Aktuality

Výstupy workshopů projektu Restorative justice: Strategies for Change

V období října 2019 až března 2020 proběhlo v rámci projektu Restorative justice: Strategies for Change deset workshopů s celkem 147 účastníky, kteří pracují v systému trestní justice či postpenitenciární péče. Po představení principů restorativní justice vč. Doporučení Rady Evropy týkající se implementace RJ do evropských trestních systémů byli účastníci dotazováni na názor na překážky rozvoje RJ v ČR a dále na možnosti jejich osobního či profesního přispění k rozvoji RJ v českém prostředí.

Za největší překážky v rozvoji RJ přítomní považovali nedostatek informací o principech, přínosech a konkrétních možnostech využití restorativních principů v českém prostředí. S čímž poté souvisí obavy z obvyklých způsobů myšlení jak odborné tak široké veřejnosti, která bývá naladěna represivně a obecně odmítá nové přístupy.

…Pracovníci trestní justice i klienti sami nemají dostatek informací o možném využití restorativního přistupu při řešení trestné činnosti…

Na otázku “Čím mohu osobně či profesně přispět k rozvoji RJ v ČR?” jsme nejčastěji slyšeli reakce odkazující na odhodlání přispět k osvětě restorativní justice nejen v teoretické rovině, ale i v každodenní práci účastníků workshopu nejen s klienty, ale i směrem ke svým kolegům. Stejně tak považují za důležité přiblížit např. konkrétními příběhy restorativní praxi v běžném životě české společnosti.

…být otevřený novým nápadům a přístupům, změnit sám sebe, protože od osobního postoje začínáme měnit svět…

Výstupy k workshopů jsou nyní podrobně zpracovávány a diskutovány členy české skupiny projektu do podoby nové Strategie rozvoje restorativní justice v ČR.

Další aktuality

Kdo se bojí Petera Woolfa? s českými titulky!

/ Restorativní justice ve filmu
18 / 9 / 2020

Kdo se bojí Petera Woolfa? je reálný příběh o mediaci mezi oběti a pachatelem po loupežném přepadení. Nově s českými titulky! "Nedokážu ani vypovědět, kolik zločinů jsem spáchal,"... ›› více

Vyučování restorativní praxe na univerzitách

/ Restorativní justice na univerzitách
3 / 8 / 2020

V rámci UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime proběhly v uplynulém čase 3 debaty související s významem restorativních praktik ve vyučování na univerzitách. Předsedkyně Institutu... ›› více

6 videí od členů výboru Evropského fóra pro RJ

/ Restorativní justice v Evropě
31 / 7 / 2020

Sérii šesti videí "Why restorative justice matters?" jsme pro vás opatřili českými titulky! Pokud se vám nespustí automaticky, klikněte na příslušné políčko "CC" v nastavení videa. Na restorativní... ›› více

Petra Masopust Šachová zvolena do výkonného výboru EFRJ

/ Institut pro restorativní justici
25 / 6 / 2020

Předsedkyně českého Institutu pro RJ Petra Masopust Šachová byla 24. 6. 2020 společně s Maiou Chochua z Gruzie zvolena na dvě uvolněné pozice do výkonného výboru European Forum for Restorative... ›› více

čtěte „Zažít spravedlnost“

/ Institut pro restorativní justici
27 / 5 / 2020

Trestám, trestáš, trestáme aneb moderní vize (českého) trestního práva pro 21. století Nový článek předsedkyně Institutu pro restorativní justici Petry Masopust Šachové vydal týdeník Respekt. “Jestli budeš zlobit, do... ›› více

Nové vydání Průvodce restorativních programů

/ Restorativní justice na mezinárodním poli
14 / 5 / 2020

14.5.2020 UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu) připravila druhé vydání Průvodce restorativních programů. Je to důležitý mezinárodní dokument sjednocující... ›› více

5 tipů, jak zvládnout uvěznění

/ Institut pro restorativní justici
15 / 4 / 2020

V době pandemie nového koronaviru, kdy se i řada lidí na svobodě ocitá v určité nesvobodě, mnoho lidí je izolováno od okolí či v domácí karanténě, jsme vyzvali... ›› více

Meeting with a killer – dokument o mediaci ve vězení u závažné trestné činnosti

/ Restorativní justice a závažná kriminalita
24 / 3 / 2020

Meeting with a Killer: One Family’s Journey, v překladu Setkání s vrahem: Cesta jedné rodiny je dokument, který ukazuje všechny emoce a napětí, jež se objevily, když se Linda a Amy... ›› více

Všechny aktuality →