Aktuality

Komunitní kruhy ve školách

Výukový kruh, diskusní kruh, komunitní kruh… Je mezi nimi rozdíl? Ano. Jednotlivé názvy se zaměňují a kruhy se tak v českých školách nezřídka využívají neefektivním způsobem. Kruhy komunitní jsou prostředkem lepší komunikace mezi žáky a učiteli a mezi dětmi navzájem. Od výukových a diskusních kruhů se liší svým specifickým účelem. Komunitní nebo také ranní kruh se soustředí na rozvoj vztahů, emocionality, vytváření soudržnosti. Výukové a diskusní kruhy slouží k dalšímu rozvoji znalostí a dovedností, které se běžně vyučují v hodinách.

V ranním kruhu se nejprve s dětmi povídá o každodenních činnostech, drobných úspěších nebo zálibách pro navození uvolněné atmosféry. Když je v kruhu utužena vzájemná důvěra, je možno hovořit také o vážnějších tématech, jako jsou např. lhaní, diskriminace nebo šikana. Skrze diskusi, která je koordinována učitelem, se všichni mohou aktivně zapojit do rozhovoru a snažit se spravedlivě vyřešit závažnější problém tak, aby se nikdo necítil jako ten „poražený“ či aby jeho názor nebyl ignorován.

Při koordinaci komunitního kruhu však čekají na vyučující různá úskalí a nové situace, o které musí být s řádnou péčí postaráno tak, aby někomu nevznikla psychická újma. Je třeba dát velký pozor na to, aby se z ranního kruhu nestalo hromadné vyslýchání viníka. Problémy se mezi dětmi řeší nepřímo, obecně. Kruh zásadně nepoužíváme k přímému řešení konkrétních konfliktů ve třídě, naopak slouží především jako bezpečný prostor pro žáky, a to i pro ty, kteří ve svém chování vůči okolí někdy chybují. Proto se otázky pokládají neadresně, neříkají se jména konkrétních žáků, nepopisují se konkrétní činy, které se udály ve třídě.

Pokud se některé děti nechtějí komunitního kruhu účastnit, nemusí. Dále by nikdo neměl být nucen se k problematice vyjádřit, jakýkoliv nátlak může narušit důvěru a atmosféru v kruhu.

„Jeden žák se do kruhu nepřidal, sedí na svém místě a škrábe se za uchem papírovou vlaštovkou. Učitelka ho nechává být. Druhý kluk se z kruhu sune po zadku směrem ke mně. Učitelka jakoby nic. Ve škole a ve všech kolektivech jsem jako malá zažívala, že do vás pořád šili, když jste se třeba nechtěli něčeho účastnit. Nikdo se nesměl stranit kolektivu. Dost mi to vadilo.“

Je třeba pamatovat na to, že děti nesedí v kruhu z povinnosti, protože musí, ale protože samy chtějí.

Velmi efektivní pomůckou při probíhajícím hovoru v kruhu je drobný předmět, který si žáci předávají z ruky do ruky jako symbol pro předání slova. Každému se postupně předmět dostane do rukou a je jen na něm, zda chce hovořit, či ne. Kdykoliv může věc předat dál. Žáci si ale nemohou vybírat, komu např. barevný kamínek odevzdají dál. Pak by se některé děti mohly cítit v kruhu nevítané, přehlížené.

V České republice stále přibývá mateřských školek a základních škol, kde se komunitní kruh využívá. V základní škole Otrokovice se děti scházejí v kruhu každý den:

„Naší dobrou zkušeností je, že významně pomáhá pedagogům budovat bezpečné a důvěryhodné prostředí ve škole či jednoznačně posiluje soudržnost skupiny a kultivuje vztahy mezi žáky, kdy je efektivním nástrojem pro posilování žádoucího chování a respektování vnitřních pravidel třídy. Tato metoda je také pro pedagoga ideálním způsobem, jak se na děti naladit a zjistit momentální atmosféru ve skupině.“

