Aktuality

10. setkání Restorativní platformy

Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 10. setkání Restorativní platformy, které bylo věnováno tématu vzdělávání v tématech restorativní justice v rámci následujících profesí: policisté, státní zástupci, soudci, advokáti, pracovníci Vězeňské a Probační a mediační služby a nevládních organizací pracujících s oběťmi nebo pachateli trestných činů.

Cílem setkání bylo mimo jiné zjistit, jak je vzdělávání o RJ pro dané profese přístupné, s jakými výzvami se potýkají a jaké změny by uvítali. Jedním z nejčastěji opakovaných návrhů bylo zahrnout vzdělávání o restorativní justici, jejích principech a uplatňování do již stávajících, či nově vznikajících seminářů/vzdělávání. Restorativní justice by podle účastníků setkání měla představovat nedílnou, integrální součást stávajícího systému. Nutným krokem je motivovat a zapojit širší okruh trestně právních profesionálů:

 „Pokud chceme změnit fungování soustavy a nedělat z RJ exkluzivní směr, potřebujeme namotivovat a dostat do systému vzdělávání větší okruh kolegů, kteří by tam sami od sebe nepřišli.“ 

Martin Lýsek, soudce Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci

Jaroslav Hrabálek z Policejního prezidia hovořil o aktuálním posunu ve vzdělávání policistů v tématu RJ a o konkrétních novinkách, které budou realizovány díky jeho aktivitě v rámci Restorativní platformy a ve spolupráci s Institutem pro restorativní justici. Uvedl také, že povědomí policistů na všech úrovních v tématech RJ bude dále cíleně zvyšováno.

Setkáním rezonovala potřeba zařazení příbuzných disciplín do formalizovaného vzdělávání Justiční akademie, např. kriminologie, psychologie, vězeňství a další, a společně se vzdělávat v tématech nejen RJ. Debata na seminářích složených z různých odborníků trestního řízení potom dostává úplně jiný rozměr, protože přítomnost kolegů jiné profese pracující v trestním řízení se stejnými osobami může otevřít oči a „nezapouzdřit se“ v problémech své vlastní profese.

Velmi pozitivním aspektem tohoto online setkání byla kvalitní a přirozeně vstřícná debata zúčastněných. Oceňujeme zejména vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými profesemi s vytyčením konkrétních potřeb či návrhů, které by bylo možné v rámci spolupráce profesí realizovat a které by pomohly ke kvalitnějšímu vykonávání daných profesí. Například přítomní soudci s kolegou z Vězeňské služby hovořili o tom, že ve vzdělávání soudců nebo státních zástupců chybí přesah k vězeňskému prostředí. Rádi by například uvítali informace o tom, jak se konkrétně ve věznici s odsouzenými pracuje, jak vypadají programy zacházení, k jakým změnám může pobytem ve vězení u pachatelů díky odbornému zacházení dojít. Konkrétním návrhem byla realizace vzdělávání ze strany Vězeňské služby ČR na pravidelných setkáních trestních soudců, která se konají v každém kraji.

„Aby soudce v momentě, kdy ukládá trest v podobě nepodmíněného trestu odnětí svobody, měl jasnou představu o tom, co to vlastně bude obnášet. My tady jaksi přihazujeme měsíce a léta zprava doleva, ale on každý den v tom vězeňském prostředí samozřejmě má svoji váhu, my ostatní to pojímáme vzdáleně. Každý soudce by měl mít zcela konkrétní představu o tom, jak ten vězeňský život vypadá, co se s tím vězněm děje, jaké programy zacházení tady jsou.“

Tomáš Durdík, soudce Nejvyššího soudu

Kolegové z nevládních organizací a Probační a mediační služby mluvili o svých zkušenostech ve vzdělávání o RJ a nabídli možnosti pomoci a vzájemné spolupráce na daných tématech s ostatními profesemi trestního řízení. 

