dvě klíčová témata pro tuto debatu: odklony v trestním řízení a jak ukládat tresty restorativně. Proběhla plodná diskuze v obou skupinách, kde se mimojiné účastníci shodli, že implementaci restorativních programů brzdí řada překážek. Specificky například chybějící vymezení obsahu restorativních programů v legislativě nebo nejasný stupeň informovanosti o průběhu jednání v rámci restorativního programu. Konkrétní průběh je samozřejmě důvěrný, nicméně je žádoucí, aby soudci informace o jeho výsledku měli k dispozici a zohlednili je při svém rozhodování.

Při ukládání trestu je nutné trest individualizovat – sledovat dohody sjednané mezi obětí a pachatelem, reagovat na potřeby oběti i přijetí závazků nápravy ze strany pachatele. Mgr. Martin Lýsek, soudce

Zástupci všech čtyř sekcí platformy pak vyhodnotili několik specifických doporučení, která budou zahrnuta do finálního výstupu Restorativní platformy: Příručka pro restorativní praxi v ČR. Tímto setkáním se Restorativní platforma přiblížila k naplnění svého dvouletého působení a plánu. Čekají ji poslední tři setkání a závěrečný strategický seminář v červnu.

Další aktuality

Chráněno: ReSET: Setkání facilitátorů a koordinátorů

24 / 5 / 2024

Požadovaný obsah je chráněn heslem. Pokud jej chcete zobrazit, zadejte prosím nejdříve heslo: Heslo: ›› více

Co to ta restorativní justice vlastně je? Představujeme nové ilustrované video.

22 / 4 / 2024

Představte si svět, kde vedle trestu a odplaty hledáme především pochopení a uzdravení. To je svět restorativní justice. Podívejte se na krátké dvouminutové video, ve kterém na příběhu ze... ›› více

Příručka pro českou restorativní praxi: Doporučení pro jednotlivé profese

16 / 4 / 2024

Příručka přináší praktický návod pro odborníky trestněprávní praxe jak tady a teď ze své pozice a za stávajících podmínek mohou maximálně zapojovat restorativní principy a podpořit dostupnost restorativních... ›› více

Získali jsme nominaci na cenu SozialMarie!

12 / 4 / 2024

Naše dokusérie "Z očí do očí" je jedním z 5 českých projektů, které se dostaly do užšího výběru a získaly tak nominaci na prestižní ocenění SozialMarie. Podpořte nás... ›› více

Výstupy z konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

3 / 4 / 2024

Konference je sice za námi, její témata a příběhy ale rezonují dál. Příručka pro českou restorativní praxi, kterou jsme na konferenci představili, otevírá otázky, které jsou důležitým vodítkem... ›› více

Představujeme Příručku pro českou restorativní praxi

/ Institut pro restorativní justici
3 / 4 / 2024

Příručka je jedním z klíčových výstupů intenzivní dvouleté práce Restorativní platformy. Je výsledkem spolupráce s více než padesáti odborníky, kteří na různých pozicích a úrovních v rámci trestního... ›› více

Hledáme fundraiser*ku a finanční*ho a projektovou*ého ředitele*ku

11 / 3 / 2024

Chcete se podílet na společenské změně a zajímají vás lidské příběhy? Pak hledáme právě vás! Jsme organizace, která vznikla v roce 2019, aby dlouhodobě a systémově podporovala restorativní justici... ›› více

Konference Česko restorativně: Společně od teorie k praxi

/ Institut pro restorativní justici
1 / 3 / 2024

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenci Restorativní platformy s podtitulem „Česko restorativně: Společně od teorie k praxi“, která se uskuteční ve středu 20. 3. od 9:30 v... ›› více

Všechny aktuality →