Aktuality

Komunitní kruhy ve školách

Výukový kruh, diskusní kruh, komunitní kruh… Je mezi nimi rozdíl? Ano. Jednotlivé názvy se zaměňují a kruhy se tak v českých školách nezřídka využívají neefektivním způsobem. Kruhy komunitní jsou prostředkem lepší komunikace mezi žáky a učiteli a mezi dětmi navzájem. Od výukových a diskusních kruhů se liší svým specifickým účelem. Komunitní nebo také ranní kruh se soustředí na rozvoj vztahů, emocionality, vytváření soudržnosti. Výukové a diskusní kruhy slouží k dalšímu rozvoji znalostí a dovedností, které se běžně vyučují v hodinách.

V ranním kruhu se nejprve s dětmi povídá o každodenních činnostech, drobných úspěších nebo zálibách pro navození uvolněné atmosféry. Když je v kruhu utužena vzájemná důvěra, je možno hovořit také o vážnějších tématech, jako jsou např. lhaní, diskriminace nebo šikana. Skrze diskusi, která je koordinována učitelem, se všichni mohou aktivně zapojit do rozhovoru a snažit se spravedlivě vyřešit závažnější problém tak, aby se nikdo necítil jako ten „poražený“ či aby jeho názor nebyl ignorován.

Při koordinaci komunitního kruhu však čekají na vyučující různá úskalí a nové situace, o které musí být s řádnou péčí postaráno tak, aby někomu nevznikla psychická újma. Je třeba dát velký pozor na to, aby se z ranního kruhu nestalo hromadné vyslýchání viníka. Problémy se mezi dětmi řeší nepřímo, obecně. Kruh zásadně nepoužíváme k přímému řešení konkrétních konfliktů ve třídě, naopak slouží především jako bezpečný prostor pro žáky, a to i pro ty, kteří ve svém chování vůči okolí někdy chybují. Proto se otázky pokládají neadresně, neříkají se jména konkrétních žáků, nepopisují se konkrétní činy, které se udály ve třídě.

Pokud se některé děti nechtějí komunitního kruhu účastnit, nemusí. Dále by nikdo neměl být nucen se k problematice vyjádřit, jakýkoliv nátlak může narušit důvěru a atmosféru v kruhu.

„Jeden žák se do kruhu nepřidal, sedí na svém místě a škrábe se za uchem papírovou vlaštovkou. Učitelka ho nechává být. Druhý kluk se z kruhu sune po zadku směrem ke mně. Učitelka jakoby nic. Ve škole a ve všech kolektivech jsem jako malá zažívala, že do vás pořád šili, když jste se třeba nechtěli něčeho účastnit. Nikdo se nesměl stranit kolektivu. Dost mi to vadilo.“

Je třeba pamatovat na to, že děti nesedí v kruhu z povinnosti, protože musí, ale protože samy chtějí.

Velmi efektivní pomůckou při probíhajícím hovoru v kruhu je drobný předmět, který si žáci předávají z ruky do ruky jako symbol pro předání slova. Každému se postupně předmět dostane do rukou a je jen na něm, zda chce hovořit, či ne. Kdykoliv může věc předat dál. Žáci si ale nemohou vybírat, komu např. barevný kamínek odevzdají dál. Pak by se některé děti mohly cítit v kruhu nevítané, přehlížené.

V České republice stále přibývá mateřských školek a základních škol, kde se komunitní kruh využívá. V základní škole Otrokovice se děti scházejí v kruhu každý den:

„Naší dobrou zkušeností je, že významně pomáhá pedagogům budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí ve škole či jednoznačně posiluje soudržnost skupiny a kultivuje vztahy mezi žáky, kdy je efektivním nástrojem pro posilování žádoucího chování a respektování vnitřních pravidel třídy. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem, jak se na děti naladit a zjistit momentální atmosféru ve skupině.“