Ve školách a školkách, kde se sezení v ranním kruhu nepraktikuje, bývá zvykem uspořádat alespoň adaptační pobyty pro nově příchozí žáky či třídnické hodiny. Tyto praktiky ale kruhy nenahradí v jejich efektivitě. Komunikace mezi učitelem a žákem bývá odlišná, v třídnických hodinách vyučující stále vystupuje jako autorita. V kruhu si žáci s dospělým povídají jako rovný s rovným. Děti se učí díky pravidelnému scházení v kruzích kriticky myslet, prohlubuje se jejich emoční inteligence, utužuje se vzájemný respekt. V raném věku si vytvoří představu o spravedlnosti a odpovědnosti, dále o tom, jak je důležité se umět omluvit a dohodnout.

V září 2021 zpracovala Kristýna Korbelová v rámci své stáže v Institutu pro restorativní justici

Zdroje:

Nováčková, Jana: Komunitní kruh
On-line magazín o vzdělávání EDUzín
Zapojmevsechny.cz
Provzdelavani.nuv.cz

Další aktuality

Technika restorativního dialogu ve školním prostředí

/ Institut pro restorativní justici
19 / 1 / 2022

Restorativní konverzace poskytují učiteli příležitost vnímat studenta jiným úhlem pohledu. Vyučující díky nim lépe porozumí tomu, co student prožívá v jeho každodenním životě. Může rovněž zjistit, že nemá se svým... ›› více

Česko restorativně 2022

/ Institut pro restorativní justici
4 / 1 / 2022

Je tady leden 2022. A loni se toho odehrálo hodně. Vlastně víc, než jsme si před rokem uměli představit. Nový rok však přináší další výzvy a my máme velké plány!... ›› více

Ty největší úspěchy IRJ za rok 2021

/ Institut pro restorativní justici
30 / 12 / 2021

Konec roku 2021 se blíží a my jsme si ho náramně užili! Odehrálo se toho opravdu hodně a rádi vám shrneme ty největší úspěchy! uspořádali jsme konferenci Česko... ›› více

Proběhlo druhé setkání odborníků trestní justice v rámci Restorativní platformy

/ Restorativní platforma
15 / 12 / 2021

Druhé setkání odborníků trestní justice sdružených v Restorativní platformě proběhlo ve čtyřech sekcích na přelomu listopadu a prosince. Jak můžeme využít restorativní principy v práci s pachateli, oběťmi... ›› více

Aktivismus je „in“ – Petra Masopust Šachová v podcastu Právničky

/ Institut pro restorativní justici
9 / 12 / 2021

V nové epizodě podcastu Právničky zjistíte, že právo nemusí být vždy suchařina. V restorativní justici jsou emoce důležité. Své k tomu dodala i Petra Masopust Šachová, předsedkyně Institutu pro restorativní justici. „Neumím zachovat poker... ›› více

Záznam z rozhovoru The Woolf with Hope

/ Týden restorativní justice
2 / 12 / 2021

V rámci Týdne restorativní justice jsme pro váš připravili aktuální online rozhovor s Peterem Woolfem, který nese název The Woolf with Hope. Navazuje na krátké video The Woolf... ›› více

Debata Konflikt & dialog #zOcidoOci – záznam

/ Týden restorativní justice
23 / 11 / 2021

V rámci týdne #zOcidoOci, kdy spolu lidé dotčení závažnými konflikty, které narušily mezilidské vztahy, mluví z #zOcidoOci, a Týdne restorativní justice jsme pro vás připravili veřejnou debatu, ve... ›› více

Mluvme spolu #zOcidoOci – Týden restorativní justice

/ Institut pro restorativní justici
9 / 11 / 2021

Téměř každý z nás se někdy v životě dostal do situace, která výrazně narušila mezilidské vztahy – ať už šlo o konflikt, hádku nebo se stal obětí či... ›› více

Všechny aktuality →