Video

Restorative Practices in Hull: The First Restorative City – s českými titulky!

Anglické město Hull je označováno jako první restorativní město. Motivací místních iniciátorů byla v tomto případě silná sociálně ekonomická deprivace komunity způsobená upadajícím průmyslem. Ačkoliv město investovalo do nového bydlení, městského centra či vybavení škol, chyběla jakási sociální regenerace. Pozornost zaměřili na mladou generaci – děti na základních a středních školách. Veškerý školní personál byl vycvičen v restorativních praktikách, děti se dvakrát denně začaly setkávat v kruzích, učily se hovořit o svých pocitech, budovat vztahy na základě respektu a důvěry, řešit problémy společně. Již po roce takové práce školy vyhodnotily, že téměř zmizela šikana, záškoláctví, rasistické konflikty apod. Vedle škol přijaly restorativní praxi také různé sociální služby pro rodiny, policie a další projekty.

Pokud se vám české titulky nezobrazují automaticky, klikněte na možnost titulků v nastavení videa.

Více o problematice restorativních měst najdete na samostatné stránce nebo v sekci RJ mimo trestní řízení.

Další videa

The Woolf Within – Kdo se bojí Petera Woolfa?

  Peter Woolf a Will Riley mluví o své zkušenosti s restorativním setkání v případu loupeže v ojedinělém 10 min videu, které jsme opatřili českými... ›› více

Meeting with a Killer – dokument o setkání pozůstalých s vrahem

  Meeting with a Killer: One Family’s Journey, v překladu Setkání s vrahem: Cesta jedné rodiny je dokument, který ukazuje všechny emoce a napětí, jež... ›› více

Restorativní přístupy v oblasti týrání a zanedbávání péče o seniory (Stáří spojuje 2020)

Předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petra Masopust Šachová vystoupila na konferenci „Stáří spojuje 2020“,  konané online 19. a 20. října 2020. Přinášíme záznam... ›› více

Vyučování restorativní praxe na univerzitách – 3 videa

V květnu 2020 proběhly v rámci UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime 3 online debaty související s významem restorativních praktik... ›› více

Howard Zehr: Restorativní justice je…

Restorativní justice je… – krátké shrnutí zakladatele RJ Howarda Zehra ›› více

Tim Chapman: Smysl a místo RJ v současné společnosti a systému

Tim Chapman, člen Výkonného výboru European Forum for Restorative Justice, hovoří o smyslu a místě RJ v současné společnosti a systému. ›› více

Annemieke Wolthuis: RJ je důležitá při řešení trestné činnosti mladistvých

Annemieke Wolthuis, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici vysvětluje, proč je restorativní justice důležitá především při řešení trestné činnosti... ›› více

Patrizia Patrizi: Vliv komunity na řešení trestné činnosti

Patrizia Patrizi, členka Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, komentuje vliv komunity na řešení trestné činnosti. ›› více

Bart Claes: Vliv RJ na opětovné páchání trestných činů

Bart Claes, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici, uvádí jaký je vliv restorativní justice na opětovné páchání trestných... ›› více

Roberto Moreno: RJ vrací oběť do středu zájmu systému

Roberto Moreno, člen Výkonného výboru Evropského fóra pro restorativní justici uvádí, že RJ vrací oběť do středu zájmu systému a přibližuje... ›› více

Edit Törzs: Přínosy Restorativní justice

Edit Törzs, výkonná ředitelka European Forum for Restorative Justice, mluví o přínosech Restorativní justice. ›› více

Všechny videa →