Aktuality

Páté setkání Restorativní platformy

:

Byly zmíněny následující konkrétní nástroje konkrétní pro uplatnění restorativních principů v trestně právní praxi:

  • kladení restorativních otázek tak, aby byly identifikovány skutečné potřeby jak oběti, tak pachatele a aby na ně mohlo být adresně reagováno, a to nejen ze strany orgánů činných v trestním řízení, ale i v rámci sociální práce nebo terapií a rozhovorů prováděných jak s oběťmi, tak pachateli 
  • poskytnout jak oběti, tak pachateli více prostoru v trestně právním procesu, a poskytnout jim i konkrétní informace o řízení, o pomáhajících subjektech apod. 
  • nasměrovat poškozené k pomáhajícím institucím 
  • šířit restorativní ideje mezi své kolegy 
  • zjednodušit poučovací formuláře
  • vytvořit stručné informační dokumenty jak pro oběti, tak pro pachatele 
  • implementovat restorativní principy do programů zacházení ve vězení, a to již od počátku výkonu trestu odnětí svobody  a bez ohledu na stupeň zabezpečení 

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí trestní justice vzájemně sdíleli, kam zatím na své restorativní cestě došli a kam by chtěli dále směřovat. Ohledně jejich restorativní praxe padaly slova jako „v začátcích“ či „nedoceněná“, ale i „rozvíjející se“, „nadějná“ a „pestrá“. 

Na tomto setkání měli účastníci možnost konzultovat konkrétní nápady, návrhy či podněty a odpovědět si tak na otázky, jak mohou pracovat s restorativními přístupy ve své praxi, jaké mají restorativní cíle a co k jejich naplnění potřebují, jakož i jak jim se zaváděním restorativní justice do praxe může pomoci organizace, ve které působí. 

Jako červená nit se diskuzemi vedla nutnost systémové podpory restorativního přístupu napříč celou trestní justicí, jakož i propojenost a vzájemná spolupráce zainteresovaných institucí. Mezi účastníky rovněž velmi rezonovalo téma vzdělávání orgánů činných v trestním řízení a zvyšování nejen jejich povědomí o restorativním přístupu, ale i zájmu a motivaci jej poznat, pochopit a ve své každodenní praxi využívat. Restorativní justice je totiž především o přístupu každého jednotlivce – o lidském přístupu jak k oběti trestného činu, tak k jeho pachateli. 

„Pokud jde o orgány činné v trestním řízení, je restorativní přístup o jejich rozhodnutí, zákon takovému přístupu neklade překážky.“

V případě obětí byla zdůrazňována zejména jejich informovanost o restorativních programech a nástrojích restorativní justice, srozumitelná a smysluplná komunikace s nimi, stejně jako dostupnost služeb; u pachatele je pak zásadní kontinuální práce v průběhu celého trestního řízení, do které jsou zapojeny nejen orgány činné v trestním řízení, ale i další subjekty včetně jeho obhájce s tím, že všichni by měli sledovat stejný cíl: vést pachatele k odpovědnosti za spáchaný čin a k uvědomění si jeho konkrétních dopadů na konkrétní oběť a zdůrazňovat nejen aspekt finančního odškodnění, ale i upřímné omluvy. Nutnost soustavné práce s pachatelem pak byla zmiňována i v rámci penitenciární péče, přičemž neméně významná je i návazná péče postpenitenciární.  

Restorativní platforma se již připravuje na druhý rok své činnosti a na jejich účastnících nyní je, aby dali restorativní justici prostor ve své praxi a začali restorativní nástroje aktivně používat, neboť diskuze, které je v dalším roce čekají, budou vycházet z jejich konkrétních zkušeností, čímž se budou moct dále vzájemně obohacovat na cestě ke společnému cíli, kterým je restorativní budoucnost v českém trestně právním řízení. 

Neformální setkání členů všech sekcí Restorativní platformy se koná 8. června 2022 od 17 hod. v Brně v Kanceláři veřejného ochránce práv, jeho součástí bude promítání finského dokumentu Z očí do očí o restorativním setkávání pozůstalých s vrahy svých blízkých ve věznicích. Následuje debata se zajímavými hosty a akce je otevřena široké veřejnosti. Přijďte se podívat na jedinečný dokument a potkat se s členy Restorativní platformy! Více informací o akci najdete zde.

Další aktuality

IRJ je na Mezinárodní konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Sassari 2022

/ Institut pro restorativní justici
23 / 6 / 2022

Mezinárodní konference European Forum for Restorative Justice „Justice beyond borders“ je v plném proudu! Včera se předávala Evropská cena za restorativní justici pro rok 2022, kterou získala Siri... ›› více

Promítání Z očí do očí v Táboře – výjimečné prostory a sdílení poznatků přímo ze soudní síně

/ #zOčídoOčí
17 / 6 / 2022

“Nemůžu říct, že bych k němu cítila nenávist. Už ne. Dnes ne, možná zítra.” S projekcí Z očí do očí jsme tentokrát zaplnili krásné prostory Městská knihovna Tábor,... ›› více

Zahájili jsme projekt JUSTIN v Bratislavě

/ Institut pro restorativní justici
14 / 6 / 2022

Rozvoj mediací v případech závažné kriminality je tématem našeho nového projektu JUSTIN, který jsme v partnerství s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky zahájili v pátek 10. června v Bratislavě.Setkání... ›› více

Projekce #zOčídoOčí v Brně byla fantastická – téměř 100 lidí v sále

13 / 6 / 2022

Promítání dokumentu Z očí do očí s diskuzí v Brně bylo naprosto FAMÓZNÍ! Po dlouhé době se sešel širší tým IRJ a společně s různorodým publikem plným odborníků... ›› více

Co zajímavého přinesla online konference RJ World 2022

/ Institut pro restorativní justici
11 / 5 / 2022

Ve dnech 23. – 30. dubna 2022 proběhla online konference RJ World 2022, na níž vystoupilo mnoho odborníků z různých částí světa zabývajících se ve své práci restorativními přístupy.... ›› více

Kampaň #zOčídoOčí pokračuje– projekce dokumentu Z Očí do očí v Brně

/ #zOčídoOčí
9 / 5 / 2022

Roadshow kampaň #zOčídoOčí, při které cestujeme po celé ČR a upozorňujeme na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl, pokračuje. Přesouváme se do Brna! Přijďte 8. 6. 2022 do velkého sálu Kanceláře... ›› více

Exkluzivní video s mediátorkou Kristel Buntix s českými titulky najdete nově na našem webu!

/ Institut pro restorativní justici
6 / 5 / 2022

Kristel z belgické organizace Moderator se dlouhodobě věnuje restorativním setkáním obětí a pachatelů zejména v případech závažných násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, školí nové mediátory a je... ›› více

Startujeme projekt JUSTIN ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky

/ Institut pro restorativní justici
4 / 5 / 2022

Institut pro restorativní justici uspěl v rámci výzvy Erasmus+ a díky tomu startujeme projekt JUSTIN ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky.  Projekt usiluje o rozšíření mediací u závažné kriminality... ›› více

Všechny aktuality →