Dalším důležitým tématem přispěl Tomáš Foldyna z Nejvyššího státního zastupitelství, podle kterého je ke vzdělávání o RJ potřeba přistupovat koncepčně, vytvořit rámec vzdělávání, konkrétní představu o rozsahu informací. „Musíme si stanovit, jaký výstup očekáváme, jak by měl vypadat a co by měl vědět státní zástupce či soudce na konci vzdělávacího procesu, který se bude týkat RJ.“

Závěrem  jsme diskutovali, jaké formy výuky v jednotlivých profesích je vhodné při vzdělávání v principech restorativní justice využívat.

 „Učme restorativní justici restorativně!“

Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici

Předsedkyně IRJ zdůraznila, že je potřeba restorativní principy uplatňovat i při samotném vzdělávání o restorativní justici, a to zejména pro správné pochopení a vstřebání tohoto tématu a přístupu. Protože pokud chceme podporovat porozumění, respekt a dialog mezi lidmi, měli bychom toho být sami také schopni. 

Z tohoto setkání si odnášíme skvělé podněty a nápady, které nám poslouží k ještě většímu profesnímu propojení a zároveň ke kvalitnější a přístupnější formě vzdělávání profesí o restorativní justici. A v neposlední řadě k tvorbě Příručky pro restorativní praxi v ČR, která bude zásadním výstupem dvouleté činnosti Restorativní platformy již na podzim.

Další aktuality

Zcela ojedinělý program v ČR, pilotní projekt ReSet – restorativní setkání obětí a pachatelů na půdě věznic v případech závažné trestné činnosti

29 / 9 / 2023

Institut pro restorativní justici (IRJ) ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR spustil pilotní program restorativních setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo na... ›› více

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová prodlužuje zdravotní dovolenou do konce roku 2023

14 / 9 / 2023

Praha, září 2023 — S Petrou Masopust Šachovou se do konce roku na veřejných odborných akcích nepotkáte. „Petra prochází životním obdobím, ve kterém se potkaly dopady velkých osobních... ›› více

Proběhla první přípravná setkání projektu ReSet ve věznicích

/ Restorativní setkání ve věznicích - ReSet
16 / 8 / 2023

V rámci nového, pilotního programu ReSet připravujeme půdu pro setkání obětí a pachatelů v případech trestné činnosti se závažným dopadem přímo ve vybraných českých věznicích. Během letních měsíců jsme navštívili... ›› více

Žádost o doplnění – EU směrnice o právech oběti

13 / 8 / 2023

Zasláno dne 13. 8., plné znění: Vážení zástupci Evropské unie, obracíme se na Vás s důležitou připomínkou ohledně návrhu směrnice o právech obětí EU. Rádi bychom Vás upozornili... ›› více

Naše účast na konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Pamploně

/ Konference EFRJ
16 / 7 / 2023

V červnu proběhl mezinárodní seminář European Forum for Restorative Justice pod názvem "Policy matters in Restorative Justice". Mimo jasné zastoupení naší předsedkyně a tajemnice zmíněného EFRJ Petry Masopust... ›› více

Vyjádření Institutu pro restorativní justici k návrhu redefinice znásilnění

/ Institut pro restorativní justici
22 / 6 / 2023

Začátkem tohoto měsíce podalo Ministerstvo spravedlnosti v čele s Pavlem Blažkem dva koncepční návrhy na úpravy současného trestního zákoníku §185 o znásilnění. Tyto návrhy přicházejí za zvuků debat... ›› více

Strategický seminář restorativní platformy na Ministerstvu spravedlnosti

/ Projekt Restorative Justice: Strategies for Change
16 / 6 / 2023

Dne 5. 6. 2023 se v netradiční podobě konalo poslední z plánovaných, již třinácté, pracovní setkání Restorativní platformy. Akce vyjímečně proběhla na půdě Ministerstva spravedlnosti za účasti několika... ›› více

JUSTIN – Školení facilitátorů restorativních setkání bylo nezapomenutelné

/ JUSTIN Erasmus
25 / 5 / 2023

V týdnu od 15. - 19. 5. jsme v Praze současně organizovali i absolvovali zcela ojedinělé školení v rámci projektu JUSTIN, který připravoval nové facilitátory restorativních setkání v oblasti závažné trestné činnosti.... ›› více

Všechny aktuality →