Ve školách a školkách, kde se sezení v ranním kruhu nepraktikuje, bývá zvykem uspořádat alespoň adaptační pobyty pro nově příchozí žáky či třídnické hodiny. Tyto praktiky ale kruhy nenahradí v jejich efektivitě. Komunikace mezi učitelem a žákem bývá odlišná, v třídnických hodinách vyučující stále vystupuje jako autorita. V kruhu si žáci s dospělým povídají jako rovný s rovným. Děti se učí díky pravidelnému scházení v kruzích kriticky myslet, prohlubuje se jejich emoční inteligence, utužuje se vzájemný respekt. V raném věku si vytvoří představu o spravedlnosti a odpovědnosti, dále o tom, jak je důležité se umět omluvit a dohodnout.

V září 2021 zpracovala Kristýna Korbelová v rámci své stáže v Institutu pro restorativní justici

Zdroje:

Nováčková, Jana: Komunitní kruh
On-line magazín o vzdělávání EDUzín
Zapojmevsechny.cz
Provzdelavani.nuv.cz

Další aktuality

IRJ je na Mezinárodní konferenci Evropského fóra pro restorativní justici v Sassari 2022

/ Institut pro restorativní justici
23 / 6 / 2022

Mezinárodní konference European Forum for Restorative Justice „Justice beyond borders“ je v plném proudu! Včera se předávala Evropská cena za restorativní justici pro rok 2022, kterou získala Siri... ›› více

Promítání Z očí do očí v Táboře – výjimečné prostory a sdílení poznatků přímo ze soudní síně

/ #zOčídoOčí
17 / 6 / 2022

“Nemůžu říct, že bych k němu cítila nenávist. Už ne. Dnes ne, možná zítra.” S projekcí Z očí do očí jsme tentokrát zaplnili krásné prostory Městská knihovna Tábor,... ›› více

Zahájili jsme projekt JUSTIN v Bratislavě

/ Institut pro restorativní justici
14 / 6 / 2022

Rozvoj mediací v případech závažné kriminality je tématem našeho nového projektu JUSTIN, který jsme v partnerství s Ministerstvem spravedlnosti Slovenské republiky zahájili v pátek 10. června v Bratislavě.Setkání... ›› více

Projekce #zOčídoOčí v Brně byla fantastická – téměř 100 lidí v sále

13 / 6 / 2022

Promítání dokumentu Z očí do očí s diskuzí v Brně bylo naprosto FAMÓZNÍ! Po dlouhé době se sešel širší tým IRJ a společně s různorodým publikem plným odborníků... ›› více

Páté setkání Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
6 / 6 / 2022

Ve dnech 30. května a 2. června 2022 se uskutečnilo již páté pracovní setkání členů Restorativní platformy, tentokrát na téma “Na cestě k vlastní restorativní praxi”. Odborníci z různých oblastí... ›› více

Co zajímavého přinesla online konference RJ World 2022

/ Institut pro restorativní justici
11 / 5 / 2022

Ve dnech 23. – 30. dubna 2022 proběhla online konference RJ World 2022, na níž vystoupilo mnoho odborníků z různých částí světa zabývajících se ve své práci restorativními přístupy.... ›› více

Kampaň #zOčídoOčí pokračuje– projekce dokumentu Z Očí do očí v Brně

/ #zOčídoOčí
9 / 5 / 2022

Roadshow kampaň #zOčídoOčí, při které cestujeme po celé ČR a upozorňujeme na to, že řešení konfliktů vzájemným dialogem má smysl, pokračuje. Přesouváme se do Brna! Přijďte 8. 6. 2022 do velkého sálu Kanceláře... ›› více

Exkluzivní video s mediátorkou Kristel Buntix s českými titulky najdete nově na našem webu!

/ Institut pro restorativní justici
6 / 5 / 2022

Kristel z belgické organizace Moderator se dlouhodobě věnuje restorativním setkáním obětí a pachatelů zejména v případech závažných násilných a sexuálně motivovaných trestných činů, školí nové mediátory a je... ›› více

Všechny aktuality →