Aktuality

Výstupy workshopů projektu Restorative justice: Strategies for Change

V období října 2019 až března 2020 proběhlo v rámci projektu Restorative justice: Strategies for Change deset workshopů s celkem 147 účastníky, kteří pracují v systému trestní justice či postpenitenciární péče. Po představení principů restorativní justice vč. Doporučení Rady Evropy týkající se implementace RJ do evropských trestních systémů byli účastníci dotazováni na názor na překážky rozvoje RJ v ČR a dále na možnosti jejich osobního či profesního přispění k rozvoji RJ v českém prostředí.

Za největší překážky v rozvoji RJ přítomní považovali nedostatek informací o principech, přínosech a konkrétních možnostech využití restorativních principů v českém prostředí. S čímž poté souvisí obavy z obvyklých způsobů myšlení jak odborné tak široké veřejnosti, která bývá naladěna represivně a obecně odmítá nové přístupy.

…Pracovníci trestní justice i klienti sami nemají dostatek informací o možném využití restorativního přistupu při řešení trestné činnosti…

Na otázku “Čím mohu osobně či profesně přispět k rozvoji RJ v ČR?” jsme nejčastěji slyšeli reakce odkazující na odhodlání přispět k osvětě restorativní justice nejen v teoretické rovině, ale i v každodenní práci účastníků workshopu nejen s klienty, ale i směrem ke svým kolegům. Stejně tak považují za důležité přiblížit např. konkrétními příběhy restorativní praxi v běžném životě české společnosti.

…být otevřený novým nápadům a přístupům, změnit sám sebe, protože od osobního postoje začínáme měnit svět…

Výstupy k workshopů jsou nyní podrobně zpracovávány a diskutovány členy české skupiny projektu do podoby nové Strategie rozvoje restorativní justice v ČR.

Další aktuality

Aktuální studie Jiřího Mertla o vlivu prizonizace v českých věznicích

11 / 1 / 2021

„Musíte makat a poslouchat, no“: Vězení, potlačování autonomie a responsibilizace u vězněných a propuštěných osob v ČR Mgr. Jiří Mertl, PhD., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.... ›› více

Aktivity IRJ v roce 2021

/ Plány IRJ 2021
4 / 1 / 2021

V roce 2021 nás čekají velké věci. Každý má právo na restorativní řešení. Budeme pokračovat ve vzdělávání a osvětě: vydáme český překlad druhé edice publikace Úřadu pro drogy... ›› více

Štastný a zdravý rok 2021 přeje tým Institutu pro restorativní justici

/ Tým IRJ přeje šťastný nový rok
1 / 1 / 2021

Složitý rok 2020 je za námi, přinesl mnohé překážky i inspirativní zjištění. O nejvýznamnějších aktivitách IRJ uplynulého roku jsme informovali v minulé Aktualitě. Máme radost, že se v... ›› více

2020 výběr z aktivit IRJ

/ Shrnutí nejdůležitějších aktivit IRJ 2020
30 / 12 / 2020

Co všechno jsme v roce 2020 zvládli společně udělat? Nový web www.restorativni-justice.cz je zdrojem mnoha informací a spolu s FB RestorativniJustice a newslettery vám pravidelně přinášíme nejzajímavější novinky ze světa... ›› více

Kulatý stůl k rozvoji restorativní justice v ČR – názory odborníků

/ Rozvoj RJ v ČR
23 / 12 / 2020

Kulatý stůl profesionálů trestně právní oblasti k možnostem rozvoje restorativní justice v ČR, plánovaný na 8. října 2020, jsme kvůli současné pandemické situaci museli uzpůsobit do korespondenční a... ›› více

RJ ve výzkumech, i těch českých

/ RJ ve výzkumech
14 / 12 / 2020

Často se ptáte na efektivitu restorativních programů, jejich měřitelnost a přínosy pro zainteresované subjekty. Odpovědi na tyto otázky najdete v textu Jana Tomáška z Institutu pro kriminologiii a... ›› více

Zeptali jsme se na RJ

/ Co si myslím o restorativní justici?
5 / 12 / 2020

Ptáme se odborníků české restorativní teorie a praxe, jejich odpovědi publikujeme už od léta na našem Facebooku RestorativniJustice. Proč fandím restorativí justici? V čem vidím její přínosy? Jakou... ›› více

Žádný právník by neměl dostudovat, aniž by věděl, co je restorativní justice

/ RJ v mediích
30 / 11 / 2020

Nový rozhovor s předsedkyní Institutu pro restorativní justici Petrou Masopust Šachovou nejen o tom, jak se s myšlenkou restorativní justice seznámila a jaký je její význam ve společnosti,... ›› více

Všechny aktuality →